Baptist TOP1000

 

VALÓBAN?

Igehirdetések,
magyarul:
Alhambra
Detroit

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2004. JÚNIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA .. 

Gyülekezeti hírek: ChicagoTorontó  /  DetroitPalm Bay

KÖZGYŰLÉSI  PROGRAM

Negyedíziglen, vagy ezeríziglen?

A második világháború idején vetítettek egy háborús filmet "Negyedíziglen" címmel. Tele volt öldökléssel, bosszúval, halállal. A cím a Szentírást idézi, a tízparancsolatból való igét: "Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen..." (2Móz 20:5). Tudjuk, hogy már a teremtés utáni első családban beteljesült az élet elleni bűn büntetése. Azután Lámekh, Kain negyedik generációs leszármazottja is gyilkosságot követett el. Isten kőbe vésett szava örök figyelmeztetés számunkra, bár nem a kegyetlen, hanem az igazságos Isten szabta meg az élet örök törvényét. Célja kezdettől fogva az eltévedt ember megmentése, visszavezetése az Édenbe. A büntetéssel szinte egyidőben jelenik meg a Kegyelem. "Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet."

"De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják" (2Móz 20:6). Ez azt jelenti, hogy ezer nemzedéken át! El tudjuk képzelni, hogy mennyi idő ez? Az átlagos életkor ezerszerese! Kiszámítani nem lehet, Isten időszámítását nem tudjuk utolérni, hiszen előtte ezer esztendő annyi, mint egy nap. Ez tűnik ki Jézusnak Péter kérdésére mondott válszából is: "Hetvenszer hétszer..." Ennyi megbántás nem fordulhat elő egy ember életében!

Az ezeríziglen kegyelmében élünk mi is, a késői kor emberei. Ezer nemzedéken át élvezhetjük annak áldását, ha elődeink, szüleink, nagyszüleink nem hívő életet éltek. Ha pedig nem ők, hanem mi nyertünk kegyelmet, akkor az utánunk jövő nemzedékekre árad Isten áldása. Isten népének élete az idők folyamán olyan lett, mint egy láncolat. A kegyelem láncolata, amiben a mi emberi sorsunk is lehet egy láncszem. Így tartja fenn Isten kegyelme az Ő földi egyházát egészen az idők végéig. "Az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt félőkön, és az Ő igazsága a fiaknak fiain" (Zsolt 103:17).

Mire késztet ez bennünket? - Elsősorban hálaadásra! Elődeinkért, hívő szüleinkért, azért, mert minket is kiválasztott, a láncolatnak tagjai lehetünk, annak áldása ránk is kiterjed. Ez a tudat azonban vigyázatra is int. Szüleink hívő élete, jócselekedeteik nem biztosítják a mi üdvösségünket! Az ő érdemeikre nem építhetünk. Ha mi nem adjuk át magunkat, a kegyelmi láncolat megszakad. Érezzük-e ennek felelősségét, tudjuk-e, hogy mit vár tőlünk az Úr? Belesimul-e életünk engedelmesen az Ő tervébe? Közösségünk van-e az ezeríziglen láncolatába beépült testvéreinkkel?

Mostanában gyakori téma a nemzedékek közti ellentét, még közösségünkben is. Az időseknek nehéz követni a technika, az öltözködés, a jó és rossz fogalma, általában a gondolkodásmód villámgyors változásait. De "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." Ez az a terület, ahol eltünnek az ellentétek. Benne lesz eggyé a célunk, az utunk, a hitünk, és ezt örökíthetjük tovább gyermekeinkben. A kegyelmi láncolat áldása már itt a földön is csodaképpen árad, amikor egymás kezét fogva énekeljük: "Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt, Krisztus által kegyelmesen, szilárd ez és örök!"

         Oláh Lajosné

"Ezerízig!"
 
Néha napfényes ég alatt
boldog emlék ébred szívemben,
hogy benne visszajárjanak,
akikért áld az Isten engem:
 
múlt ködéből rámnézzenek
Isten útjain járó ősök,
és megfogják a kezemet,
mint ismeretlen ismerősök.
 
Vágyaik, imádságaik
újra átremegjenek rajtam.
Győzelmeik és harcaik
érleljék erőmet a bajban.
 
Terveikről késő utód
életében érjenek tettek!
Szívem azért zengett, dalolt,
mert ők szenvedtek és szerettek.
 
Szemem rácsodálkozik az
"ezerízig" ígéretére,
s míg zenél bennem az igaz,
istenes ősök meleg vére,
 
hogy hitük hitemmé legyen,
szolgálni és győzni segítsen:
megáldom őket csendesen,
akikért engem áld az Isten.
                            Túrmezei Erzsébet

 

 

A SZERKESZTÔ ROVATA

Itt a nyár! Vagy mégsem? A szélsőséges időjárás nem csak nálunk okoz gondokat. Az idők végét vélik érzékelni némelyek, mások a durva emberi beavatkozás (szennyeződés, a légköri viszonyok megbomlása a nagyerejű és mennyiségű robbanás következtében) következményét látják benne. Haitiban egész falvak kerültek víz és sár-tenger alá. Ilyen mennyiségű csapadék nem esett még talán soha Michiganben.

Milyen lesz a nyarunk? Egy kicsit olyan, amilyenné formáljuk. Ha az Úr megengedi érnünk, megengedi azt is, hogy úgy és azzal töltsük, ahogy akarjuk. Mit tervezünk a helyi gyülekezetben? Milyen terveink vannak szövetségi szinten, gyülekezeteink testvérisége számára? A következő oldalakon olvashatunk a Rámai tábori alkalmakról és a Clevelandban rendezendő 97-ik közgyűlésről. Ott leszel-e te is testvér? Várunk. 
      A torontói és a clevelandi testvéreink már régóta tervezik az alkalmakat. Fejezzük ki összetartozásunkat, a közös feladatok iránti közös felelősségérzetünket azzal, hogy elmegyünk e közös alkalmakra. Vegyük komolyan azonban, hogy vendéglátóink azt kérik tőlünk, hogy jelezzük előre érkezési szándékunkat; a táborozásra is, a közgyűlésre is. Imádságainkban máris az Úr elé vihetjük ezt a két alkalmat. Ha ezt tesszük, a vendéglátókat és a vendégeket is fölkészítheti az Úr az áldások elfogadására.

A postáról írott múlt havi soraim éppen úgy érvényesek most is, vagy még jobban. Csak úgy tudunk segíteni, pótolni az esetleg elkallódott példányokat, ha értesítenek bennünket kedves olvasóink.

A Magyar Baptisták Világszövetsége tanácsülésére június elején kerül sor Budapesten, melyen természetesen szövetségünk is képviselteti magát. Következő számunkban erről is beszámolunk majd.

A kolorádói táborozás távolinak tűnik ugyan, de hamar sorra kerül az is. Az augusztus 15-22-ig tartandó alkalomra sokan jelentkeztek. Minden gyülekezetünkből lesznek résztvevők. A lelkipásztorok is ott lesznek, családjukkal együtt. Dan László tv. (ifi elnök) Szabó István és Gerstner Kornél testvérrel együtt már a részleteket is tervezgetik. Ha valaki elfelejtett volna idejében jelentkezni, de nagyon szeretne részt venni ezen a táborozáson, Szabó István testvérnél zörgessen - aki, ha egy mód van rá, azt is megkeresi.

A házasság szentségét, s homoszexuális életvitel Biblia ellenes voltát nem kell olvasóinknak bizonygatnunk. Az elmúlt hónapokban nagyon erős támadás érte a mi országunkban is a házasság intézményét. Az év elején San Francisco-ban (Kalifornia) kötöttek házasságot sokszázan, mit sem törődve az állam törvényével. Május 17-e óta viszont Massachusetts államban törvényesen is házasságot köthetnek az egynemű partnerek. Az első két napon Massachusetts államban 1700-an regisztráltak "házasságkötésre." A Békehírnök szerkesztőjének ezzel kapcsolatos, októberben megjelent cikkét ajánlom olvasóink figyelmébe.

Az édesapáknak is készítettünk néhány június közepén aktuális írást. A családról, gyermekekről.  (Szerk)

Tábornyitó Konferencia 2004. július 3 - 5. Ráma
Kik a boldogok?
 
Ahogy kitekintek az ablakon látom, hogy a későn érkezett tavasz, - amely szinte nyári meleggel érkezett - virágba borította a gyümölcsfákat. Szívem telve van örömmel, hogy Isten csodálatosan rajta tartja szent és áldó kezét a teremtett világon. Boldog vagyok minden nap, mert megláthatom mindenben Isten szerető kezének munkáját.
      Hálás vagyok azért, hogy a hideg elmultával a Rámai táborban is elkezdődtek a munkák. Szombatonként felbúgnak a fűnyirók motorjai, és dolgos kezek segítenek minél szebbé tenni szeretett táborunkat. Örömmel tekintek végig a tóparti részen, amit az elmúlt évben sikerült korszerűsíteni. Nézem a mozdulatlan víztükröt és lelki szemeimmel látom a vidám gyermeksereget, amit felhőtlen örömmel játszanak. Hallom a szurkolók biztatását a röplabda és a foci mérkőzések helyszínein. Érzem a jobbnál jobb ételek illatát, amint felém hozza a csendes nyáresti szél.
 
      Ma még mindezt csak gondolatban élem át. Néhány hét mulva azonban már mindez valóság lesz, és hisszük, hogy nagyon sokan fogunk majd együtt ünnepelni, és örvendezni.
      Konferenciai témának egy nagyon időszerű kérdést választottunk: Kik a boldogok? Jézus szavait szeretnénk tanulmányozni, és hisszük, hogy lelkipásztor testvéreink boldogan adják majd át az Istentől kapott üzeneteket.
      Kérünk mindenkit, hogy június 15-ig jelentkezzen. A jelentkezés lehet egyénileg vagy gyülekezetileg az alábbi cimen és telefonszámon:
László Dan.
43 Yorkshire Rd,
SCARBOROUGH,
M1K 3B7 Canada
Tel: 416-752-1687
 
Jelezni kell, hogy kik azok, akik szállást és étkezést kérnek, és kik azok, akik csak étkezést kérnek. Akkor tudunk szÍnvonalas, minden igényt kielégítő konferenciát rendezni, ha ehhez a testvérek is hozzájárulnak az idejében elküldött jelentkezéssel. A következőkben a konferencia részletes programját olvashatjuk. Kérünk mindenkit, hogy imádságos szívvel készüljön az Úrral és az egymással való találkozásra.
 
Július 3. szombat
Megérkezés a táborba, a szálláshelyek elfoglalása.
1 óra - Ebéd
2-6 - Szabadidő  (röplabda, foci, asztalitenisz, kosárlabda, vízisportok)
5 órakor lesz megrendezve az Amerika - Kanada röplabda mérkőzés.
6 óra - Vacsora
7:30 Istentisztelet, szolgálatokkal (kérjük a testvéreket, hogy egyénileg és gyülekezetileg is készüljenek a témához kapcsolódó szolgálatokkal)
9 óra - Tábortűz, sok énekléssel
 
Július 4. vasárnap
8 óra - Ébresztő
8:30-9:30 - Reggeli
10 óra - Imaóra  (gyermekeknek és fiataloknak életkori csoportonként)
11 óra - Istentisztelet, úrvacsorával együtt.
1 óra - Ebéd
2:30-6:00 - Szabadidő. Benne 5 órakkor Amerika - Canada foci mérkőzés.
6 óra - Vacsora
7:30 - Istentisztelet szolgálatokkal
9:00 - Tábortűz sok énekléssel
 
Július 5. hétfő
8 óra - Ébresztő
8:30-9:30 - Reggeli
10 óra - Igei alkalom
1 óra - Ebéd
Ebéd után hazautazás. Hétfő délután kezdődik a gyermek és ifjúsági hét.
 
Amikor nyári programjainkat tervezzük, ne maradjon ki ez a lehetőség, hiszen itt a testi és lelki pihenés egyaránt megvalósulhat.
                       Dan László

Az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség 97. Közgyűlése
CLEVELAND, OH., 2004. július 23-25
Téma: Együtt a szolgálat útján
MEGHÍVÓ ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
 
Szeretettel meghívjuk az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség tisztségviselőit, lelkipásztorait, gyülekezeteink tagságát, a szórványban élő testvériséget, valamint az Evangéliumi Hírnök olvasóit a július 23-25 között Clevelandban tartandó 97. közgyűlésre.
 
Rendező gyülekezet: a 105-ik éves misszióra visszatekintő Clevelandi Bethánia Magyar Baptista Gyülekezet, 4124 Stickney Ave., Cleveland, OH. - Phone: (216)398-8873
 
A gyülekezet lehetőségei szerint gondoskodik szállásról azoknak, akik azt idejében bejelentik e-mailen: hungarianbaptist@aol.com
vagy telefonon dr. Pinter Zoltán lelkipásztornál a (216)470-2180, vagy Csompó András gyülekezet vezetőnél a (216)447-1611 számon.
Aki hotelban, vagy motelben szeretne megszállni, annak a figyelmébe ezeket a közeli címeket ajánljuk (az imaházhoz 3 mérföldes körzetben):
Hampton Inn (216)929-8400 vagy 800-hampton (napi 80$)
Extended Stay America (216)267-7799 vagy 800-ext-stay (napi 60$)
 
Részletek a programból:
 
Péntek délután 3-6-ig bizottsági gyűlések
7:00 Istentisztelet, a közgyűlés megnyitása
A nőtestvérek szervezésében
 
Szombaton délelőtt a közgyűlés hivatalos tárgyalásaira kerül sor, 9-től 1 óráig.
Szombat délután 3-5-ig tarja alkalmait a Nőszövetség, a Férfiszövetség és az Ifjúsági Szövetség.
Szombat este 7-kor istentisztelet
Az ifjúsági szövetség szervezésében
Visszatekintés a 105 évre
 
Vasárnap délelőtt ünnepi istentisztelet délelőtt 10 órától.
Úrvacsora, a közgyűlés berekesztése;
közös ebéd.

Letölthető közgyűlési program, PDF file-ban

MEGHÍVÓ
 
A Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezetből elszármazott testvérek részére.
      Kedves Testvéreink, ebben az évben lesz 25 éve, hogy gyülekezetünk hosszas megpróbáltatások és albérleteskedés után felépítette új imaházát, ami azóta is sok áldást jelentett nemcsak a gyülekezet, de az országos testvériség számára is.
      Erről szeretnénk megemlékezni 2004. október 9-10-én, veletek együtt. A szombati napra kötetlen programokat tervezünk, a közösség ápolás jegyében, vasárnap pedig ünnepi istentisztelet keretében szeretnénk emlékezni és előre tekinteni. Szeretettel várunk Benneteket!
      Részvételi szándékotokat augusztus 15-ig a következő címen közöljétek:
Kovács Efraim
Cluj Napoca
Str. Vânătorului 17-19, Bl.A1, Ap.48
Tel: 0040-788-489744
E-mail: efrikovacs@zappmobile.ro
      (Étkezést és szállást csak azok számára tudunk biztosítani, akik előre bejelentkeznek.)

            Mike Sámuel

Visszavezetni az eltévedtet - A homoszexualitásról

A XIX. és XX. század pszichológusai a homoszexualitást (az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot) többségében mentális (értelmi) zavarnak tartották. Egyesek örökletes betegségnek feltételezték. Mások, mint például Sigmund Freud, a pszichoszexuális fejlődésben bekövetkező küzdelmek negatív eredményének gondolta. Általában minden pszichológus lelki zavarként fogta föl, amelyet gyógyítani kell. Társadalmi megítélése ezzel szemben sokkal elmarasztalóbb volt: erkölcsileg tartotta a legtöbb ember megengedhetetlennek a homoszexuális kapcsolatokat még akkor is, ha annak tiltását nem is tudta szabatosan elmagyarázni.
      Az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat megítélése mára megváltozott. Részben a multikulturális változások, részben a homoszexuálisok öntudatos és erősödő társadalmi nyomásának hatására a médiában már alig fogalmazódik meg velük szemben erkölcsi kifogás. A pszichológia által sokáig fenntartott "betegség" megjelölés is egyre inkább a múlté a szakmai megnyilatkozásokban. A mindennapi köznyelv melegként (angol nyelvterületen: gay, magyarul kb. vidám) említi őket. A hivatalok és szóvivőik másságról beszélnek, amelyet az állampolgároknak tolerálniuk, a melegek szerint pedig megbecsülniük kell.
      A társadalom megítélése viszont eléggé megoszlik a homoszexualitás kérdésében. A keresztyén hittől függetlenül is sokan mindmáig gyalázatos viselkedésnek és életmódnak tartják, amit tűzzel-vassal kell irtani és a lehető legnagyobb mértékben büntetni. Az emberek jelentős része természetellenesnek érzi és undorral gondol rá. Mások megengedhetőnek tartják, csak őket hagyják ki ebből a "másságból". Kisebbségben vannak azok, akik pozitív társadalmi értékként tekintenek a homoszexuálisokra.
      Az utóbbi években újabb és újabb viharok kavarták föl a világi és az egyházi közvéleményt. Minden valószínuség szerint az 56 éves - nyíltan homoszexuális - Gene Robinson esete a legmeghökkentőbb a témában, akit az amerikai episzkopális egyházban (anglikán egyházban), New Hampshire államban választottak püspökké ebben az évben. A most már egyházvezető pap, aki két gyermek apja, tíz éve él élettársi kapcsolatban egy férfivel. Közismert az is, hogy a világ számos országában adnak össze és nyilvánítanak házastárssá azonos neműeket az egyház lelkészei. A nyugati egyházakban sok helyütt okoz folyamatos krízist az egyháztagok és az egyházvezetés egymásnak ellentmondó felfogása a homoszexualitás kérdésében.
      Sokakban az okoz zavart, hogy a szociológiától, a pszichológiától, a jogtudománytól és a politikától is ösztönösen várnák, hogy határozott erkölcsi elvekből kiindulva nyilvánítson véleményt, fogalmazzon meg etikai normákat. Meg kell értenünk, hogy a szociológus, a pszichológus, a jogász, a politikus nem a tudományából adódóan felelős erkölcsi lény, hanem emberségéből eredően. Azt is meg kell értenünk, hogy csupán abból fakadóan, hogy valaki felelős beosztást tölt be, nem következik szükségszerűen az, hogy a társadalom teljes szélességét és végső távlatát veszi figyelembe döntéseinél. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem felelősen dönt, csak azt, hogy szűk érdekeket részesít előnyben; hogy személyes (egyéni vélekedés) vagy társadalmi lobbijának enged.
      Aki a homoszexualitás kérdésében felelősen akar véleményt nyilvánítani, adott esetben dönteni, annak végig kell gondolnia azt, hogy a társadalom legalapvetőbb egységének, a családnak a szerepét és egészséges működését hosszú távon segíti vagy gátolja a homoszexualitás elismerése, megengedése vagy támogatása. Milyen társadalmat akarunk építeni, milyen társadalmat akarunk látni tíz, húsz, ötven vagy száz év múlva?
      A jelen helyzetben világosan és tisztán kell látnunk és képviselnünk egy bibliai alapozottságú irányt. Az Úristen jól ismeri az embert. Ő teremtette. Tudja jól, mi van hasznára, mi válik kárára. A Biblia először a sodomaiak kapcsán szól elítélően az azonos neműek szexuális kapcsolatáról. Majd Mózesen keresztül szólal meg nagyon határozottan az Úr igéje: "Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak! Utálatosság az. Mert aki csak egyet is elkövet az utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, ha ilyet követ el." (3Móz 18,22.29) Az Úr e parancsának következő megokolását adja: egyrészt az ő istenségéből következően kell elfogadnunk, hogy ő az Úr, tehát az ő parancsai iránymutatóak és kötelezőek mindenki számára. Másrészt a "földön maradás", vagyis a társadalom megmaradásának feltétele az általa adott szabályok megtartása, az erkölcsi tisztaság. Az erkölcsi tisztaság mértékétől függ a társadalmi bizalom tőkéje, a társadalom belső kohéziója, ami alapvetően befolyásolja az adott nép vagy nemzet történelmi létét.
      Isten igéjének alapján tehát azért nem tartjuk megengedhetőnek a homoszexualitás bármilyen formáját sem - még ha azt állami törvény szabályozza, akkor sem -, mert alapjaiban kérdőjelezi meg a férfi-nő házasságán alapuló család kizárólagosságát, s ezáltal veszélyezteti a családok belső stabilitását, a társadalmi bizalmat.
      Pál apostol a homoszexualitást mint Isten büntetését értelmezi a rómaiaknak írt levelének elején. Akik az Úr ismeretét elhagyják; akik a végtelen és örök igazságok helyett időleges értékeket emelnek a végső igazság rangjára, azok szükségszerűen az élet sok területén természetellenesen fognak viselkedni. Így a szexualitás területén is eltévelyednek. "Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak." (Róm 1,28) Ki kell mondanunk, hogy akik erkölcsileg eltévelyednek, s ezt nem is képesek belátni, azok nem alkalmasak arra, hogy a társadalom szélesebb rétegének irányt mutassanak, elveket szabjanak.
      Ezért felelősségünk, hogy felemeljük szavunkat a bibliai erkölcs minél szélesebb körű alkalmazása érdekében. Egy homoszexuális, mikor a jogaiért küzd, nem az unokájára gondol. De amikor a keresztyén ember a család védelme és egészsége érdekében a homoszexualitás ellen is harcol, akkor a homoszexuálisok unokáinak is teljes életet akar.
            Háló Gyula

GYÜLEKEZETI HÍREK - CHICAGO  /  TORONTÓ  /  DETROIT PALM BAY

CÉLTUDATOS ÉLETVITEL

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.