Baptist TOP1000

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2005. február

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA .. 

Gyülekezeti hírek  Alhambra  /  Cleveland  / New York / Bácskossuthfalva

LESZ-E VILÁGVÉGE?
Lukács evangéliuma 17: 28-30, 32

 

Billy Graham Los Angeles-i evangélizációja záró estéjén, 2004. november 21-én, ez az üzenet hangzott a százezernél is több hallgató felé a pasadenai Rose Bowl sport stadionban. Az összefoglalót dr. Szenohradszki János tv. készítette. (Szerk.)

Ezen az estén Graham testvér az Úr Jézus második eljöveteléről beszélt. Bevezetőben elmondta, hogy egyszer J.F. Kennedy volt amerikai elnökkel golfozás után egy autóban ment egy étterembe. Útközben azt kérdezte tőle az elnök: ”Mondd Billy, te hiszel Jézus Krisztus második eljövetelében?” Graham testvér azt válaszolta: „hiszek.” Ezután néhány gondolatot idézett az elnöknek adott válaszából. Majd úgy folytatta, hogy tapasztalata szerint napjainkban a leggyakrabban hallható kérdés az, hogy „közel van-e a világ vége?”
      Idézte a II. Világháború egyik híres amerikai tábornokát, MacArthurt, aki Japán kapitulációjakor azt mondta, hogy ez volt az emberiség utolsó esélye, ezután az Armageddoni csata következik. Beszélt Lótról, aki a Jordán völgyét választotta, ahol Sodoma városa is volt, amit a mai new yorki Wall Street, Las Vegas, a londoni Soho, valamint Amszterdam vörös lámpás városrészének kombinációjához hasonlított. A város lakói, csakúgy mint ma, hamis biztonságban éltek, tudományos eredményeikkel, katonai és gazdasági erejükkel dicsekedtek, különféle bűnökben lelték örömüket (Jób 20:4,5; Péld 14:12-13). Túlságosan elfoglaltak voltak, nem volt idejük Istenre.  
     
Illusztrációiban beszélt a bibliai gazdag emberről is, akinek az volt a legfőbb gondja, hogy megtöltse terméssel a csűreit (Lukács 12:19). Ma a társadalombiztosítással, a nyugdíjügyekkel, az egészségügyi biztosításokkal lagalább annyit foglalkozunk, mondta. Róma 1: 24-28 alapján Graham testvér szólt a paráznaságról, a különféle isteneket állatképekben ábrázoló római és görög birodalmakról, a fajtalanságról, a pornográfiáról, és arról, hogy mindezek ma már az interneten is elérhetők, és még a házunk vagy lakásunk szobáit sem kell elhagyni értük. "Közületek sokan rendelkeznek keresztyén örökséggel, de mégis valami nagyon fontos hiányzik az életetekből" - mondotta. Jézus sírt, ítéletet mondott Jeruzsálem felett (Lukács 13: 34,35), Isten figyelmeztette Sodomát, Lót felesége engedetlen volt (Lukács 17: 32). Emlékezz arra, hogy Lótné Ábrahám unokaöccsének volt a felesége. Kánaáni volt. Bűneiről az 1Móz 19-ben olvashatunk. Majdnem megmenekült! Lót feleségének Isten felkínálta az üdvösséget. Egy pillanatnyi bizonytalankodás elég volt ahhoz, hogy elveszítse az örökéletet. Agrippa király majdnem megtért. Tanuljunk ebből. Ma Jézus Krisztus a teljes biztonságunk és menedékünk. Isten soha nem ítél előzetes figyelmeztetés nélkül. Egy férfit arra figyelmeztettek, hogy ne menjen a Washington államban lévő St. Helens tűzhányó tetejéhez közel, mert az előjelek szerint a vulkán bármelyik pillanatban kitörhet. Ő nem törődött a figyelmeztetéssel, a vulkán kitört, és az embert a láva és a hamu maga alá temette. Isten mindig előre figyelmezteti az embert. A maga idejében kell engedelmeskedni. A késlekedésben veszély rejlik. Az ítélet közeledik e világra. Készülni kell az Úrral való találkozásra. Júdás, levelének a 7. versében, erre figyelmeztet. Olyan akarsz lenni, mint Lót felesége volt? Most van az ideje annak, hogy dönts. Lehet, hogy ez az utolsó döntési lehetőség életedben! - hangzott a döntésre való felszólítás Billy Graham testvér szívéből és ajkáról a 100.000-es tömegben azok felé, akik még nem adták át életüket Jézus Krisztusnak, akik még nem fogadták be őt szívükbe.
      Az előrehívás azok felé is szólt, akik egyszer már "megtértek", de azután a világ csábításai miatt elsodródtak, és most újra szeretnék, de végérvényesen, odaszentelni életüket, befogadni őt szívükbe és hűségesen szolgálni mindhalálig. A felszólítás azok felé is szólt, akik megtérésük óta hűségesen követik Jézust, de a hitben és a hozzá való hűségben szeretnének tovább növekedni, megerősödni, megújulni, szeretnék őt még hűségesebben szolgálni.
      Akik az Úr szavát hallva nem keményítették meg a szívüket, és engedelmeskedve a felhívásnak mentek le a stadion zöld gyepére, körülbelül ötezren voltak.
      Ez a felhívás most neked is szól, kedves olvasó! Halld meg ha hív az Úr, engedelmeskedj, holnap talán késő lehet.

Billy Graham újra Los Angelesben - Dr. Szenohradszky János

A SZERKESZTÔ ROVATA

Megdöbbenve vettük tudomásul a karácsony másnapján az Indonéziai szigetvilág környékét sulytó tragédiát. A szökőár halálos áldozatainak számát január második felében már több mint kétszázezerre becsülik, az anyagi kár is felmérhetetlen. Az egész világot megrázta a hír. A szervezett segítségnyújtás soha nem látott méreteket öltött. Amerika élen járt, de a magyarok is az "első vonalban" végezték az irgalmassági szolgálatot. A Baptista Szeretetszolgálat orvosai és önkéntesei az elsők között érkeztek meg a helyszínre. A Baptista Világszövetség évek óta kapcsolatot tart ezzel a -Szenczi Sándor baptista lelkipásztor vezette- szervezettel és annak mintegy nagyon aktív, fiatal, azonnali cselekvésre kész karja működik. Újságokban, rádióban és televizióban egyaránt elismeréssel nyilatkoztak munkájukról. Mi is csatlakozunk hozzájuk és az Úr oltalmába ajánlva őket, jó előmenetelt kívánunk önfeláldozó munkájukhoz.
      Billy Graham egy hónappal korábban Los Angelesi evangélizációja egyik prédikációjának ezt a címet adta: Lesz-e világvége? Világunk eseményei mintha erre a kérdésre adnának választ - a vonakodó, óvatoskodó teológusokat megelőzve. Néhány írásunk ezzel a témával foglalkozik.
Egyébként Billy Graham evangélizációjával kapcsolatban dr. Szenohvradszky János testvérrel (aki egy tartalmas, két részes beszámolót készített olvasóinknak erről a különleges eseményről) felelevenítettük a 15 évvel ezelőtti Budapesti, Népstadionbeli alkalmat, amelyen mind a ketten aktívan részt vettünk. Kellemesen meglepődve veszem tudomásul az írást olvasva, hogy az evangélizációs módszerek, sőt még a személyek sem nagyon változtak az elmúlt 15 év alatt. Hogy a cél ugyanaz, az természetes: Krisztushoz vezetni mindenkit!
      Ha testben válni kell, az mélyen fáj nekünk... Nekünk is, akik messzire kerültünk szeretteinktől. Az összetartozás érzését gyengíti ugyan, de megszakítani nem tudja a távolság és az idő. Erdélyi testvéreinket fájdalmas veszteségek érték az elmúlt év végén, melyekről olvastunk és olvasni fogunk a Szeretet oldalain. Mi e két, néhány soros idézettel emlékezünk vissza Kiss László (sz. 1934) és Gergely Pál (sz. 1921) lelkipásztor testvérekre.
      Kulcsár Sándor elnök testvér beszámolójából:
      "Itt említem meg, hogy Kiss László testvér október 4-én az ünnepség után 1 hónapra, az Úrhoz költözött. Az ünnep előtti szombaton több órán át beszélgettünk kettesben, ami felejthetetlen emlék marad számomra. Vasárnapi ünneplésünkkel kapcsolatban a többek között ezt mondta nekem: Egy ekkora hallgatóságnak több evangélizálás kellene, a szíve mindig a lélekmentésért dobogott.
      Szabó István főtitkár testvér leveléből egy részlet:
      Gergely Pál testvér életéből láthatjuk, hogy mit tesz Isten egy ember által, aki életét Isten rendelkezésére bocsátja teljesen. Élete olyan volt, mint gyertyatartóban a gyertya, mely addig világít, amig teljesen el nem ég.
      Testvéreim, veletek együtt álldjuk ma Istent őérte. Kívánjuk veletek együtt őrizni emlékét úgy, hogy átvesszük és tovább visszük az égő fáklyát, amíg Isten igéje teljes győzelmet nem arat. A mai gyászistentiszteletet is használja Isten erre a célra azok életében, akik hallják az evangélium üzenetét. Isten Áldjon Meg Benneteket!
      Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg... az ő cselekedeteik követik őket. (Jel 14:13) Az Amerikában élő kémeriek nevében, Szabó István, Chicago
      A gyászistentisztelettel kapcsolatosan még egy idézet Gergely István testvér leveléből: "Minden szolgálatban érezhető volt Isten jelenléte, vigasztalást jelentet nekünk gyászolóknak, megtérésre való lehetőséget minden jelenlevőnek. Ilyen temetésért imádkozott édesapánk, Isten meghallgatta imáját."  (szerk)

Könyvismertető Múlt, Jelen, Jövő - Baptista Naptár 2005
                              Magyar Baptista Külmisszió és Szeretetszolgálat

Keresztyén értékek (1) ERŐSZAK NÉLKÜL

A szökőárról  -  "Nincs ember, s az ég minden madara elmenekült..."

Miért ne sikerülne másodszor? - Mikulásnap Louisville-ben

Billy Graham újra Los Angelesben - Dr. Szenohradszky János

Martin Luther King évforduló kapcsán

GYÜLEKEZETI HIREK -  ALHAMBRA  /  CLEVELAND  / NEW YORK

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - Délvidék: BÁCSKOSSUTHFALVA

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.