Baptist TOP1000

Igehirdetéseink
közül

VALÓBAN?

Házas fórum
fiatalok fóruma

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2005. április

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..  

Gyülekezeti hírek  / ALHAMBRA / MELBOURNE / TORONTO / DETROIT - Ski retreat

Hogyan győzhetők le az előítéletek? *

A címben feltett kérdésre a legegyszerűbb választ úgy lehetne megfogalmazni, hogy figyeljünk Jézus életére és arra, hogy Ő hogyan viszonyult az emberekhez. Az Ő életében megláthatjuk azt, hogy számára az ember létezett, aki megmentésre szorul. Ő minden ember felé szeretettel és irgalommal közeledett. Fáj látnunk azt, hogy a mi életünk tele van előítélettel mások felé, és ezáltal mi magunk is óriási terhet hordozunk. Szeretnék egy olyan úton végigmenni a következő sorokban, amin eljuthatunk arra a pontra, ahol hitem szerint Isten látni akar bennünket.
     
Milyen jellegű előítéletekkel találkozunk a leggyakrabban?

      Életkor szerinti:
      Soha nem volt egyszerű dolog megérteni és elfogadni egymást a különböző korosztályoknak, de gyorsan változó világunkban talán még nehezebb ezt megtenni. Szomorú azt látni és hallani, hogy gyülekezeten belül is mennyi előítélet van jelen fiatalok és idősek között. Ezeknek az előítéleteknek a megnyilvánulási formái eltérőek, de mindig romboló hatásúak a közösségre nézve. A fiatalokkal a legtöbb probléma a tisztelet megadásának a területén van. Az idősek pedig már elfelejtették, hogy ők is voltak fiatalok. Emellett pedig a szakadékot csak mélyiti az, hogy az elmúlt évtizedekben soha nem látott változásokon mentek át országaink.

      Anyagi helyzet szerinti:
     
Szegények és gazdagok mindig voltak. Problémák is adódtak bőven, amelyek ebből a különbözőségből fakadtak. Voltak akik megbirkóztak ezekkel az akadályokkal, voltak olyanok is, akik számára áthidalhatatlanná lettek ezek. Elgondolkodtató, amikor olyan gyülekezetekről hallunk, ahová inkább a vagyonos réteg tartozik. Emellett természetesen vannak egyszerű tagokból álló gyülekezetek is. Emellett sokszor hallani azt is, amint egy jobb anyagi helyzetben levő testvérről fogalmaznak meg a gyülekezetben elmarasztaló véleményt, vagy talán csak annyit jegyeznek meg, hogy könnyű neki. Nem maradnak azonban adósak a gazdagabbak sem, akik a nehezebb anyagi helyzetben levők felé gyakran megjegyzik, hogy bizonyára nem tetszik az életük Istennek, ezért marad el az áldás.

      Bőrszín szerinti:
      Míg az óhazában az elmúlt évtizedekben csupán a magyarság és a cigányság eltérő bőrszíne okozott feszültséget, addig mára a helyzet gyökeresen megváltozott. Észak Amerikában minden bőrszínű embert láthatunk. Kanadában a fehérbőrűek és a szinesbőrűek aránya szinte teljesen egyforma. Vajon melyik csoporthoz tartozók tarthatnak előjogot arra, hogy ők tartoznak a legjobb csoportba. Sok fehérbőrű ember sajnos úgy gondolkodik, hogy szíve tele van előitélettel. Vajon mi hogyan érezzük magunkat, amikor olyan közegben vagyunk, ahol mi vagyunk kisebbségben. Eszembe jut a gyermekének sora, hogy "sárga, fehér, fekete, mind kedvesek előtte, Jézus szeret minden kicsi gyereket." Vajon mi tudunk-e előítélettől mentesen nézni embertársunkra, attól függetlenül, hogy milyen a bőrszíne.

      Vallás szerinti:
      Fájó emlékek soksága tolul elém, amikor arra gondolok, hogy a keresztyén Magyarországon milyen lesujtó véleményt fogalmaztak meg sokszor egymásról a keresztyén egyházak. Isten ajándékának tartom, hogy az emigrációban egymásra találtak azok az emberek, közösségek és lelkészeik, aki tulajdonképpen a hit nagy kérdéseiben egyet vallanak. Hogyan készülnek azok a mennyországba, akik tele vannak előitélettel a más közösségekhez tartozó emberek iránt? Ha kilépek az utcára, akkor hamarosan találkozom több világvalláshoz tartozó hivővel. Milyen alapon itélem meg őket, és hogyan osztályozom őket azzal kapcsolatosan, hogy elfogadom, vagy pedig harcolok ellene. Sokszor fájón gondolok arra, vajon Jézus Krisztus, Aki mindenkiért meghalt, hogyan nézi az egymást lenéző és megvető hívek táborát.

Néhány lépés ami segít legyőzni az előítéleteket

      Ismerjem meg a másikat!
      Ha tudunk időt szánni a másik megismerésére, akkor nagyon hamar átéljük azt, hogy mennyi téves elképzelésünk volt a másikról. Ahhoz, hogy megismerjem a másikat, időt kell szánnom rá. Ha mindig csak azokkal foglalkozom és töltöm el az időmet, akik közel vannak hozzám, akkor soha nem lesznek közelvalókká a most még távollévők. Ne csak én akarjam megismerni a másik embert, hanem legyek kész megismertetni önmagamat.

      Értsem meg a másikat!
      Ez a lépcsőfok azért nagyon nehéz, mert a legtöbb ember arra vágyik, hogy a másik értse meg őt. Megérteni a másik gondolkodását, közelebb visz ahhoz, hogy megértsem a másik cselekedeteit. Ha mindig a magam igazát fújom, soha nem fogom, mert igazából nem is akarom megérteni az embertársamat. A másik ember hátterének és körülményeinek a megismerése nélkül nem juthatok el a másik megértéséhez. Jól véssem az eszembe, hogy engem sem könnyű megérteni. Ezért nekem is árat kell fizetnem azért, hogy megértsem a másikat.

      Szeressem a másikat!
      Tudom, vannak olyanok, akiknek ez már túl sok. Pedig lelki gyermekkorban járnak még azok, akik csak azokat szeretik, akiktől viszontszeretetet kapnak. A bennem feszülő előitéletek legyőzéséhez vezető egyik legbiztosabb út a másik felé megélt szeretetem. Hogyan várom el az engem körülvevő világtól, hogy nyitott szívvel, örömmel fogadjon, ha nem tudom szeretni. Akik tovább tudják adni az Istentől felénk áradó szeretetet, azok lesznek a világ számára is elfogadottakká. Akik csak maguk körül forognak állandóan, azok előbb vagy utóbb teljesen elszigetelődnek, és magányos, megkeseredett emberekké lesznek.

      Mentsem meg a másikat!
      Ha kész vagyok végigmenni az előbb felvázolt úton, akkor egy különös erő vesz hatalmába, ami azt diktálja, hogy vezessem Jézushoz az embertársaimat. Akit megismertem, és az idők folyamán meg is értettem, azt igazán meg is szerettem, és mivel megszerettem, nemcsak itt a földön, hanem az örökkévalóságban is vele akarok lenni.Isten kezében azok az emberek lesznek használható eszközzé, akik az Ő segítségével meg tudtak szabadulni az előitéletektől.

      Dan László   * Az alhalmbrai évközi gyűlést követő napon a vasárnapi iskolán elhangzott szolgálat írásos változata.

TAVASZ - Haraszti Sándor verse

PSYCHOANALISIS CHRISTIANA - Babits Mihály verse

 
TAVASZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
CLEVELAND,
május 27-29.
Téma: Áradj kegyelem folyó

98. KÖZGYŰLÉS
2005. JÚLIUS 1-3
helyszín: RÁMA TÁBOR
rendező gyülekezet: NEW YORK
Jelige: Az Istennek tetsző élet

GYERMEKTÁBOROZÁS és IFJÚSÁGI csoport
- 16 éves korig
RÁMA, július 4-9.

IFJÚSÁGI TÁBOROZÁS
az Ifjúsági Szövetség rendezésében:
RÁMA, augusztus 6-13.

A SZERKESZTÔ ROVATA

ÉVKÖZI GYŰLÉS

Szövetségünk életében a közgyűlések közötti időszak legfontosabb közösségi alkalma az Évközi Gyűlés. Az elmúlt két évhez hasonlóan az idén is Alhambrában (Kalifornia), az Amerikai Magyar Baptista Gyülekezet vendéglátását élvezve gyülekeztünk össze, február végén. Gyűléseinkre pénteken és szombaton került sor. Szombat este és vasárnap délelőtt pedig a gyülekezettel találkozhattunk, istentiszteleten. A következőkben mindkét alkalomról beszámolunk.
      Gyűléseinket a Végrehajtó Bizottság alkalmával kezdtük, pénteken, ebéd után. Hála az Úrnak, mindenki megérkezett, idejében. Pedig messziről és nyolc helyről, gyülekezetből érkeztek testvéreink. Kulcsár Sándor, szövetségünk elnöke a Példabeszédek 3:5-6 igékkel nyitotta meg a hosszúnak ígérkező két napos tanácskozást. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor Ő igazgatja a te útaidat.
     
A Missziós és Jótékonysági Bizottság péntek délután és szombaton, majdnem egész nap tartotta megbeszéléseit. A gyűlésen 8 gyülekezetből két-két képviselő vett részt - ők voltak a bizottság szavazó tagjai. Lelkipásztoraink is ott voltak, majdnem kivétel nélkül. Ők -amennyiben a gyülekezetük más két tagot már delegált a bizottságba- tanácsadóként vettek részt, szavazati jog nélkül. Természetesen az elnökség tagjai is ott voltak, vagy gyülekezeti megbízottként, vagy tanácsadóként. A gyűléseket a bizottság elnöke, Herjeczki Géza vezette. (Szervezeti szabályzatunk szerint e bizottság elnöke a szövetségi alelnök.)
      A bizottsági munkában ezek a testvérek vettek részt: Novák József, Tagai István, Balla Zsigmond (Alhambra), Lukács János, Szabó István (Chicagó), Csompó András, Drescher Lajos, Marosi Béla (Cleveland), Herjeczki Géza, Fűr Béla (Detroit), Kulcsár Sándor, ifj. Kulcsár Sándor (New York), Kish Ernt, Kish Ernő (Palm Bay), Vadász János, Vadász Jánosné (Santa Monica), Dan László, Bákai István, Weisz Péter (Torontó).

A missziómunka áttekintése

Az első témakör hagyományosan a szövetségünk missziómunkáját vizsgálja. Gyülekezetenként beszámoltak a küldöttek a helyi missziómunkáról. Ennek során a Melbourne-i gyülekezet életéről is hallottunk jó híreket Szabó István főtitkár testvértől, aki a gyülekezet képviselőjétől levelet is kapott.
      Meghallgattuk a szövetségen belül önállóan működő féfi-, női-, ifjúsági- és lelkipásztor szövetségek, valamint az Evangélliumi Hirnök jelentését. Külön is figyelmet fordítottunk az új missziós kezdeményezésekre.
      Örömmel állapíthattuk meg, hogy az Úr munkálkodik gyülekezeteinkben. Néhány helyen bemerítés is volt, vagy arra készülődnek testvéreink. A fiatalok is aktívan bekapcsolódnak a szolgálatokba és áldásos találkozókat is szerveztek az elmúlt fél év során is.


A MJB ülésezik

Második nagyobb témánk az anyagi vonzattal rendelkező missziós kérdések megtárgyalása volt. Több segítség igény is érkezett, külföldről. Ezekkel tkp. a Végrehajtó Bizottság foglalkozott és megerősítette azt a korábbi határozatunkat, hogy egyenlőre a saját gyülekezeteink gondjaira figyelünk, saját missziós területünkön próbáljuk a legszükségesebb segítséget biztosítani, de ott is ügyelve arra, hogy az Úr jó sáfárságot vár tőlünk. A mértéktartás és egymásra figyelés is jellemzője a hívő ember döntéseinek.
      Foglalkoztunk néhány gyülekezeti kéréssel, majd a tavalyi közgyűlésen hozott határozataink értelmében részleteseben is két új misszióról: a Melbourne-i gyülekezet, valamint Füredi Kamilla újabb afrikai misszió-munkába állásának támogatásáról.
      A két nagy, előttünk álló találkozóról is határoztunk. A Baptista Világszövetség 100 éves, jubileumi kongresszusán (Birmingham, Anglia, július 27-31) Herjeczki Géza, az Evangéliumi Hirnök szerkesztője képviseli szövetségünket. A MABAVIT III. már többeket érint. Erre 2006. augusztus 4-6 között kerül sor, Debrecenben. Az ezen a találkozón való részvételre buzdítani fogjuk gyülekezeteink testvériséget, s bízunk benne, hogy áldásos, emlékezetes alkalom lesz, csakúgy, mint a 2000-ben Nagyváradon megtartott II. találkozó.

      A 2005 év során aktuális közösségi, szövetségi alkalmainkat terveztük meg ezután.

      Az ifjúság tavaszi találkozójára Clevelandban kerül sor, május 27-29-én.
      A közgyűlést a New York-i testvérek rendezik az idén, mégpedig néhány kórábbi év példáját követve, a torontói testvérek segítség ajánlatát elfogadva, a Rámai Táborban, július 1-3 között.
      A közgyűlést és tábornyitót folytatva július 4-től gyermek táborozásra kerül sor, melyre 16 éves korig várják a jelentkezőket. (Azóta az ifjak számára tervezett táborozás időpontját is rögzítették az ifjúsági szövetség vezetői: Rámai Tábor, augusztus 6-13.)
      Még előbbre is tekintve elfogadtuk Kish Ernő testvérék, illetve a Palm Bay-i gyülekezet hívását és a jövő évi Évközi Gyűlést újra Floridában fogjuk megtartani.

      Végül a 2005-2006-os költségvetési tervezetet készítette el a Missziós és Jótékonysági Bizottság.

      Volt okunk a hálaadásra szombaton késő délután, amikor befejeztük tárgyalásainkat. És volt okunk arra is, hogy alhambrai testvéreinknek megköszönjük a szíves vendéglátást. Novák József helyi lelkipásztor testvér példásan megszervezett mindent, a nőtestvérek pedig Szerényi Márta nőiköri elnök testvér vezetésével bőségesen elláttak bennünket minden jóval.

ISTENTISZTELETEINK (az alhambrai oldalon)

Szombaton este és vasárnap reggel is énekekkel kezdtük az istentiszteletet. Az alhambrai zenekar kíséretében énekeltünk néhány kivetített, Istent dicsőítő éneket.
      Mindkét alkalommal szolgált az énekkar is, Novák Györgyi vezetésével. Örömmel vettem tudomásul, hogy alhambrai testvéreink a legújabb magyar baptista énekeskönyvet használják a közös énekléshez. Novák testvér a Baptista Gyülekezeti Énekeskönyv (Budapest, 2003) legszebb énekei közül választott, dr. Szenohradszki János testvér pedig látható örömmel kísérte énekeinket az orgonán. Ha jól értettem, ennek a két testvérnek nagy része van abban, hogy a gyülekezet áttér(hetet)t az új énekeskönyv használatára.
      Néhány szép verset és alkalmi férfikart is hallhattunk mindkét istentiszteleten.
      Szombaton Herjeczki testvér hirdette az igét (Jézus Krisztus mindenek fölött - Jer 31:31-34 + Jn 20:31), vasárnap pedig Kulcsár Sándor testvér (Jézus nélkülözhetetlen volta - Jn 6:66-69).
      A vasárnap reggeli áhítatot Lukács János, a vasárnapi iskolát pedig Dan László lp testvérek vezették.
     
A vasárnap délelőtti tisztelet után közös ebéden vettünk részt (alhalmbrai testvéreink minden vasárnap együtt ebédelnek). Este egy 700 tagú énekkar koncertjére vittek el bennünket testvéreink.
      Szép alkalmakat kaptunk az Úrtól és alhalmbrai testvéreinktől. Köszönjük!

      Herjeczki Géza

GYÜLEKEZETI HIREK - ALHAMBRA / MELBOURNE / TORONTO / DETROIT - Ski retreat

Mátrainé, Fülep Irma: AGGÓDNI TILOS!

 

Már régebben említettem, hogy a nehéz ötvenes évek közepén egyszer odajutottunk, hogy a férjemnek egy új öltönyre volt szüksége, hogy rendesen öltözve mehessen dolgozni. Gépészmérnök lévén nem mehetett be akárhogy az irodába. Viszont – bár a jó fizetésű emberek közé tartozott – annyit nem keresett, hogy az élelem, tüzelő, és házfenntartás mellett három tagú családunknak ruházatra is teljen...
      - (a cikk egy külön oldalon olvasható, itt)

ALHAMBRA / MELBOURNE 

TORONTO /
DETROIT

Vasárnapi iskolai füzetek / megrendelési lehetőség

VALÓBAN?
Novák József rovata

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.