Baptist TOP1000

Hallgassa meg igehirdetéseinket!

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja .

2005. július  augusztus

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

Gyülekezeti hírek  NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON
Közgyűlési beszámoló / Gyülekezeti bulletinok (új)

A TÉKOZLÓ FIÚ

Monda pedig: Egy embernek vala két fia... (Lk 15:11-32)

Talán nincs is olyan példázat a Bibliában, ami annyira ismert és népszerű lenne, mint a tékozló fiú példázata. Ez az a példázat, amit a legtöbbször, leggyakrabban idéznek az emberek. Majdnem minden felekezet, filozófiai irányzat, vallás a magáénak tulajdonítja, és ezzel próbálják bizonyítani saját -olykor romboló- elveiket, tanításukat. Világos tehát, hogy ez a példázat könnyen félremagyarázható. Hogyan óvakodjunk mi ettől a veszélytől?
      Tarsuk szem előtt e két alapelvet:
      a. Az Ige, a Biblia egyetlen szakaszát vagy részét sem szabad úgy magyarázni, értelmezni, hogy az ellentétbe kerüljön a Biblia általános tanításával! Az Igét Igével kell mindig magyarázni, és csakis ahhoz viszonyítani.
      b. A példázatoknál nem az a lényeg, amiről nem beszél, hanem amiről beszél! Nem arra kell figyelni, amiről hallgat a példázat, hanem arra, amit mond. Mivel ezt a szabályt sokan mellőzik, ez teret adott mindenféle hamis tanításnak, rossz értelmezésnek, és fantasztikus elméleteknek. Ez áll fenn a tékozló fiúról szóló példázattal is. Néhány veszélyes következtetés:
      1. Mivel e példázat nem beszél Isten ítéletéről, haragjáról, egyesek azt gondolják, hogy az ítélet és harag nem tartozik Isten természetéhez és Jézus Krisztus tanításához.
      2. Mivel a példázatban az Atya nem beszél a megtérés szükségességéről, ezért egyesek úgy vélik, hogy megtérésre egyáltalán nincs szükség ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjünk.
      3. Nincs szükség közbenjáróra Isten és az ember között -mondják-, mivel a példázatban nem állt senki a fiú és az Atya között.
      Látjátok a veszélyét ennek, hogy ez hová vezet?
      Az Úr Jézus szándéka a példázattal nem az volt, hogy egy teljes, átfogó leírást adjon a keresztyén igazságokról, hanem hogy egy bizonyos nézőpontból egyetlen igazságra mutasson rá, egy pozitív és fontos leckét tanítson nekünk. Nem véletlen, hogy ez a példázat három egymás után következő példázat-sor egyik része. A másik kettő fényében kell értelmezni és magyarázni ezt a harmadikat. A legnagyobb igazság, amit közvetít az, hogy mindenki előtt van még remény, hogy Isten csodálatos kegyelme kiterjed a vámszedőkre és a legnagyobb bűnösök felé is.
      Az első két példázat úgy mutatja be Isten szeretetét, mint ami keresi és kutatja az elveszett bűnöst. Miért adta hozzá még ezt a harmadikat is az Úr? Amíg az első két példázat Isten munkáját mutatta be anélkül, hogy a bűnös munkájáról szólt volna (elveszett drachma, juh), addig ez a példázat a bűnös szemszögéből is megmutatja ugyanezt a folyamatot. Mit tanít tehát ez a példázat?
 
Egy Új Kezdet Lehetősége
Egy új kezdet, még egy esély, még egy lehetőség! Igen, ezt értették és érezték az Úr Jézus tanításából a bűnösök, ezért közeledtek az Úr Jézushoz, hogy hallják Őt. Érezték, hogy itt egy új lehetőség, új kezdet van még őeléjük is helyezve, “ennek az embernek a tanításában reményre találtunk.”
      1. Ez az üzenet új volt mindenki számára akkor. Még a farizeusok és az írástudók is látták és felismerték ezt. Nagyon zavarta őket, hogy az Úr Jézus szóba áll a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Ők ezeket az embereket a reménytelen eset kategóriába sorolták. Ezek számára már nincs remény, gondolták ők, ezeken már semmi sem változtathat. A vallás csak a jó embereknek való. Ugyanez a gondolat született meg az idősebb testvér elméjében is testvérével kapcsolatosan. Nem is az volt a baj, hogy hogyan fogadja vissza az atya a fiát, hanem hogy vissza fogadja egyáltalán. Ez tehát a fő mondanivalója a példázatnak: reményt nyújtani mindenkinek, egy második lehetőséget mindenkinek. Ez a tékozló fiú zsákutcába került, semmi és senki más nem segíthetett rajta. Esete reménytelennek tűnt. De még ő is kapott egy második lehetőséget, egy új kezdetet. Milyen áldott üzenet, drága evangélium ebben a gonosz világban.
      2. Ez az üzenet ma is új! Ez az üzenet meglepő, és ámulatba ejti ma is a világot - épp úgy, mint amikor az Úr Jézus itt volt. A mai világ is nagy részben egy pesszimista, reménytelen világ. Az ismeretlenbe, a jövőbe helyezi bizalmát. A világ azt ígéri nekünk, hogy az ember sorsa jobb lesz jövőre, az emberiség fejlődőfélben van, egy jobb és erősebb faj leszünk. De semmi konkrét segítséget nem tud nyújtani a jelenre, a mára. Milyen gondolataid vannak ma neked? Reménytelen, pesszimista? Lehet, azt gondolod, hogy egy nagy romhalmaz az életed, vagy hogy reménytelen eset vagy. Milyen boldogtalan, milyen reménytelen a mai átlag férfi és nő! Az evangélium legelső szavai egy ilyen ember számára az, hogy emeld fel a fejed, mert még nincs minden elveszve!, még van remény, még van egy lehetőség. Maga Isten kínálja ezt fel neked!

 

Az Evangélium Üzenetéhez, ehhez a Reménységhez, meghatározott feltételek tartoznak!
Ennél a pontnál látjuk csak meg igazán és világosan, miért mondta el az Úr Jézus ezt a harmadik példázatot is a másik kettő után. Ahhoz, hogy valaki magáévá tehesse ezt a reményteljes üzenetet, egy pár feltételnek eleget kell tennie. Melyek ezek a feltételek?
      1. Nézz szembe önmagaddal őszintén és igazán. Egy dolog egy rossz és nehéz helyzetbe lenni, de egy teljesen más dolog azzal őszintén szembenéznünk. Ez a tékozló fiú már régóta lehetett ebben a nyomorult állapotban, nem is vette észre, hogy milyen mélyre süllyedt. Fokozatosan ereszkedett, számára szinte észrevétlenül. Ha minden nap tükörbe nézünk, nem nagyon vesszük észre a változásokat, amin átmegyünk. De ha hosszabb idő után néznénk a tükörbe, meglepődnénk, hogy mennyit változtunk. Azt találjuk, hogy ez a fú magába szállt. Szembe nézett önmagával őszintén és nem szinte nem hitte el, hogy ez ő maga. Megállt egy pillanatra. Megtetted-e már ezt a lépést? Vizsgáld meg magad most! Valld be helyzetedet Istennek Ez a legelső lépés a megtérés, Isten felé!
      2. Értsd meg, hogy csak EGYETLEN személy létezik, akihez fordulhatsz és aki segíthet. A tékozló fiú esetében ez világos volt. Azt olvassuk, hogy senki nem adott neki, senki nem segített neki. Mindent megpróbált, semmi nem segített. Már csak egy dolog maradt hátra: Atyám! Az utolsó, az egyedüli lehetőség. Az evangélium mindannyiunkat ennek az állapotnak a fölismerésére késztet. Addig, amíg az embernek van mibe, vagy kibe kapaszkodnia, addig az evangélium nem segíthet. Mind át kell menjünk ezen a szoros kapun.
      3. Semmi másra nem hivatkozhatsz, mint Isten kegyelmére és jóságára. A tékozló fiú, amikor elhagyta az atyai házat, olyan szavakat használt, hogy: “add ki nekem”, jogait követelte. Bízott saját magában: add nekem. De amikor visszatért, szavai megváltoztak, mást mondott: „tégy engem”. Most érzi és tudja, hogy ő senki és semmi, és szüksége van arra, hogy valaki más változtasson rajta. Ha úgy érzed, hogy Isten tartozik neked azzal, hogy megbocsásson, és hogy jót tegyen veled, akkor rosszul gondolod. Isten ugyanis nem tartozik senkinek semmivel. Ha úgy gondolod, hogy Isten köteles neked megbocsátani, akkor több mint valószínű, hogy még sosem kaptál bűnbocsánatot.
      4. Mindezt belátván, cselekedj eszerint! Hagyd ott a messzi országot és gyere haza. Hagyd ott a disznókat és a moslékot. Hagyd ott a bűnt, fordíts hátat neki és add át magadat Istennek. Érzések, szándékok, hajlamok semmit nem segítenek, ha nem lépsz ki hitben Isten elé. Tedd meg! Menj Istenhez és hozd rendbe a szénádat vele. A tékozló fiú nem állt meg álmodozni, rögtön cselekedett. Elment az atyjához és kegyelmére, irgalmára bízta magát.

 

Ha ezeket a feltételeket betartod, az Evangélium Új Kezdetet ígér neked!
A lehetetlen fog megtörténni veled, és el fogsz ámulni, hogy mire képes Isten az életedben. Valóságos lesz és igazi, amit Isten tesz az életedben. Jézus Krisztusban egy valódi, új életed lesz. Isten szeretete és csodálatos kegyelme nem csak ámítás, nem csak ígéret. Isten egy valódi, új életet ad. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy...adott! Az Atya adott valami újat a fiúnak. Egyedül csak Isten képes erre a csodára. Vizsgáljuk meg egy kicsit, hogyan teszi ezt Isten:
      1. Az Atya teljesen eltörli a múltat. A fiú elé szalad, mintha semmi sem történt volna. Megöleli és megcsókolja, mintha mindig is a leghűségesebb fia lett volna. És milyen gyorsan parancsot ad a szolgáknak, hogy öltöztessék fel a fiát és szedjenek le róla minden mocskos ruhadarabot, ami gonosz múltjára emlékeztetne. Ez az első dolog, ami minden Istenhez térő bűnössel történik. És végeredményben ez az, amire valamennyien vágyunk. Hogyan is lehetnénk boldogok, ha szemünk előtt lenne gonosz múltunk? Ki tud minket a múltunktól megszabadítani? Csak egy valaki! A világ, az ördög, az emberek emlékeztetnek néha a múltunkra, de Isten soha többé. Csak ő tudja levenni ezt a nehéz terhet a vállunkról.
      2. Az Atya a jelenben is cselekszik! Szükségünk van bizonyosságra az újrakezdésnél. Azzal, hogy az atya megölelte, megcsókolta a fiút, még nem nyújtott elég bizonyosságot a fiának. A fiú tudta, hogy mindenki a mocskos ruháit fogja majd nézni és a sarat, ami ráragadt. Az atya ezért egy olyan ruhát ad neki, ami méltó egy Fiúhoz, és egy gyűrűt húz az ujjára. Egy Fiú státuszát adja meg neki újra. Mindenkinek bejelenti, hogy Fia megérkezett. Senki más nem tudta volna mindezt véghezvinni, megtenni csak az atya.
      3. A világ felismeri Isten munkáját. Hallgassátok a szolgákat, akik az öregebbik testvérrel beszélnek. Mit mondanak? “A te testvéred van itt.” Honnan tudták, hogy ez a testvére? Onnan, hogy látták mit tett vele az atya! Nem ismerték volna fel soha, ha az atya nem viszi mindazt véghez, amit tett. És csak az Atya ismerte fel a fiát, senki más nem ismerte volna meg.
 
      Mi többet akarnánk még? Igazi lehetőség arra, hogy egy újat kezdjünk. Ez az egyedüli út! Maga Isten tette ezt lehetővé az Úr Jézus Krisztusban. Azért küldte el Őt erre a világra, hogy megkeresse a bűnösöket. Ma is keresi és meg is találja. Engem is megtalált. Megtalált-e már téged is?
 
      Pardi Félix  (Elhangzott a clevelandi ifjúságin)

versek: Balassi Bálint: Adj már csendességet  /  Szeressétek az öregeket!

A SZERKESZTÔ ROVATA

Dupla számot tart kezében a kedves olvasó - legközelebb szeptemberben jelentkezik az Evangéliumi Hírnök. Bárcsak dupla örömöt is adna a cikkek olvasása! Dehát írni sem úgy írjuk a cikkeket, hogy az föltétlen kedvében járjon az olvasóknak -, mint ahogy prédikálni sem aszerint szoktunk, hogy mit is akarnak hallani kedves testvéreink a padban. A szerkesztő azt reméli, hogy jó magot, igemagot vetünk ezeken az oldalakon. Az áldást pedig az Úr adja, adhatja.
      Vezércikkünket ezúttal Pardi Félix írta. Talán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy testvérünk az elmúlt 3 évben a North Carolinai Southern Baptist Theological Seminary-ban készült a lelkipásztori szolgálatra. Diplomáját május végén meg is kapta. Pardi testvér és családja szeptemberben hazautazik Erdélybe, hogy ott végezze lelkipásztori szolgálatát. Ebből az alkalomból egyrészt örömében osztozva gratulálunk neki, másrészt Urunk bőséges áldását kérjük további életére, szolgálatára. Ez a prédikációja a májusi, clevelandi ifjúsági találkozón hangzott el.
     
Szövetségünk
életében mindig fontos helyet foglal el az évi közgyűlés. Nem csak, sőt nem is annyira munkaülés az, mint inkább örömünnep - az egymással való találkozás, a közös célokért való összefogás lehetőségének ünnepe. Szövetségünk 9 gyülekezetének közös alkalmán a bizottságokban előkészített, megtárgyalt ügyeink ilyenkor öltenek végleges formát és nyerik el legalább a jelenlevők tetszését (esetleg nemtetszését - amit természetesen szeretnénk elkerülni, mégpedig úgy, hogy megpróbáljuk minél jobban előkészíteni közös dolgainkat). A Rámai táborban rendezte meg ezúttal a New York-i gyülekezet a közgyűlést. Több képet is közlünk a közgyűlésről és a tábori konferenciáról, sőt, az azt követő gyermektáborozásról is. Aki ott volt, újra átélheti az emlékezetes perceket, akik nem tudtak velünk lenni, ízelítőt kapnak az alkalmakból.
      Melbourne-i
gyülekezetünk meghívására Szlovák Tibor korábbi gyulai lelkipásztor és felesége június 28-án megérkezett új szolgálati helyére. Örömmel várta és fogadta őket a gyülekezet. Remélem hamarosan bővebben is olvashatunk az ottani misszióról.
      Dr. Haraszti Sándorné
halálhíre váratlanul ért bennünket - szövetségünk is, lapunk is egy hűséges támogatót veszített el benne. Hiányozni fog a minden hónapban megérkezett levele, melyben nem csak a bibliai lapozgató igehelyeit küldte meg, hanem bátorította, s imádságáról biztosította a szerkesztőt.
      Néha olvasói levelet is közlünk újságunkban. Így van ez most is. Köszönöm Gerő Sándorné testvér szép levelét, melyet nem tudtam nem közölni.
      Remélem a többi cikket is szívesen olvassa, s a rejtvényeket meg is fejti a kedves olvasó.
      A lapkezelő testvér
többek között azt kéri az előfizetőktől, hogy idejében jelezzék, ha más címre költöznek, mert minden visszajött számért többet fizetünk, mint az eredeti postaköltség. Ha van ismerőseik között olyan, aki szívesen olvasná az Evangéliumi Hírnököt, írja meg nekünk, szívesen küldünk mutató példányt. Vagy meg is rendelhetjük ismerőseinknek, rokonainknak a lapot.

      Még valamit. A szerkesztő hamarosan elutazik Londonba, hogy szövetségünk és lapunk képviseletében részt vegyen a Baptista Világszövetség jubileumi kongresszusán. Hosszú ideje nem vettünk részt a BWA kongresszusain. Nem azért, mert nem érdekelt bennünket a világméretű baptista család öröme és gondja, hanem mert anyagilag nem tehettük meg. Most ezt is megadta az Úr, hogy sok magyarországi, erdélyi és a szórványban élő testvérünk között mi is képviseljük az itt élő magyar baptista közösséget. Imádkozzunk a konferencia belső és külső békességéért. A közel 15 ezer résztvevő épségéért, s az alkalom áldásáért.
      Aggasztanak bennünket a napokban hallott hírek a Londoni terrortámadásokról? Természetesen. Az Úrra és igéjére figyelve azonban nem eshetünk kétségbe. Aki ismeri az Urat és igéjét, eddig sem emberekben bízott, vagy a szekerek-lovak-kardok (vagy a legmodernebb fegyverek) erejében (Zsolt 20:8), hanem az Úrhoz kiáltott. Aki azt képzeli, hogy a gonoszság megszüntethető és megállítható azáltal, hogy megfogunk néhány gonosz embert, nem ismeri sem a Bibliát, sem az életet. Mi lenne, ha legalább a Krisztushívők egyszer már levetnék nagy mellényüket és térdeiken próbálnák megkeresni a választ világunk egyre szélsőségesebb, hisztérikus és önpusztító problémáira?
      Hogy nem csak imádkozni kell, hanem cselekedni is? Sohase volt elég csak imádkozni és mindig is kevés volt csak cselekedni!
      London utcáin táblákat látunk, emberek nyilatkoznak: we are not afraid! Nem félünk! Helyes! Nem is félünk, mert az Úrra nézünk. Én már tudom, hogy senki más nem segíthet, nem tud segíteni. (Szerk)

 
Építés közben talált a kedves olvasó. Látogasson ide újra.

Beszámoló a közgyűlésről

A GYERMEKTÁBOROZÁSRÓL

50 ÉVES JUBILEUM KELOWNÁN - DR. VICZIÁN JÁNOS LP.

GYÜLEKEZETI HIREK - NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON

AKIK ELMENTEK - Dr. Haraszti Sándorné Dr. Bán Rozália

Közgyűlési beszámoló

NEW YORKCLEVELAND  / Alhambra - STOCKTON

GYÜLEKEZETI BULLETINOK (új)

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.