Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja .

2005. szeptember

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

Gyülekezeti hírek  BWA kongresszus  / Gyülekezeti bulletinok (új)

ISTEN ÉPÍTI ORSZÁGÁT - János 13:1-17
Rick Warren igehirdetése, Birmingham, 2005. július 30.
 
Amikor Jézus megmosta a tanítványai lábát, három ajándékkal látta el őket: új perspectívát nyitott előttük, új példát és új ígéret adott nekik.
      Most ugyan nem értitek mit tettem, de később majd megértitek - ez perspektíva. Példát adtam néktek, hogy ahogy én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek - ez egy követhető példa (sablon). Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek - ez pedig ígéret.
      Amikor a Baptista Világszövetség első 100 évét befejezzük, s a következő száz évre gondolunk, ugyanerre a három dologra lenne szükségünk. Látni - az Atya szemszögéből, követni a Fiú példáját és hinni a Szentlélek ígéreteiben.
 
      I. Látni - az Atya szemszögéből
      Teljesen szokatlan, más, új perspektívát nyit előttünk ez a látás. Hogyan látja Isten ezt a világot? Mit cselekszik? Építi országát. A Megváltó igen gyakran (157 alkalommal) beszélt Isten országáról, királyságáról. Azt is mondta tanítványainak, hogy keressék először Isten országát és minden más megadatik nékik, hogy tegyék azt az életükben az első helyre.
      De hol van az Isten országa, mi az és hogyan kapcsolódhatok be abba?
      Hol van? Legegyszerűbben így mondhatnám: mindenütt, ahol Jézus a király. A mennyben, a világban, a szívünkben. A Miatyánkban így imádkozunk: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Isten országa ott van, ahol az Ő akarata történik.
      Mi az Isten országa? Az, amikor Isten gyermekei Isten akaratát teljesítik, Isten Földjén.
      Isten országa jellegzetességei: 1. Sok nemzetiségű (multinational). 2. Hatalmas erőt képvisel. 3. Örökkévaló. 4. Kikerülhetetlen.
      Mt 24:14 szerint az Isten országa evangéliumát hirdetni fogják majd az egész világon és akkor jön el a vég. Minden e felé a kiteljesedés felé halad, megállíthatalanul. Ha a győztes oldalon akartok állni, kapcsolódjatok be az Isten országába! Nincs ennél nagyobb cél a földön.
      Az Atya építi országát. Ézsaiásnál azt olvassuk: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni (43:18-19). Látod, mit cselekszik Isten a földön? Új, hatalmas dolgokat! A Szentlélek működik, és lelki szemeinkkel láthatjuk is. Egyrészt Hatalmas erővel építi egyházát, népét - elsősorban Afrikában, Ázsiában és Latin Amerikában, ahol a keresztyének száma rohamosan növekszik.
      Egy másik munkája, hogy megújítja a helyi gyülekezetet, aktivitása központi területét. Nem a szövetségek, a nagy egyházi testületek, hanem a helyi gyülekezet Isten munkaterülete!
      Harmadik, amit látok, hogy a gyülekezetek egyre inkább Isten célja körül szerveződnek - nem programok, vagy személyek, tradíció, vagy anyagiak körül. (A tanítás, vagy az istentiszteleti forma régen és ma is feszültségeket okoz, de a közös cél a gyülekezet egységét munkálja.)
      Isten öt célt állított a gyülekezet elé, melyeket a Csel 2, János 17, Ef 4, de talán legjobban a nagy parancsolat (Mk 12:30-31) és a misszió parancs (Mt 28:19-20) foglal össze. Ha a nagy parancsolatnak és a misszió parancsnak egyértelműen engedelmeskedünk, élő gyülekezeteink lesznek. A misszióparancs melletti elkötelezettség következtében hétköznapi életünk is más lesz - igazi keresztyénekké válunk, a vállalataink, még az országunk is megváltozik.
      Szeretni Istent, szeretni embertársainkat, hirdetni Krisztus evangéliumát mindenkinek, bemeríteni és tanítani, s ennek során testvéri közösségben élni - ezeket a célokat nem mi tűzzük ki. Maga Jézus Krisztus, a gyülekezet Ura adta elénk. Amelyik gyülekezet nem teszi ezeket, az tkp. nem is gyülekezet, hanem egy jótékonysági klub.
      Egy másik dolog, amit észrevettem, miközben az Atya szemszögéből próbálom vizsgálni e világot, hogy a gyülekezetek az új technológia és az utazási lehetőségek segítségével közvetlenül kapcsolatban lehetnek egymással - a nagy távolságok ellenére is. Pl. minden hétfő reggel készítek egy hírlevelet. Miután megírtam, megnyomok egy gombot és 152 ezer pásztor azonnal megkapja azt, a világ minden részén. 10 évvel ezelőtt ez nem volt lehetséges. A 21-dik században a távolság nem probléma többé. Miért mondom ezt? Mert azt látom ezekből, hogy az optimizmus idejét éljük. Isten csodálatos dolgokat cselekszik manapság, de nyitva kell legyen a szemünk, az Atya szemszögéből kell látnunk. Ezért mondja Pál, hogy azért imádkozik, hogy nyissa meg értelmetek szemeit (Ef 1:18). Kérjük ezt mi is az Úrtól!
Most még nem értitek, de később majd érteni fogjátok - monta a Mester. Ez a folyamat egyre jobban kiteljesedik, ahogy tanulmányozzuk Isten igéjét. S egyszercsak elkezdjük látni a világot az Atya szemszögéből és egyre világosabban látunk. Nem csak a lehetőségeket látjuk meg, hanem a problémákat is. A problémák - a mi szemszögünkből óriásiak, de az Atya szemszögéből már egészen máshogy tűnnek.
      Utazásaim és vizsgálódásaim során arra jöttem rá, hogy 5 hatalmas problémája van ennek a világnak, melyek milliókat érintenek.
      1. Lelki üresség (az emberek nagyrésze nem tudja miért van ezen a világon),
      2. Egocentrikus vezetés
      3. Szegénység
      4. Betegség (elfogadhatatlan tény, hogy milliók szenvednek és halnak meg olyan betegségben, aminek a 19-ik és a 20-ik században már megtaláltuk az ellenszerét - és ma már a 21-dik században élünk).
      5. A tanulás lehetőségének hiánya. (A világ fele gyakorlatilag írástudatlan).
      Ha már látjuk a problémát, keressük a megoldást is! Úgy látom, hogy az egyetlen megoldás mindezekre a gyülekezet. Csak a helyi gyülekezet elég nagy ahhoz, hogy e világméretű problémákat megoldja. A millió és millió -felekezettől független- keresztyén gyülekezet. Ha szereted Jézust, egy csapatba tartozunk!
      Számtalan falut találhatunk, ahol nincs iskola, orvosi rendelő, posta, tűzoltóság -, de van egy templomuk. Jó lenne, ha a gyülekezetek összefognának -a mai teknika lehetőségeit felhasználva- lelki, egészségi, gazdasági problémáink megoldására. De hogy lehetne ezt megtenni? Ez a következő lépés. Nem csak látnunk kell az Atya szemszögéből, hanem azután követnünk kell a Fiú példáját.
 
      II. Követni a Fiú példáját
      Isten országa működését így mutatta be nekünk Jézus::
1. Gyülekezetet alapított (Mt 16:18).
2. Felkészítette tanítványait a szolgálatra.
3. Törődött a szegényekkel. (Lk 4:1ü)
4. Gyógyította a betegeket.
5. Tanította a következő generációt. (Mk 10:14)
      Az Isten országának ehhez hasonló megközelítését a P.E.A.C.E. programnak neveztem el. (Ez az akrosztikon természetesen csak angolul működik. ed.) Gyülekezet plántálás, vezetők fölkészítése, szegények segítése, gondoskodás a betegekről és a tanulás lehetőségének megteremtése.
      Tíz millió gyülekezet, száz millió kisebb csoport mobilizálhatja a világ egy billió keresztyén emberét. Merész program? Lehetetlen? Istennel minden lehetséges. Ha látunk az Atya szemével, s követjük a Fiú példáját, lehetségessé válik. A gyülekezet, a Krisztus teste, és Isten elvárja, hogy tegye mindazt, amit a Fiú előttünk, nekünk példát adva cselekedett.
      Van, aki megkérdezi: miért tesszük mindezt? Miért törődjünk másokkal? Azért, mert Jézus is ezt tette értünk. Tartozom Neki az egész életemmel, hiszen múltamat megbocsátotta, értelme van életemnek és otthonom van a mennyben. Megváltoztatta egész életemet.
      Hogy lehetünk benne Isten világot formáló munkájában? Hogyan részesülhetünk áldásaiban?
Először is az Atya szemszögéből látjuk a dolgokat, azután követjük a Fiú példáját. De ha a magunk erejével próbáljuk megvalósítani ezeket, nem fog sikírülni. A Szentlélekre van szükség mindezekhez. Isten ereje nélkül nem megy. Ezért van szükségünk arra, hogy higgyünk a Lélek ígéreteiben. Az Úr Jézus harmadik ajándéka is egy ígéret volt: boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
 
      III. A Szentlélek ígérete
      A Bibliában több mint hétezer ígéret van. Például ez: Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljő reátok és ... jól fogjátok érezni magatokat? nem, nem ezt mondta, csodákat fogtok tenni? nem, nem ezt mondta. ...lesztek nékem tanúim. Erőtök lesz az evangélizálásra, a bizonyságtételre Jeuzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig.
     Habakukk szerint eljön az idő, amikor az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld (2:14). Ez is egy ígéret. Egyszer beteljesedik. A mi célunk, sőt a Baptista Világszövetség célja is lehetne ez: az Isten dicsőségét munkálni. Nincs ennél nagyobb cél. Hiszem, hogy nem véletlen, hogy ma Isten ezt mondja neked: használni akarlak. Úgy, ahogy sose képzelted. Lásd a dolgokat az Atya szemszögéből, kövesd a Fiú példáját és bízz a Szentlélek ígéreteiben!
      A Reformáció után 500 évvel újra szükségünk van reformációra. De ez a reformáció más lesz. Az első a hit reformálása volt, ez a hozzáállásunk reformációja lesz. Nem arról szól majd, hogy mit kell tennünk - az már tudjuk - hanem, hogy meg is kell tennünk azt. Itt az ideje, hogy cselekedjük az Ő akaratát. Itt az ideje, hogy ne csak száj-ból álljon az egyház. A Biblia azt mondja, hogy az igének megtartói legyetek, ne csak hallgatói (Jak 1:22). Szolgálatra hívott.
      Az új reformáció jellemzői a keresztyének mobilizációja, új gyülekezetek alapítása és a világméretű problémáink megoldása lesz. Erre csak az egyház - a keresztyén gyülekezetek összessége képes.
      Szép, amikor közös istentiszteleteink vannak, de annál többre van szükség, együtt kell munkálkodnunk. Az első reformáció megosztotta a keresztyénséget, ma olyanra van szükségünk, amelyik összeköt bennünket. Az új reformáció a világ evangélizálásában áll majd. Amíg egy ember él a közelünkben, aki nem ismeri az Urat, az a feladatunk, hogy hozzá vezessük. Nem azért, hogy nagyobb legyen a számunk, hanem azért, hogy ne legyen, aki kimarad Isten országából. Ha nem törődünk vele, gyakorlatilag azt mondjuk: menj a pokolba! Apám halálos ágyán ezt bízta rám: vezess mégegyet Jézushoz! Elhatároztam, hogy ez lesz további életem vezérgondolata. Legyen a te vezérgondolatod is ez. Ennél nincs fontosabb, mint Jézus Krisztus iseretére vezetni az embereket. Biztosítani örök életét, segíteni, hogy megtalálja élete célját, lelki érettségre vezetni, fölismerni helyét a gyülekezetben, Van ennél fontosabb?
      Régen elhatároztam, hogy nem vesztegetem el a életemet. Nincs az Isten országánál fontosabb.
      A következő évben 54 millióan meghalnak e világon és legtöbben Jézus Krisztus ismerete nélkül. Lesznek-e a mennyben olyanok, akik miattad lesznek ott? Ha szeretnéd Isten áldását, azzal kell törődnöd, amivel Ő törődik leginkább. Ő az elveszett gyermekeit akarja megtalálni! Azért ment a keresztre.
      Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a vitákat és elkezdjünk dolgozni. Itt az ideje, hogy az egyház egyház legyen. A gyülekezet betöltse hivatását. Ez az az új reformáció, amiért imádkozom.
      A kérdés igazán ez: elfogadjuk a kihívást, vagy változatlanul megyünk tovább?
Meghátrálunk a világ problémái előtt, vagy szembeszállunk velük hittel, kérve az igéreteket
és a Lélek segítségét és erejét?
      Hadd kérdezzem meg, kinek az országát építed? Ha a magadét, akkor egy igen kis királyt szolgálsz. Isten céllal teremtett és fel is akar használni céljaira. Készen vagy-e erre?
      Mi lenne, ha mindannyian azt mondanák: Jézus, a Tied vagyunk, bármi legyen is döntésünknek az ára. Micsoda lelki ébredést tapasztalnánk gyülekezeteinkben, sőt az egész világon!
      Kész vagy-e elmondani velem együtt: Uram, nem akarom hiába tölteni tovább az életemet, az Isten országáért akarok élni! Rendelkezz velem, engedelmeskedem, minden áron!
 
      Befejezésül a résztvevők elolvasták az igehirdetővel együtt a lapunk más helyén angolul közölt hitvallást. 5)
                          Herjeczki Géza fordítása
 

A SZERKESZTÔ ROVATA

 
Építés közben talált a kedves olvasó. Látogasson ide újra.

BWA 100 kongresszusi beszámoló

A GYERMEKTÁBOROZÁSRÓL

LEVÉL FÜREDI KAMILLÁTÓL

A PÉLDAADÁS HATÓEREJE

Közgyűlési beszámoló

NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON

GYÜLEKEZETI BULLETINOK (új)

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.