Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2005. június

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..   

Gyülekezeti hírek  / CHICAGÓ  /  CLEVELAND. ifi  /  DÉLVIDÉK
közgyűlési program (közgyűlés PDF file)
/ Térkép_a_ramai_taborhoz / 100 éves a BWA
GYÜLEKEZETI BULLETINOK (új)

Mi az Úrnak szolgálunk!
"Én azonban és az én házam, az Úrnak szolgálunk." Józsué 24:15c
 
Nagyon sok hívő család házát ékesíti falimondatként ez az ige.
      Józsué élete figyelemre méltó minden hívő édesapa számára. Józsué Isten embre volt. Isten ismerte őt, ő pedig engedelmesen, hűségesen szolgálta Istent. Józsué válaszút elé állítja Izráel népét, maga és családja nevében. Ismerte és tudta kötelességét. Bármi legyen a nép választása, “Én azonban és az én házam, az Úrnak szolgálunk”.
      Mint édesapának, Istennel való kapcsolata személyes -, először én adom, szentelem Istennek magam, és ez a mindennapi életben is megnyilvánul.
      Jó -ha mint édesapa- meglátom feladatom, foglalkozom gyemekeimmel, imádkozom velük és érettük. Tisztelem, becsülöm feleségemet, gyermekeim édesanyját, tisztelem feleségem és saját szüleimet. A jó példaadás sokkal többet ér, mint a gyermekek bármilyen módszerrel való nevelése.
      Édesapa, látnak-e gyermekeid imádkozni, Bibliát olvasni, feleségednek segíteni? Hogy beszélsz, hogy viselkedsz, amikor vezetés közben eléd vág valaki? Amikor próbára teszik idegeidet? Látják, megfigyelik, mit teszel, amikor jövedelmeddel sáfárkodsz, amikor becsületesen elkészíted az adóbevallást. Az Istennek való engedelmesség, a teljes szívvel való szolgálat olyan légkört teremt az otthonban, amely jó levegővel telíti meg a házat, amelyet gyermekeid -észrevétlenül is- magukba szívnak.
      Legyen az Isten szolgálata családi ügy, családi feladat, amely nem csak kötelesség, hanem áldott kiváltság a család minden tagja számára.
      Az édesapa a család lelki vezetője és nevelője. Nem egészséges, ha ezt a feladatát át akarja ruházni teljes mértékben az édesanyára. Az édesapa és a szülők istenhite ne csak formai vallásoskodás legyen, hanem gyakorlati. Egy mindenkiért, mindenki egyért, vegyünk részt mások segítésében, ne csak önmagunk körül forgolódjunk.
      A gyermekek Isten szolgálatára való nevelése éppen olyan fontos, mint a megváltásukért való imádkozás. Isten tisztelete és szolgálata nem választható el egymástól.
      Legyen a mi családunk istenhite nyilt vallomás ne csak a gyülekezet, hanem minden ember előtt.
Sikemben Izrael tízezrei előtt állt fel Józsué, amikor az idegen istenek után való járás üti fel a fejét. Ma ez a világi környezetünkhöz való igazodást jelenti. Azt, amely nem veszi tudomásul, hogy vasárnap nem üzletelünk. Kocsi, házvásárlás, heti élelmiszer bevásárlás, sport események nem veszik el az Úr napjának megszentelésére való időt.
      Ábrahám kijön megszokott környezetéből, elválasztja magát, Istennek engedelmeskedik és ez teszi őt Isten barátjává.
      Hívő édesapa, tölts időt gyermekeiddel, segíts nekik eligazodni az élet nehézségei között, érdekeljen a gyermek problémája! Ha ma újra kezdhetném gyermekeim nevelését, igyekeznék több időt tölteni velük, kirándulni, játszani, beszélgetni - együtt.
      Néhány évvel ezelőtt együtt utaztam idősebbik fiammal. A kocsija út közben elromlott és vagy két óra hosszat várni kellett a segítségre. Ez alatt beszélgettünk - a múltról, jelenről, tapasztalatinkról. Amikor újra sikerült utunkat folytatni, azt mondja a fiam: apa, jó volt veled beszélgetni. Talán először volt az életünkben, hogy két órát csak engem hallgattál. Ezek a szavak sokáig visszhangoztak bennem. Hányszor megszólított és én azt mondtam, nem érek rá, sok dolgom van, holnap el kell utaznom, készülni kell a szolgálatra, most beteget látogatok, temetésre, konferenciára kell mennem, - beszélj édesanyáddal!
      A mai gyermek, ifjúság sokkal több kísértésnek van kitéve, mint az ötven évvel ezelőtti. Sokkal több megértésre, figyelemre, szeretetre, példamutatásra van szüksége, mint fenyítésre - bár az is szükséges.
      Az Úr Jézus, amikor a legjobban el van foglalva küldetésével -a kereszten feláldozza magát-, akkor is gondol édesanyjára. “Asszony, imhol a te fiad. Azután monda a tanítványnak: imhol a te anyád.” (Jn 19:26-27)
      Édesapa, lehetsz-e jobban elfoglalva, mint a Megváltó? Lehet-e fontosabb feladatod, mint Neki volt?
      Édesapa, Isten nem csak a család anyagi gondjait tette válladra, hanem ha Istennek kívánsz engedelmeskedni, szükséges, hogy mint a család feje, vezetője, példaadóan szolgálj Istennek. Találj és számj időt a családi áhítatra, gyermekeiddel való imádkozásra, beszélgetésre. Legyen a te választásod is az, ami Józsuéé volt: “Én azonban és az én házam, az Úrnak szolgálunk”.
                 Hunter Vadász János
 

versek: Arany János: FIAMNAK  /  Munkácsi Géza: KIÉ A SZÍV?

A SZERKESZTÔ ROVATA

Szeretettel várjuk szövetségünk gyülekezeteinek testvériségét, sőt a szórványból érkező testvéreket is a rámai táborban tartandó közgyűlésre és a tábori konferenciára.
      Torontói testvéreinktől kaptuk ezt az információt: Több helyen próbáltunk meg alkudozni a hotekkel, végül sikerült. Akik szobát szeretnének foglalni azoknak a Couchiching Inn-t tudjuk javasolni. Itt lefoglaltunk 12 szobát. A telefonszámuk 1-705-325-6505, vagy 1-888-869-2306 A szobák a First Hungarian Baptist Camp névre vannak lefoglalva, ezt kell jelezni nekik. A confirmation number: 082601. Remélem ez az információ segitséget jelent.
      A májusi számban a teljes program megtalálható. Itt is megismételem az elejét: Július 1-én, pénteken délután bizottsági ülésekkel kezdődik az alkalom. Pénteken este 7 órakor kezdődik a Nőszövetség estje, melyen a szolgálatokat a nőtestvérek végzik, az igét pedig Novák József alhambrai lelkipásztor hirdeti.
 
      Remélem mindannyian találnak jó olvasnivalót a júniusi számunkban is. A chicagói és clevelandi fényképek pedig még a fiatalok figyelmét is felkelthetik.
      A gyülekezeti beszámolók sorába ezúttal két délvidéki gyülekezet, illetve az ott élő testvériség öröme és gondja is belekerült. Csantavéren bemerítést tarthattak, Kossuthfalván pedig azzal a váratlan kérdéssel találták szembe magukat a testvéreink, hogy az összejöveteli alkalmak számára kölcsönbe kapott épületet meg vegyék-e vagy sem. Gondolom, szeretnék megvenni, hogy saját imaházuk legyen, de a lehetőségeik igen korlátozottak. Ezért egészítettem ki a kisebb kérésüket ezzel a nagyobbal is. De vajon lesznek-e, akik megpróbálnak segíteni? Azt mindenesetre hiszem, hogy az Úr tud megoldást az ilyen helyzetekre. Meg tud szólítani, segítségadásra tud ösztönözni közel és távol élőket egyaránt.
      A Baptista Világszövetség (BWA) 100 évvel ezelőtt alakult meg. Első Kongresszuát 1905-ben Londonban tartotta. A jubileumi kongresszust is Angliában rendezik meg, július 27-31-ig, Birminghamban. Az 5 évenként megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciák a baptisták világméretű családjának különleges alkalmai. A mintegy 100 milliós baptista közösség reménységgel és imádsággal készülődik erre az alkalomra. A sok énekkar között ott lesz meghívottként a Budapesti Baptista Központi Énekkar is.
Lapunk következő számaiban többet is írunk majd a nagy találkozóról. Most a 100 évvel ezelőtti, első kongresszus elnökének előadását olvashatjuk az 5. oldalon. Rövid, világos útmutatása 100 év után is időszerű .
      Misszionáriusunk -Füredi Kamilla- egyre jobban készülődik afrikai szolgálatára. Június végén Magyarországra utazik, s majd egy kis idő után onnan repül Sierra Leone-ba. Remélem, hogy rendszeresen emlékeztethetem majd olvasóinkat szövetségünk külmissziós vállalkozására Kamilla egy-egy írásával. (Szerk)

 

98. KÖZGYŰLÉS
2005. JÚLIUS 1-3
helyszín: RÁMA TÁBOR
rendező gyülekezet: NEW YORK
Jelige: Az Istennek tetsző élet

GYERMEK és IFJÚSÁGI TÁBOROZÁS
RÁMA, július 4-9.

MABAVISZ Tanácskozás Budapesten

Május 25-én Budapesten teljes létszámmal tanácskozott a Magyar Baptisták Világszövetségének Tanácsa. Dr. Mészáros Kálmán, Mészáros Kornél, Dr. Szabó Zoltán, Papp János, Hajnal Zoltán, Szirtes András a magyarországi, Borzási István, Kovács Gyula, Gergely István, Borzási Gyula, Dr. Vass Gergely az erdélyi, Kulcsár Sándor az Észak-Amerikai, Nyúl Zoltán a vajdasági, Dóczé Bálint a felvidéki, Varga Attila a kárpátaljai magyar baptistákat képviselték.

A teljes cikk itt olvasható

MIÉRT SIERRA LEONEBA? ... és egyáltalán honnan szedtem ennek a nyugat afrikai országnak a nevét?
      Megmondom őszintén, húsz évvel ezelőtt még azt sem tudtam, hol van. Nagyon fiatal voltam még amikor először gondoltam a misszióra, de nem volt konkrét elképzelésem, hol fogok kikötni. Olvasva régi, megsárgult könyveket misszionáriusokról, és Molnár Mária történetét, nekem is személyessé vált az ige: "Engem várnak a szigetek" (És 51:5). Közben a szigetekből tengerpart lett, mert Sierra Leone az Atlanti óceán nyugati partján fekszik, Guinea és Liberia között. Nem én választottam, ő választott engem.
      Amint kortársaim is tudják, a nyolcvanas években, amikor én misszionárius lettem, nem nagyon volt lehetőség válogatni, nem sok hír jutott el hozzánk a misszióról. Az Úr akaratából azonban kezembe jutott egy információ az Európai Baptista Misszióról, és éppen volt helyük számomra Sierra Leonéban. Ahogy azt szokás mondani, elmentem az első hajóval, ami jött, illetve repflővel. 
      Azonban nem lett belőlem misszionárius az egyik napról a másikra, több mint egy évig tartott, amig végre Sierra Leonéban találhattam magam.
 
      Valószínűleg az első portugál hajósok adták az országnak a Sierra Leone nevet, ami magyarul oroszlán hegyet jelent. Nem, nem azért mintha sok oroszlán lenne Sierra Leonéban, nyolc év alatt egyetlent sem láttam ott, de az a hegy, ami mellett a jelenlegi főváros, Freetown van, a messzi tengerről úgy néz ki, mint egy fekvő oroszlán.
      Freetown magyarul szabad várost jelent, itt találtak otthonra azok a felszabadított rabszolgák, akiket a XVIII. században visszatelepítettek Afrikába. Abban az időben Sierra Leone már angol fennhatóság alá tartozott, s bár a hatvanas években az ország független állam lett,  a hivatalos nyelv maradt az angol. Angolul azonban csak a nagyon kevés iskolázott ember beszél. Freetown környékén a Krio nyelv használatos, ez volt a visszatelepített rabszolgák tört angolja. Az ország belsejében -attól függően, hogy melyik törzs lakja a települést- a Themne, Lokko, Mende, Fullah, Susu, Limba, és még egy jó néhány nyelv használatos. Majdnem mindenki beszél két-három nyelven még akkor is, ha nem tud írni olvasni.
      Sajnos sokáig -több mint tíz évig- elhúzodott a polgárháború, amely miatt félbe kellett hagyom Sierra Leonei szolgálatomat. Közben két millió ember, az ország egyharmada vált hontalanná, vagy lett menekült, tízezrek vesztették életüket a háborúban, nemcsak katonák, hanem asszonyok, gyermekek, akiket hihetetlen kegyetlenséggel lemészároltak. Életben maradt baptista testvéreinknek most nem csak az a gondjuk, hogyan tartsák fenn magukat ebben a teljesen kifosztott országban, hanem hogyan segítsék a menekülteket, az árvákat, a megcsonkítottakat, és hogyan hirdessék az Isten szeretetéről szóló örökkévaló evangéliumot olyanok számára, akik emberileg szólva minden reményt feladtak.
      Amikor -mint amerikai állampolgár- ismét jelentkeztem a Sierra Leonei Baptista Szövetségnél, nagy örömmel fogadtak, és ismét felkértek, hogy folytassam a Biblia Iskolában a munkámat. Azonban most már nem számíthatok az Európai Baptista Misszió anyagi támogatására. Hiszem azonban, hogy sok amerikai-magyar testvérnek meg fog indulni a szíve és a lehetőségekhez képest segíteni fog, hogy az Úr lelkeket, életeket mentő munkája ne szenvedjen hátrányt. Kérlek, hogy imádkozzatok érettem és Sierra Leonei testvéreinkért, naponta.
       
Füredi Kamilla

100 éves a Baptista Világszövetség (BWA)

MacLaren, Alexander: Elnöki megnyitó

Elhangzott a Baptista Világszövetség első kongresszusán, Londonban, 1905-ben.

 

GYÜLEKEZETI HIREK - CHICAGÓ  /  CLEVELAND. ifi  /  DÉLVIDÉK

AKIK ELMENTEK - Fred Monus / id. Józsa István

Mátrainé, Fülep Irma: ISTEN GYERMEKEINEK MEGJELENÉSE

Kétségtelen, hogy az emberek megjelenésükről ítélik meg egymást és minket. Azaz a külsőt nézik. Sőt mi is így viseltetünk hozzájuk és egymáshoz. Első, de végleges benyomást is megjelenésünkkel keltünk.
      - (a cikk egy külön oldalon olvasható, itt)

Közgyűlési program -
PDF file

CHICAGÓ  /  CLEVELAND. ifi  /  DÉLVIDÉK

GYÜLEKEZETI BULLETINOK (új)

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.