Palm Bay-i képek,
ideiglenesen

 állandó rovatok:

MABAVIT 3

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Házas fórum
fiatalok fóruma

 

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. FEBRUÁR

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA  

Gyülekezeti hírek  DETROITCHICAGONEW YORK / DOKTORAVATÓ_ÜNNEP / GYÜLEKEZETI_BULLETINOK

Nikander kígyója

Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek őhozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: „Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.”
Máté 3:7-9.
 
A Colophoni Nikander görög orvos, gyógyszerkészítő és költő, Kr.e. a második században élt III Attalus, Pergamon királya udvarában. Kutatásai során, Nikander különös érdeklődéssel tanulmányozta a mérgeskígyókat. Megfigyeléseit két könyvben foglalta össze, a Theriakában és az Alexipharmakában. A Theriakában tesz említést egy olyan mérgeskígyóról, amely elevenszülő, és amelynek a fajzatai rendellenesen jönnek a világra, mégpedig úgy, hogy átrágják magukat a kígyóanya hasán, ezzel megölve a saját anyjukat. A modern állattan nem tud ilyen kígyófajtáról, azonban az ókori görög kultúrkörben, Nikandernek köszönhetően, ez a különös hüllő és az undort keltő viselkedése meggyökerezett a köztudatban. A hétköznapi beszélgetésekben Nikander kígyója, a rendellenes magatartásformák illusztrációja volt az ókorban.
      Sokáig azt hittem, hogy amikor Keresztelő János mérges kígyó fajzatainak nevezi a keresztségre jelentkező farizeusokat és sadduceusokat, csupán azért illeti őket ilyen kemény jelzőkkel, mert haragszik rájuk. Azonban ha figyelmesen olvassuk a szöveget, láthatjuk, hogy egy rendellenes magatartást kér számon tőlük. Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Más szóval, miért a keresztséget akarjátok felhasználni arra, hogy elkerüljétek az Isten igazságos itéletét? Az Isten ítélete elkerüléséhez (az üdvösséghez) elsősorban nem keresztség kell, hanem megtérés, amely tettekben mutatkozik meg. (Úgy látszik, hogy már Keresztelő János korában is sok mondva-csinált megtérés létezett.) Ha valaki ki akar békülni az Istennel, annak először nem megkeresztelkedni kell, hanem megtérni, a megtérés gyümölcseit teremni és azután megkeresztelkedni. Ez tehát az Isten igéje alapján meghirdetett természetes út. A farizeusok és a sadduceusok, Nikander kígyófajzatai módjára, lelki szempontból természetellenes módon akartak üdvösséget szerezni. Azonban a tfzlelkf evangélista bele lát ezeknek az álnok embereknek a szívébe és leleplezi őket. Nem hajlandő bemeríteni senkit igazi megtérés nélkül. És ezt a határozottságot, nem annyira a szigorúsága diktálja, mint inkább a szeretete. Keresztelő János szerette annyira azokat az embereket, hogy nem engedte őket az öncsalás zsákutcájába térni.
      Ma sok megkeresztelt, bemerített ember ül az imaházak padjaiban megtérés és gyümölcstermő élet nélkül. Az igei utat megkerülve, természetellenes úton kerültek be a gyülekezetekbe. Kicsoda intette meg őket, hogy ezt tegyék? Ki engedte meg nekik, hogy ezt megtegyék? Úgy gondolom, ezt kár firtatni. Azon viszont el kell gondolkodnunk, hogyan segíthetnénk rajtuk? Alkalmaznunk kellene Keresztelő János igazaságot hirdető és álnokságot leleplező szeretetét. A Péld. 28:23-ban olvassuk: Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg. A Péld. 29:5-ben pedig ezt találjuk: Aki hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé.
      Az Isten szeretete, igazságot hirdető, lelket mentő, üdvösséget munkáló és mindig az igei utat bemutató szeretet. Erre a szeretetre van szüksége mindenkinek, ha el akarja kerülni az Isten haragját. Ezzel tartozunk a megtérni vágyó embereknek.
                   Lukács János
 

A SZERKESZTŐ ROVATA

Februári számunkban - mintegy a januári alhambrai orgonaavatás folytatásaként - Beharka Pál testvér doktorrá avatásáról olvashatunk, Novák József testvér tollából. Magyarországi testvéreink megelőztek bennünket e cikk közlésével, dehát a Békehírnök heti lap, a miénk meg egyszer jelenik meg egy hónapban. Egyébként szeretettel ajánljuk olvasóinknak az óhazában megjelenő lapokat is. Mindegyiket meg lehet rendelni. Az előfizetésben szívesen segítünk, közvetítünk, ha szükséges. (a szerkesztő címe, telefonja, email címe itt a bal szélen található)
      S ha éppen itt tartunk, hadd ajánljam olvasóinknak az Áhítat 2006-ot, melyből a budapesti könyvesboltból még rendelhetünk. Ajánlásul a kiadvány előszavából, a Magyar Baptisták Világszövetsége elnöke, dr. Mészáros Kálmán testvér soraiból idézek.
“Jó lenne, ha missziós feladatunknak tekintenénk ebben az esztendőben is, hogy minél több családhoz eljuttassuk ezt a könyv alakban megjelent Áhítatot, ami nagy segítséget jelenthet a Biblia napi olvasásában. Ajánljuk ezt a könyvet közösségünk tagjain túl, egyházunkhoz nem tartozó ismerőseinknek és barátainknak is. A fiatalabb generáció figyelmébe ajánlom, hogy a napi Áhítat szövege megtalálható a Magyarországi Baptista Egyház internetes honlapján is, a következő címen: www.baptist.hu.
     Az Áhítat a Magyar Baptisták Világszövetségének az egyetlen olyan közös kiadványa, ami határokat átívelve összeköt minket, magyar baptistákat. Éljünk akár a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, és Délvidéken, akár az óhazában vagy az újvilágban, értékeljük úgy ezt a könyvet, mint amit azonos időben sok helyen forgatnak testvéreink a kezükben a Biblia mellett. Azért ajánljuk testvéreik figyelmébe ezt a könyvet, mert úgy reméljük, hogy a közös anyanyelvünkön közvetített üzenet segít megértenünk Isten nagyságos dolgait és terveit velünk, amit napjainkban bennünk, velünk, és ha engedelmesek leszünk, általunk fog végbevinni a jelen világban.”
     
      A szintén hosszú hagyományra visszanéző Múlt, Jelen, Jövő Baptista Naptár idei kiadása is megjelent január végén, azt is szívesen ajánljuk olvasóinknak. Sőt az Újpestről, vagy Rákospalotáról, vagy Angyalföldről elszármazottak figyelmébe ajánljuk a nevezett gyülekezetek történelmét feldolgozó Jubileumi Könyv-et, melyet az Újpesti Gyülekezet 125. éves évfordulójára adtak ki testvéreink. Megrendelni Marosi Nagy Lajos testvérnél lehet.
 
      Visszatérve a februári számunkra: három gyülekezeti beszámolót is olvashatunk, valamint egy interjút Füredi Kamilla misszionáriussal. Róla, vagy tőle az elmúlt félévben minden számban olvashattunk valamit. Nem véletlenül, hiszen azt szeretnénk, ha minél többen lennének olyanok, akik ezt a szövetségünk által támogatott misszió munkát figyelemmel, imádsággal, sőt anyagi segítségükkel is követnék. Füredi testvérnő szolgálatában lényeges változást hoz a márciusi hónap. Mi történik vele? Kiderül az interjúból.
      MABAVIT III. A nagy találkozót rendező magyarországi testvérek elkészítették és nekünk is elküldték az előzetes jelentkezésekre alkalmat adó, színes meghívót - melyből gyülekezeteink már kaptak és a szórványban élő testvéreknek, amennyiben ezt kérik, postafordultával küldünk. A találkozóval kapcsolatos mindenféle kérdéssel Szabó István főtitkár testvérhez fordulhatunk. Az ő címe és telefonszáma is megtalálható ezen az oldalon. Feladatunk tehát pillanatnyilag ez: készüljünk, vásároljuk meg a repülőjegyet, értesítsük részvételi szándékunkról Szabó testvért.
Részlet a meghívó brossúrából:
“Szeretettel várunk minden magyar baptista testvért hazánkból és a világ minden tájáról 2006 augusztusában Debrecenbe, a Főnix Csarnokba a MABAVIT III alkalmából!
Találkozónk jelmondata:
„JÉZUS KRISZTUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!”
Az előadások, igehirdetések, evangélizáció, bizonyságtételek, egyéb szolgálatok ehhez a témához kapcsolódnak.
A Világtalálkozó helyszíne Debrecen és Magyarország egyik legújabb impozáns sportcsarnoka, a Főnix Csarnok lesz. A háromszintes nézőtéren akár 8 ezer ember is elfér.
A szállások – a messzebbről érkezőknek – a közelben található új vagy felújított kollégiumokban állnak majd rendelkezésre. Az étkezés a helyszínen, illetve a szállásokon lesz.
Az Ifjúsági Nagytábort a találkozót megelőző napokban (héten) a közelben tartjuk majd, ahol a különböző országok magyar fiataljai már együtt táborozhatnak, majd a kezdéskor csatlakoznak a MABAVIT III többi résztvevőjéhez.
A Világtalálkozó 2006. augusztus 4-én, pénteken délután kezdődik, és augusztus 6-án, vasárnap délben fejeződik majd be.”
A MABAVIT III hivatlos web címe: www.mabavit.baptist.hu
 
Természetesen a mi lapunk web oldalán is megtaláljuk, összegyüjtve itt: MABAVIT 3
 

DÍSZDOKTORRÁ AVATTÁK BEHARKA PÁLT (külön oldalon)

GYÜLEKEZETI HIREK - DETROITCHICAGONEW YORK

FÜREDI KAMILLA MISSZIONÁRIUSSAL BESZÉLGET A SZERKESZTŐ  

TÖREDÉKEK MÓZES NAPLÓJÁBÓL :  itt

AKIK ELMENTEK : CSICSÁK FERENC

MABAVIT 3
RÁMA TÁBOR

  DETROITCHICAGONEW YORK

GYÜLEKEZETI BULLETINOK (új)

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.