Baptist TOP1000

KOLORÁDÓ

VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2004. november

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA .. 

KÖSZÖNÖM !

Köszönetet mondani, hálát adni, elismerni a felénk áradó sok jót és a szeretetet, mindannyiunk számára újból és újból megismételhető lehetőség.

Tudatosan használom a lehetőség szót és nem a kötelesség, vagy a feladat kifejezéseket. Valóban úgy látom, hogy óriási lehetősége az embernek, hogy alkalomról alkalomra hálát adhat Istennek.

Kanadában és az Egyesült Államokban is nagy hagyománya van a hálaadási ünnepnek. Mi Kanadaiak egy kicsit korábban adunk hálát, talán ezért is foglalkoztatott az utóbbi időben többet is ez a kérdés.

Sokan vagyunk úgy vele, hogy minden évben van valami különlegessége a hálaadásunknak. Számomra ebben az esztendőben Balog Miklós testvér Mérleg című versének néhány sora adta meg az alaphangot a hálaadásban. "Több jót adott Ő, mint amennyi rosszat, s utólag még a rossz is jóra vált. Most már tudom, hogy jövőm bármit hozhat, el nem némítja hálám himnuszát!"

Újra és újra olvasva a vers sorait én is felmértem, hogy mennyi jóval ellátta Isten az életemet. Nehéz lenne számba venni azt a rengeteg megtapasztalást, amit Vele élhettem át. Nagyon igaz azonban az is, hogy vannak dolgok, amik pillanatnyilag nem tünnek jónak, később azonban azokat látva is rácsodálkozhatunk Isten csodálatos nagyságára.

Az ünnepi szolgálatokra készülve egyetlen szó van, amivel összefoglalhatom azokat az érzéseket, amik bennem vannak: Köszönöm! Újjászületett emberként nem lehet az kérdés, hogy minden jó és tökéletes ajándék Istentől jön. Kérlek, próbálj meg te is emlékezni az elmúlt év kisebb és nagyobb csodáira. Ha megteszed megtelik a szíved örömmel, és a zsoltár íróval együtt vallod majd te is: "De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget."

Egyéni, családi, gyülekezeti és szövetségi szinten is számtalan okunk van a hálaadásra. Ne csak addig jussunk el csupán, hogy meglássunk mindent, amit Istentől kaptunk, hanem engedjünk szabad utat a szívünkből felszabaduló hálának. Legyenek biztatásul számunkra az énekíró sorai is: "Nézd az áldást, nézd meg egyenként." S ha tudod, hogy minden jóért kinek lehetsz hálás, akkor hálád jeleként add Neki a legtöbbet, add oda Neki újra, vagy talán először a teljes életed. Ha ezt meg tudod tenni, akkor lesz igazi, és teljes a hálaadásod.

                   Dan László

 
MÉRLEG
 
Bár nem tudom még, hogy jövőm mit hozhat,
míg bennem kínnal jajgat a jelen,
mérlegre tettem mind a jót s a rosszat,
mit sorsom eddig juttatott nekem.
 
Betegségem keserve arra késztet,
hogy felnagyítsak minden bánatot,
és elfelejtsek minden jót és szépet,
mit jó Atyám oly gazdagon adott.

De könnybe' fürdő éber éjszakákon
fény gyullad: áldó égi értelem,
s ilyenkor mélyem megalázva látom;
milyen hálátlan volt az életem!
 
Hisz annyi drága kincsével megáldott,
hogy felsorolni sem lehetne mind,
s mikor vétkeztem, újra megbocsátott,
hogy hű lehessek és hálás megint.
 
Több jót adott Ő, mint amennyi rosszat,
s utólag még a rossz is jóra vált.
Most már tudom, hogy jövőm bármit hozhat,
el nem némítja hálám himnuszát!
           Balog Miklós (1970)
 
A SZERKESZTÔ ROVATA

Novemberi számunk is elég színesre sikerült. Remélem nem csak a képek miatt. Egyébként a képek az Interneten színesek - ha valaki még nem kereste volna fel a WEB oldalunkat, tegye meg hamarosan. Leírom újra a címet: www.evangeliumihirnok.net

Az októberi számunk Internetes publikálása során derült ki, hogy több mint ezer file-ból (szöveg, vagy kép egység) áll már a lapunk. (1997. szeptembere óta minden számunk megtalálható ezen a címen.) Az ebből keletkezett konfliktust néhány hetes próbálkozás után sikerült csak megoldani. Ha valaki ez idő alatt kereste az októberi számot, nem találta. Még néhány napig tart az átrendezés, s azután - azt remélem - meg lesz a lehetőség arra, hogy továbbra is bővüljön lapunk, lehetőséget adva ezzel arra, hogy az evangélium elérhető legyen ezen a csatornán át is a világ bármely részén élő magyarul olvasók számára.

Végül szeretném megköszönni, hogy olyan sokan - gyülekezeteinkből, olvasóink közül, tengeren innen és azon túl - imádkoztatok feleségemért az elmúlt hetekben. Az Úr átsegítette őt a műtéten és már a gyógyulás reménységében várakozunk, s imádkozunk tovább.  (szerk)

 
 
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ DETROITBAN
NOVEMBER 13-14
 
1362 Chandler, LINCOLN PARK, MI 48146  tel: (313)381-7315
Rev. Geza Herjeczki (313)382-3735
TÉMA: BIZONYSÁGTÉTEL - MIÉRT? / MIRŐL? / MIÉRT ÉN? / HOGYAN?
 
Szeretettel meghívjuk a fiatalokat a Detroitban megrendezésre kerülő őszi ifjúsági találkozóra.
A találkozó igehirdetői: Dan László torontói lp, ifjúsági elnök és két teológiai hallgató: Pardi Félix és Kulcsár Attila.
 
Mielőbb jelezzétek érkezéseteket, hogy az ellátásról gondoskodni tudjunk. Telefon: 313-382-3735. Szombaton reggel 10-kor kezdődik a program. Szeretettek várunk benneteket!
                                                                         Detroiti fiatalok

térkép a detroiti imaházhoz

 
PROGRAM
 
Szombat / Saturday
8:45 - 9:50 reggeli / breakfast
10:00 - Bevezető bizonyságtétel - miért? miről? miért én?
Introduction - Witnessing: why? about what? why me?
 
HOGYAN? Beszélj Jézusról félelem nélkül
HOW? Share Jesus Without Fear
 
Csoportos foglalkozás - korcsoportok szerint. / Group discussions
 
1:00 - ebéd / lunch az imaháznál
 
2:00 - 5:00 sport / sports
 
6:00 vacsora / dinner az imaháznál
 
7 PM YOUTH WORSHIP SERVICE
Praise & Worship: ALTERED (Cleveland)
SLIDE SHOW - Mikó István
Message (in English) - Pardi Felix
 
Vasárnap / Sunday
10:00 Áhítat - Lukács János
Közös éneklés, vezeti: Gerstner Kornél
Evangelism as a way of life - Kulcsár Attila (ApCsel 16)
éneklés, szolgálatok a vendégek részéről
A bizonyságtétel következményei - Dan László
 
1:00 Közös ebéd
 
Délután hazautazás.
 
 
ERDÉLYBEN ÉS MAGYARORSZÁGON

 

Folyó év szeptember 2-17 között Erdélyben és Magyarországon jártam. Utamnak kettős célja volt: szövetségünket képviselni a Magyar Baptista Világszövetség ülésén, valamint részt venni a szilágyperecseni új imaház megnyitásán. Mennyei Atyánk gondviselő kegyelméből mindkét cél megvalósult, sőt ennél több is.
 
Imaház megnyitás Szilágyperecsenben  
 
A Magyar Baptisták Világszövetsége tanácskozott Debrecenben

 

Utam főcélja, szövetségünket képviselni Debrecenben a MABAVISZ tanácsának ülésén, melyre 2004. szeptember 6-án került sor. Június 4-én volt már egy tanácskozás Budapesten, melyen Dr. Herjeczki Géza alelnökünk képviselte szövetségünket.
      A Magyarországi Baptista Egyház részéről jelen volt Mészáros Kálmán egyházelnök, a MABAVISZ elnöke, Mészáros Kornél, főtitkár, Szabó Zoltán gazdasági igazgató, Papp János missziói titkár, Balogh Barnabás és Bereczki Lajos a debreceni baptista gyülekezet lelkipásztorai. A Romániai Magyar Baptista Szövetséget Borzási István elnök a MABAVISZ alelnöke, Gergely István főtitkár, Kovács Gyula alelnök, és Borzási Gyula képviselte. Az Észak-amerikai Magyar Baptista Szövetséget Kulcsár Sándor elnök a MABAVISZ alelnöke képviselte. A Felvidéket Dóczé Bálint, a Vajdaságot Nyúl Zoltán, és Kárpátalját Varga Attila képviselte.
Dr. Mészáros Kálmán elnök tv. Lukács 11:14-23 verseket olvasta, miután személyesen imádkoztunk, majd köszöntötte a jelenlevőket.
      Beszámolók következtek a régiókban történő missziómunkáról és a Magyar baptisták helyzetéről. Újból nyilvánvaló lett az egymás támogatásának fontossága, főképpen az anyaország határain kívül élő testvéreink iránt. Szeretném felhívni a testvérek figyelmét a Vajdaságban élő testvéreink helyzetére. Megfélemlítések, fenyegetések, és különféle veszélyeknek vannak kitéve. Támogassuk őket imádságainkban kérve részükre Isten erejét és oltalmát nehéz helyzetükben. Imádságos szívvel gondoljunk a Kárpátalján élő testvérekre és a Felvidékiekre is.
      Főtémánk a Magyar baptisták 3-ik világtalálkozójának megrendezése volt, melyet 2006-ban Debrecenben szeretnénk megvalósítani. Ebéd után elmentünk és megtekintettük a Főnix csarnokot, melyet mindannyian alkalmasnak találtunk a világtalálkozó megrendezésére. A befogadó képessége 8000-11000-ig bővíthető.


A debreceni Főnix csarnok előtt a találkozó résztvevői

      Javaslat hangzott el, amit el is fogadtunk, hogy a 3 alapító szövetségből egy-egy testvér legyen a MABAVIT 3 szervezésében: Papp János és a helyi összekötő személy Balogh Barnabás, Magyarország, Gergely István, Erdély, és Szabó István, USA. Kihangsúlyoztuk, hogy a MABAVIT megszervezése a helyet adó ország felelőssége.
      A tanács tagjainak többsége az alapszabály megvitatása és módosítása mellett foglalt állást. Így módosítások történtek, amelyeket a többség elfogadott.
      A tanács a világszövetség főtitkárává választotta Borzási Gyula testvért, 3 éves időtartamra.
      A közös Áhítat szerkesztéséről, és az elmélkedések arányos elosztásáról is beszéltünk. Több megjegyzés és pozitív javaslat hangzott el a jövőre vonatkozóan. Reméljük, hogy ezek gyakorlatba ültetése megtörténik, és magyar baptista népünk lelki épülését fogják szolgálni.
      Mindannyiunk figyelme tehát 2006-ra, Debrencenre irányul. Imádkozzunk, és készüljünk magyar baptista népünk ezen rendkívüli eseményére. Számíthatunk akadályokra, de mindenható Istenünk segítsége által, valljuk, hogy minden lehetséges az Őbenne hívőknek. Bátran mondhatjuk, hogy ez a szent és nemes cél minden áldozatot megérdemel. Vállaljuk készségesen mindazt megtenni, ami a mi feladatunk, népünkért és Isten neve dicsőségéért.
              Rev. Kulcsár Sándor, New York, szövetségi elnök

GYÜLEKEZETI HIREK - NEW YORK   /   DETROIT   /   TORONTÓ

KOLORÁDÓ  '04 - Házasság-terápia Coloradóban

Rick Warren: Céltudatos életvitel (19. nap)

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.