állandó rovatok:

Néhány MABAVIT III-AS KÉP

 

RÁMAI TÁBOR

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

Palm Bay-i képek

 

 

Baptist TOP1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2006. DECEMBER.

Gyülekezeti hírek: ALHAMBRA / NEW YORKCHICAGO /  MELBOURNE / KOSSUTHFALVA / GYÜLEKEZETI_BULLETINOK  /  Debreceni emlékek / MABAVISZ_oldal /  / Utazás_Izráelbe /

 • ISTEN AJÁNDÉKA
  „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” Titus 2:11
   
  Keleten, az Appalachia hegységben nagyon sok hó esett, a hőmérő mélyre süllyedt. A folyók befagytak, az emberek szenvedtek. A Vörös Kereszt helikopteren igyekezett az élethez legszükségesebb dolgokat eljuttatni a zord időjárás miatt szenvedőkhöz. Egy délután megláttak egy kabint, ami csak éppen egy kicsit látszott ki a hóból és kéményéből füst szállt felfelé. A pilóta egy mérföldre tudta csak megközelíteni a kabint. A segélyt vivő munkások jól felpakoltak élelemmel, gyógyszerrel, és havon járó cipőkben igyekeztek a házikóhoz jutni. Két órai gyaloglás után érkeztek oda a kimerült munkások.
        Bezörgettek. Egy zord, mogorva megjelenésű hegyi lakó próbálta a hótól eltorlaszolt ajtót kinyitni.
        - A Vörös Kereszttől jöttünk, kiáltotta a csoport vezetője, túlharsogva a szél süvöltését.
        A hegyi lakó csodálkozó szemmel nézett rá, ezt mondva: Ez egy nagyon kemény tél volt, nem gondolom, hogy tudunk bármit is adni ebben az évben.
   
        Tudsz-e ajándékot elfogadni?
        Sok embernek kellemetlen ajándékot elfogadni. Ők úgy vannak beprogramozva, hogy segítsenek nagylelkűen másokon, de nem tudnak ajándékot, segítséget elfogadni. Tégy nekik egy szívességet és addig nem nyugodnak, míg a szívességet nem tudják viszonozni. Ajándékozd meg őket születésnapjukon és amíg nem jön el a te születésnapod és nem adnak neked valamit, nyugtalanok, lekötelezettnek érzik magukat.
        Nem mindenki érti meg az ajándékozás természetét. Az ajándék –legyen egy tárgy, vagy egy önzetlen szívből fakadó segítő szolgálat- azt a gondolatot kelti fel az ajándékozóban, hogy örömet szerez, hasznot jelent majd az ajándékot elfogadónak.
        Ha a megajándékozott kétkedve fogadja az ajándékot, -vajon mit akar tőlem az ajándékozó? meg akar vesztegetni, valamire rá akar szedni? – akkor az ajándék nem okozott örömet, boldogságot.
        Isten az Ő megbocsátó kegyelmét ajánlja fel az Ő Fiának halála által, mint ingyen ajándékot azoknak, akik ezt hittel elfogadják. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jázusban, a mi Urunkban. (Rm 6:23)
        Sokan kétségbeesetten szeretnék megtudni, hogy bűneik meg vannak-e bocsátva? Üdvbizonyosság nélkül élnek, mert nem tudják elfogadni a megbocsátás ajándékát. Úgy gondolják, hogy adósak és az adósságot soha nem tudják visszafizetni.
        Nincs szükség arra, hogy az adósságot kifizessük, de nem is tudnánk megtenni azt. Amikor Pál apostol leírja, hogy mi a külömbség a hit által való megváltás, vagy a jó munkáért való megváltás között, egy ószövetségi példát említ meg Ábrahámmal kapcsolatban. Ábrahám nem cselekedetei, hanem hite által igazult meg és ez a megváltás, megigazulás Isten ajándéka volt.
        Tudsz bízni abban, hogy Isten megtartja ígéretét, amikor a megváltást ígéri számodra, mint ajándékot, amelynek örülhetsz, anélkül az érzés nélkül, hogy ezt neked valahogy ki kellene érdemelni?
        Tudod-e élvezni azt, hogy bűneid meg vannak bocsátva és Isten az ajándékot nem veszi vissza tőled? Karácsony az Úr Jézus Krisztus születésének ünnepe. Isten megajándékozta a világot, téged és engem a Megváltóval.
   
        Békességet kíván ajándékozni, örök életet. Ki akarja űzni a bűn vádjától való félelmet szívedből. Ő mindent tud rólam és rólad. Nem úgy, mint mások, akik előtt félsz, hogy bűnös múltad kitudódik. Azt kívánja, hogy felszabadult légy. Ajándékozni akar. Engedd be Őt életedbe, szívedbe, hogy igazán boldoggá tegyen!
                       Hunter Vadász János
 •  
  Ajándék érkezett
   
  AJÁNDÉK érkezett, fogadd,
  fény harmatozza arcodat,
  csillag derítse lelkedet!
  VALAKI eljött, mert szeret.
                               Füle Lajos
   
  Ajándékok
   
  Uram, karácsony jön megint...
  Te mindig jót teszel velem:
  betölti most is lelkemet
  ajándékod, a kegyelem.
   
  Mi mindent kaptam már! De most
  hadd adjak én is valamit!
  Szerény ajándék ez, tudom,
  mégis... legyen a hála itt
  Tiéd, hadd áldjam tetteid!
        Füle Lajos

  További versek itt a verses oldalon

  A SZERKESZTŐ ROVATA

  ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK KEDVES OLVASÓINKNAK!

  Az esztendő ugyan még egy hónappal odébb kezdődik, de az u.n. egyházi év az adventi vasárnapokkal indul. Nem egy nagy ünnepéllyel, hanem a nagy ünnepre való felkészülés négy hetes időszakával. Nem lehetne mindjárt karácsonnyal kezdeni? Rohanó világunkban nem nagyon van hely várakozásra, csendességre, készülődésre. Pedig oly nagy szükség lenne legalább egy kevés adventre! Ha csendben lennél… milyen nehéz! De ha nem sikerül egy kicsit lassítani, elszalad fölöttünk a karácsony is, anélkül, hogy áldását, csodáját, melegét, üzenetét átvehetnénk.
   
        Az ünnepeinkkel kapcsolatos írásokon kívül ebben a hónapban elég sok gyülekezeti hírrel szolgálunk olvasóinknak. A chicagói, az alhambrai, New York-i és a kelownai gyülekezet eseményein túl a legtávolibb gyülekezetünk, a Melbourne-i életéről is olvashatunk, a távol és mégis közel rovatban pedig a Kossuthfalva-i (Moravica) imaház-vétel-átalakítás-megnyitásról.
        A budapesti Baptista Teológiai Akadémia 100 éves jubileumáról a Békehírnök különszáma cikkeiből idézve számolunk be. A hamarosan ugyancsak centenáriumához érkező szövetségünk legtöbb lelkipásztora -a kezdeti időktől egészen mostanig- teológiai kiképzését ettől az intézettől kapta. A ma is szolgáló lelkipásztoraink közül ennek az intézetnek a hallgatói voltak (hosszabb-rövidebb ideig): Dr. Viczián János, Vadász János, Dr. Herjeczki Géza, Szlovák Tibor, Novák József, Lukács János és Dan László. Áldást kívánunk a BTA szolgálatára.
        A New York-i gyülekezet 100 éves jubileumáról még nem érkezett meg a beszámoló, de néhány képet máris láthatunk a jeles alkalomról. A gyülekezet lelkipásztora –aki szövetségünk elnöke is- éppen 20 évvel ezelőtt kezdte meg szolgálatát a nagy világvárosban - erről is olvashatunk az ötödik oldalon, valamint a jubileumot követő lelkipásztor csendesnapokról. Az angol nyelvű oldalainkon közöljük Kish Ethet testvérnő írását, amit a jubileumon Dr. Fazekas Zsuzsa olvasott föl.
        New York-ban találkoztam Faulkner Terézia testvérnővel, akit régebbi olvasóink mindannyian ismernek. Az ő köszöntését ezúttal egy hálaadónapra érkezett írásával adom át.
        Az olvasók figyelmébe ajánlom Füredi Kamillával kapcsolatos két írásunkat. Az Újpesti Gyülekezet egy orgonahangversenyt rendezett, melyen Füredi testvérnő afrikai missziómunkáját támogathatták –és igen szépen támogatták is– a több protestáns gyülekezetből érkezett résztvevők. A másik jó hír, hogy a Magyarországi Baptista Egyház kiadásában megjelent Kamilla kétnyelvű (magyar és angol) könyve: Egy misszionárius levelei címmel. Örülünk annak, hogy ha mi nem is tudtuk kiadni, budapesti testvéreink elvállalták és szép munkát végezve kézbe adják azt. A könyv bevétele is a Sierra Leone-i misszió munkát támogatja. Remélem minden család vásárol belőle egyet, s mégegyet - ajándékozásra.

   

  Könyvajánlatunk
   
  Füredi Gabriella Kamilla: Egy misszionárius levelei (Budapest)
  Áhítat 2007. (Budapest)
  Vezérfonal 2007. (Nagyvárad)
  Falinaptár 2007. (Nagyvárad)
  Megrendelés a kiadóknál, illetve a szerkesztőnél. herjeczki@juno.com

  Week of Prayer for Christian Unity (January 18-25).
  Open our ears and loosen our tongues. (Mark 7:31-37)

  Day 1, In the beginning was the Word (John 1:1-5).
  Day 2, The Saving Word of Christ (Mk 7: 31-37).
  Day 3, The Holy Spirit gives us the Word (John 15: 26).
  Day 4, The silence of the forgotten and the cries of the suffering (1 Corinthians 12 : 26).
  Day 5, God’s judgment on our silence (Matthew 25: 45).
  Day 6, Empowered to speak out (Mark 5: 33).
  Day 7, Forsakenness (Psalm 22: 1).
  Day 8, Resurrection and glorification (Romans 8:31-39).

  Részletes angol nyelvű ismertető az Interneten: www.geii.org

  Magyarul az Ökumenikus Imahét anyaga itt található:

  http://oikumene.meot.hu/start.html  Az oldalon válasszuk az "Aktuális" linket.

   

  GYÜLEKEZETI HIREK

  ALHAMBRA / NEW YORKCHICAGOMELBOURNE / KOSSUTHFALVA

  100 ESZTENDŐS A BUDAPESTI BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA

  MABAVISZ - Egy angol nyelvű beszámol a MABAVIT III-ról  / Imádkozzunk egymásért

  AKIK ELMENTEK: FICSORKA PÁL / KÜNSZTLER MIHÁLY / FÜLÖP FERENC / CHEK MÁRIA

  Debreceni emlékek

  FÜREDI KAMILLA - Protestáns összefogás a külmisszióért / Új könyv: Egy misszionárius levelei  tovább...

  Faulkner Terézia: Hálaadás és szabadítás

  Adventi áhítat: Az Urat várók reménysége (Szommer Hajnalka)

  Testvéri kirándulás Izráelbe

   

  Mabavit iii. Debreceni emlékek
  DORKÁS CENTRUM Közgyűlési fényképes beszámoló

  ALHAMBRA / NEW YORKCHICAGO / MELBOURNE /
  KOSSUTHFALVA

   

  VALÓBAN?
  Novák József rovata

  Lapozgassuk a Bibliát
  Vasárnapi iskola

  Lapzárta_után 

   | Technical Problems? |

  Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
  Levél a szerkesztőnek

  Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.