Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja .

2005. október

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

Gyülekezeti hírek ALHAMBRACLEVELAND  / TORONTÓ / PACSÉR és KOSSUTHFALVA
GYÜLEKEZETI BULLETINOK
ÉPÍTKEZÉS A RÁMAI TÁBORBAN

A GYÜLEKEZET FELADATA  (Jel 2:18-29)

A gyülekezet egyik feladata a többre igyekvés. Megelégedettség, a megállás nem fél össze az Igeszerinti lelki élettel. Ez már az egyéni hívői élet természetéből is adódik. Az emberi élet természetes fejlődésével együttjáró változások új és új feladatokat, egyszersmint új és új lehetőségeket tárnak fel előttünk. A gyermekkortól az érett férfiúságig. Aki ezekben teljeset szeretne nyújtani, annak nagyon kell igyekeznie a többre. Pedig a lelki életben a belső ember szerint elérhető előbbrehaladás ugyanabban a korban is teljesebb ismeretre segít. Sokszor a teljesebb ismeret következtében újra kell kezdeni ugyanannak a feladatnak a megcselekvését. Személyi, lelki problémáink mellett ott vannak a közösségi élet feladatai, amelyeket mindig más közülmények között nyerünk az Úrtól, s amelyek megértéséhez és elvégzéséhez szinte újra meg kell tanulni a szolgálatot. A tegnapi megértés kevés a ma és a holnap feladatainak az elvégzéséhez. Ezért jónak találja az Isten Fia Thiatírában, hogy az utóbbi cselekedetek többek az elsőnél.
A gyülekezet másik feladata megtartani azt, ami van. A többre igyekvés nem jelentheti az elfelejtését és lebecsülését azoknak, amelyeket eddig kaptunk. Meglévő értékeink megbecsülése ad stabilitást egyéni és közösségi életünknek. Ezért nem teljes értékűek a futó élmények, a hangulati cselekedetek. Tisztán kell ismerni, mi az, ami nálad van. Azokban legyen teljes örömed. Lehet, hogy másnál más ajándék van. Lehet, hogy ami nálad van, az másnál nincs meg. A más nem feltétlen jobbat, vagy többet jelent. Egyszerűen csak mást. A kegyelmi ajándékokban való külömbség nem egymás fölé, hanem egymás mellé helyezi a megváltott lelkeket és közösségeket. Ha máséért elveszíted a sajátodat, talán, mert nem becsülted, nem biztos, hogy a másét megkapod. Azt tartsd meg, ami nálad van. Ápoljuk és féltve őrizzük közösségi életünk drága értékeit! Tartsuk nagy kegyelemnek, hogy nyertük azokat.
Ügyelni kell a tisztaságra. Nem lehet kétség affelől, hogy a bűnnel szembe kell szállnunk. Minden, ami bűn, tisztátalan. De a búzavetésben az árpa is gyom lehet. Az el elegyített tanítás zavart kelt. A le nem tisztult teológiai fogalmak lehetnek tetszetőssek, de végső eredményüket illetően károsak. A fül próbálja meg a beszédet. Ez a gyülekezet számára nem csak lehetőség, de kötelesség is. Ha meg akarjuk tartani a megtért lelkeket, tiszta és világos tanítással kell nevelni őket. Imádkozzunk, hogy Isten a maga munkáját tegye állandóvá bennünk.
        Oláh Lajos "...futásomat elvégeztem..." Szemelvények Oláh Lajos lelkipásztor életéből. 134k old.
Bódás János:
Károli Gáspár
 
A legnagyobbaké között
kell rogyogni nevednek.
Letünt már az idő, mikor
papi dölyf, vakság megvetettek,
s kárhozott voltál és eretnek.
 
Voltak dicső, nagy hőseink,
kik életüket a szabadság
oltárán bátran bemutatták.
Ám a te győztes regimented
könyvek voltak, nagy pergamentek,
füstszínűvé vált fóliások
és egér rágta szentírások.
Kis lúdtoll volt csak fegyvered.
Nem kellett puska, kard, se ló,
így lettél te honfoglaló
s a műved ma is szentség:
ránk hagytad édes anyanyelvünk
gyönyörű tündérkertjét.
 
Így látlak:
               Hosszú pipaszárral
ülsz a mécsesnél. Könyvek, árkusok
az asztalon. S tollad alól az Úr
szava édes, magyar nyelven buzog,
fény és vigasz rajtad keresztül árad...
 
Szenci Molnár, (önkéntes kis küldöncöd)
egy fidibusszal meggyújtja pipádat...

A SZERKESZTÔ ROVATA

Októberi számunkban a megszokottnál több beszámolót is találnak majd.
Utazó misszionáriusunk, Vadász János testvér újra útra kelt és mintegy hat héten keresztül járta az erdélyi gyülekezeteket, hirdetve minden nap az evangéliumot. Nem is tudom, honnan van testvérünkben ennyi energia. Vagyis, hát tudom: az Úrtól. Beszámolója erről is bizonyságot tesz.
Misszionáriusunk, Füredi Kamilla megérkezett afrikai szolgálati helyére, Sierra Leone-ba. Több levelet is kaptam már tőle - magyarul és angolul is. Itt csak az egyiket közöljük, de akiket érdekel, szívesen továbbítom leveleit e-mailen minden érdeklődőnek. Izgalmas utazás után megnyugodva tapasztalta Urunk vezetését pl. az őt fogadó, korábbról is ismert misszionárius házaspár segítőkészségén keresztül. Kamilla imádságainkra és anyagi segítségünkre is számít, és számíthat is, amennyiben jól érzékelem olvasóink eddigi reagálását, érdeklődését, leveleiket. Kamilla postai címe: Gabriella Kamilla Furedi, PO. Box 300, Freetown, SIERRA LEONE, Africa. Telefonszámát is elkérhetik a szerkesztőtől. Ha valaki támogatni kívánja Kamilla missziómunkáját, szövetégi pénztárunkon keresztül megteheti - Drescher Lajos testvér címére küldött, a szövetségünk nevére kiállított és Füredi Kamillának dezignált csekken.
Kossuthfalvára is eljutott a szerkesztő a nyár folyamán. A Délvidéken (Bácskában) folyó misszió munkáról és azon belül is testvéreink kossuthfalvai (Moravica) terveiről, az imaház épületének megvásárlása lehetőségéről magyarul és angolul is olvashatunk. Testvéreink köszönik az eddigi támogatást és ezután is számítanak segítségünkre. A megadott címre -Nyúl Zoltán testvérnek- közvetlenül is küldhetünk segítséget az imaház vételhez, vagy bármelyik missziós célra, vagy a szövetségen keresztül is megtehetjük ugyanezt. Látva az ottani misszió munkát, a testvérek lelkesedését és a különleges, talán csak most létező lehetőségeket, támogatásukat mindenképpen javaslom azoknak, akik ezt megtehetik - egyénileg is, gyülekezetileg is.
A MABAVIT 3-ról is olvashatunk, sőt, itt az ideje, hogy tervezgessünk is ezzel kapcsolatban. Az azzal megbízottak előkészítenek majd mindent, de a jelenlétünkről nem dönthetnek. Azt nekünk kell megszervezni, a rávalót összegyüjteni, jegyet vásárolni stb. Ezt a folyamatot pedig máris megkezdhetjük. Jelezzük részvételi szándékunkat a gyülekezetben, vagy Szabó István főtitkár testvérnél (címét ugyanezen az oldalon megtalálhatják).
A Rámai Táborban az építkezési munkálatok nagy iramban folynak. Több gyülekezetből kaptak segítséget - anyagit is, kétkezit is. Mások is csatlakozhatnak még ehhez a munkához. Reméljül beszámolót is küldenek hamarosan.
Könyvekről és a Magyarországi Központi Énekkar új CD lemezéről is olvashatunk oldalainkon. Megrendelni a magyar szövetségek könyvterjesztésében lehet (címüket a következő számban, az Irodalmi Nappal kapcsolatban közölni fogjuk), vagy kérjék a szerkesztő segítségét - telefonon, vagy e-mailen. CD-t és Oláh testvér könyvét máris el tudjuk küldeni a megrendelőknek. (A CD ára 16US dollár, a könyv pedig $8.) Szerk

 

Lelkipásztor beiktatás Melboune-ben

2005. október 23. délelőtt 10-kor

Magyar Baptista Gyülekezet

130 Railway Pde., Noble Park

 

Levél (részlet) Ausztráliából (eredetileg a szolgatársaknak íródott, de talán olvasóinkat is érdekli):

Valószínű, hogy már hallottatok rólunk és arról, hogy miként vezetett az Úr új szolgálati helyünkre, Melbourne-be. Most érkezett el annak lehetősége, hogy megtarthatjuk az ünnepélyes lelkipásztor beiktatási istentiszteletet. Úgy tudom, hogy az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség nem tudja képviseltetni magát személyesen ezen az alkalmon, de többféleképpen is támogatja az Ausztráliában egyetlen Magyar Baptista Gyülekezetet. Feleségemmel mindig örömmel és érdeklődéssel olvassuk a bulletineket, amit nekünk is elküldtök e-mailben. Az Evangéliumi Hírnök is összeköt bennünket. Ezután igyekszünk, hogy folyamatosan halljatok, tudjatok rólunk is, és legyen közös a szolgálatunk a külhoni magyar baptista misszióban. Ha nem is tudtok személyesen itt lenni majd velünk a beiktatáson, de nagy segítség lesz az értünk elmondott imádságotok, egyénileg és a gyülekezeteitekben is.

(új e-mail címünk: szlovakt@eftel.net.au , de a korábbiak is élők)

Az Úr áldjon és vezessen benneteket!

Szolgatársatok az Úrban: Szlovák Tibor és felesége, Ági

 

 

 

MABAVISZ tanácsülés a Hargita Táborban

ÚTI BESZÁMOLÓ - Vadász János

Megérkezett Sierra Leone-ba Füredi Kamilla

DÉLVIDÉK - a szerkesztő úti beszámolója

Gyémántmenyegző - Waltz Béla és Banka Mária

GYÜLEKEZETI HIREK - ALHAMBRACLEVELAND  / TORONTÓ / PACSÉR és KOSSUTHFALVA

AKIK ELMENTEK - Bánkúti Eszter

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.