Baptist TOP1000

KÖZGYŰLÉS

 

VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2004. JÚLIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA .. 

Gyülekezeti hírek: New York  /  Alhambra  /  FELVIDÉK  /  Melbourne (AU) Wesselényi u.

KÖZGYŰLÉSI  PROGRAM (kinyomtatható PDF file)

A GYENGÉK PÁRTFOGÓJA

1945-ben, egy Isten-félő, szorgalmas asszony egyetlen lányával élt Budapesten. Vilmanéni volt a neve. Szegénynek a németek elhurcolták a férjét s azt sem tudta, hogy élve maradt-e vagy nem, s hazajön-e még vagy nem. Míg egy nap üzenetet nem kapott tőle arranézve, hogy hamarosan hazajön; csak még beteg és gyenge. Elhurcolás előtt férje nyomdászsággal kereste a kenyeret s ő meg a szomszédoknak és a családnak varrogatott. Mindketten keményen dolgoztak. Mire össze is tudtak szedni egy kis pénzt, amiből vettek egy kis családi házat. S idővel bebútorozták az egészet.
      Aztán kitört a háború és bevonultak az oroszok. Ekkor a kommunista érzelmű emberek elkezdtek tombolni. Vilma néni közelében is lakott egy ilyen három gyerekes, lézengő, dolog-kerülő, nagy hangú asszony férjével és családjával. Mivel egyikük sem szeretett dolgozni; nem is mentek sokra. Viszont az asszony megirigyelte, hogy Vilma néni másodmagával egy háromszobás ház tulajdonosa és lakosa. Ezért egy nap elment hozzá és azzal fenyegette, hogy elmegy a tanácsházára és elintézni, hogy cseréljenek lakást, mert hát nem igazságos, hogy ő ötödmagával egy kis lakásban gyötrődjön Vilma néni meg kettesben olyan nagyban éljen. Azaz arra törekedett, hogy nagyobb családja lévén, ingyen kiutalják neki Vilma néniék házát s Vilma néniék meg menjenek be az ő pici lakásába.
      Vilma néninek nagyon fájt a dolog, mert hát nehéz munkával szerezték meg a házra és bútorra valót. Meg azért is, mert arra gondolt, hogy ha leánya idővel férjhez megy, akkor – lakáshiány miatt – nagyon jól jönne a nagyobb ház. De nem tudott egyebet csinálni, mint Istenhez kiáltani.
      Eljött a kihallgatás napja. Vilma néni, 13 éves kislányával, imádkozó szívvel indult útnak. A bíróság előtti sorbaállás közben viszont összeismerkedett egy családdal, akik éppen a német koncentrációs táborból tértek haza. A férfi, fia és annak felesége lakást kerestek. Mire felajánlotta nekik az egyik szobát, s ők meg hálásan elfogadták.
      Bekerültek a bíró elé. Ott Vilma néni elmondta férje deportálásának szomorú történetét, nehéz helyzetüket, s azt is, hogy már van három albérlője és be is mutatta őket. Mire a bírónak megesett a szíve s a házat nem adta át a lézengőknek, csak az egyik szoba bútorzatát utalta ki nekik. Vilma néni meg hálát adott az Úrnak, hogy – bár az utolsó percben – de csodálatosan pártfogolta, illetve megsegítette őt. Mert ő a gyengék pártfogója!
      Az Úr Jézus földön jártakor is bebizonyította, hogy együtt érez a gyengékkel és támogatja őket. Többek között a kisgyermekek mellett is kiállt. Nem engedte, hogy a komoly tanítványok elhessegessék tőle őket. Helyébe megrótta azokat. S magához hívta a gyermekeket „...átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Máté 10:13-16)
      Egyszer meg egy zsinagógában tanított, amikor észrevette, hogy „volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni.” Elképzelhető, hogy milyen gyenge és tehetetlen lehetett. Jézus azonnal megkönyörült rajta. „Amikor ... meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki: ’Asszony megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.’” (Lukács 13:10-13) Az asszonynak nem is kellett elé borulni, vagy könyörögni. Az Úr magától megkönyörült rajta. Mert ő a gyengék pártfogója!
      Máskor meg egy farizeus meghívta a házába s egy városbeli bűnös asszony bejött és könnyeivel áztatta, hajával törölte, és kenettel kenegette a lábát. Mire a büszke és önigazult vendégfogadója magában megcáfolta Istenségét azzal, hogy ha tudná, hogy ki foglalkozik vele, akkor nem engedné meg, hogy ápolgassa. (Vagyis, ha Isten fia lenne, akkor tudná és nem állna szóba vele.) Pedig Jézus tudta, hogy kivel áll szemben. Ezért nem is hagyta szótlanul a farizeus gondolatbeli vádját, hanem a vádlott asszony védelmére állt mondván:
      "Látod ezt az asszonyt? Bejöttem házadba: vizet lábaimra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett."
      Az asszonynak pedig ezt mondta: „Megbocsátattak a te bűneid.... A te hited megtartott téged.”
Vagyis megint azt látjuk, hogy az Úr a gyenge és alázatos egyén pártját fogta. Sőt őszinte, könnyeire, bűnbánatára és Jézus isteni mivoltába vetett hitére meg is bocsátott neki. Azaz Isten gyermekévé tette. Ugyanakkor a büszke farizeus – hitetlensége és lázongása következtében – továbbra is pokol felé haladó bűnös maradt.
      Tanítványain meg többször könyörült. Előre felkészítette őket keresztre feszítésére, feltámadására és eltávozására is; hogy az adott időben ne essenek kétségbe. Például mennybemenetele előtt így szólt hozzájuk: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek... kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké... Nem hagylak titeket árván... a Pártfogó... a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (János 14:12-27)
*****
      Amikor Vilma nénin emberileg szólva senki sem tudott segíteni, az Úr megsegítette, mert ő a gyengék pártfogója. Hasonlóan kiállt a gyenge gyermekek mellett is és támogatta a betegeket, bűnösöket s még tanítványait is. Minket is hajlandó támogatni, ha hiszünk benne és szívünkbe hívjuk őt, teljesen rábízzuk magunkat és sorsunkat. S ha minden problémával őhozzá fordulunk. Mert Ő mindmáig a gyengék pártfogója.
                            Mátrainé, F.I.
A SZERKESZTÔ ROVATA
Az amerikai magyar baptista gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok élete kivétel nélkül mozgalmas, talán izgalmas és - Molnár Balázs testvér lapunkból jól ismert megfogalmazását idézve- felejthetetlen volt. De csak arra tudunk emlékezni, amit ismerünk. Lehet, hogy sokan nem tudják, hogy az egyik prédikátorunk, mielőtt az Új-világba érkezett volna, megjárta a Holocaust mélységeit is. Fülöp Árpád egykori New York-i lelkipásztor testvér családi életének egy rövid mozzanatát tárja elénk a vezércikkünk első néhány bekezdése. A cikk nem róluk szól, hanem a Gyengék Pártfogójáról. Mégis alkalmat ad nekünk ez az írás arra, hogy a történelemnek erre a fájdalmas korszakára visszatekintsünk, s hálát adjunk azért, hogy 60 évvel ezelőtt a halál-táborok kapui végleg bezárultak.
      Megkapták a lapot? A májusi és a júniusi Evangéliumi Hírnökre gondolok. Sokan ugyanis vagy nem kapták meg, vagy nagyon későn. A táborba viszek magammal néhány májusi számot, mert a torontói gyülekezeti példányok egyáltalán nem érkeztek meg. Melbourne-be volt olyan hónap, amikor csak a felső példányt kézbesítette a posta. Oda nem tudok csak úgy átszaladni néhány példánnyal, de azt üzenem, hogy ha megírják, hogy melyik számot nem kapták meg és szeretnének utólag belőle, megküldjük.
      Június elején Szentpéteren jártam, Szlovákiában (ahogy az valamelyik cikkből ki is tűnik). Dóczé testvéréktől reggel indultam hazafelé (a komáromi vasútállomásra). Mielőtt beültünk volna az autóba, Erzsike észrevette, hogy a postaládában újság van. Volt is, mégpedig az Evangéliumi Hírnök áprilisi számai - június 7-én. Pedig -állítólag- nincs semmi baj a postával (USPS). Remélem reklamációinknak lesz azért valami eredménye is.
      A júniusi szám még ma sem érkezett meg pl. a lapkezelő Fűr Béla testvérékhez. Érkezik azonban hozzájuk rendszeresen jónéhány olyan szám, amit vagy egyszerűen nem vitt jó helyre a postás és visszairányították a jó címzés ellenére, vagy olvasónk időközben elköltözött, s nem tudatta velünk a címváltozást. Ilyenkor persze 60 centet fizettet velünk a posta, a dupla munka ürügyén. Nem nagy összeg - ha egyszer-egyszer kerül sorra, de ha minden hónapban előfordul, akkor azért összeadódik. Kérjük hát, hogy idejében értesítsék a lapkezelő testvért a címváltozásokról.
      Torontói testvéreink már régóta készítgetik a tábort, hogy a konferencia és a gyermek és ifjúsági táborozás minél jobban sikerüljön. Remélem mindannyiótokkal találkozhatunk Rámában július elején.
Clevelandba pedig a 97-ik közgyűlésre igyekezhetünk július 23-a körül. Aki nem értesítette volna még a clevelandi testvéreket az érkezéséről, tegye meg minél előbb. Telefonszámokat az előző és a mostani számban is találhatunk. Csompó András gyülekezetvezető testvér számát júniusban helytelenül írtam, itt az igazi: (216)447-1611. Idősebbek és fiatalok egyaránt találnak majd “hozzájuk illő” lelki táplálékot, s egyúttal szövetségünk ügyeit is áttekinthetjük. Vissza és előre nézhetünk; tanulságokat vonhatunk le és tervezgethetünk. Ott leszel-e te is testvér, s hallom-e majd a neved a szolgálattevők között?
      BWS / SBC Valamennyit mindannyian hallottunk arról, hogy a Déli Baptista Szövetség (SBC) idei közgyűlésén, június 15-én hozott határozatával kilépett a Baptista Világszövetségből (BWA). Előtte és azóta folyik a csatározás, magyarázgatás, mindkét oldalról. Miért kellett? Miért nem lett volna szabad? Miért jobb így? stb. Elszomorít amikor az együttlakozás kínjait az együtt gondolkodás, egymás formálása helyett egymás beskatulyázása, elítélése és kizárása útján próbáljuk feloldani. Természetesen mindkét fél érveiben van valami igazság. De a törelmetlenséget szülő abszolutizmusokban gondolkodó s csak a maga igazával törődő módszerek veszélyesen hasonlítanak a politikai élet területén (mostanában) honos eljárásokra. Nincs kétségem afelől, hogy a diabólosz (=szétdobáló) kezére játszunk az ilyen komolykodó, rendet tenni akaró döntéseinkkel. Persze ez csak az én véleményem, nem várom el, hogy mások is így gondolkozzanak. Vitába se bonyolódnék igazamért. Talán egy dolognak mégis örülök: annak, hogy nem a jövőre száz éves jubileumát ünneplő Baptista Világszövetség jubileumi ünnepségére időzítették az SBC elszakadását.
      MABAVISZ. Június 4-én szövetségünk megbízottjaként részt vettem a Magyar Baptisták Világszövetsége budapesti tanácsülésén. Örültem a találkozásoknak, sajnáltam, hogy a kárpátaljai misszió képviseletében senki nem volt jelen. Remélem, hogy ennél folyamatosabb kapcsolattartás is kialakul a MABAVISZ képviselői között - kihasználva az e-mail és a mai technológia adta lehetőségeket is. A tanácskozásról íme egy kis összefoglaló.
 
A Magyar Baptista Világszövetség hírei:
 
A Magyar Baptista Világszövetségének tanácsa Budapesten találkozott a Magyar Baptista Egyház székházában 2004. június 4-én. Csaknem minden magyar baptista közösség képviseltette magát. A magyarországi vezetőség részéről jelen volt Dr. Mészáros Kálmán, Mészáros Kornél, Papp János és Dr. Szabó Zoltán. Az erdélyi szövetséget Borzási István, Kovács Gyula és Gergely István testvérek képviselték. Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség megbízásából Dr. Herjeczki Géza, a Felvidékről Dóczé Bálint, Délvidékről pedig Nyúl Zoltán testvér volt jelen.
 
A tanácskozások során többek között a következő határozatokat hoztuk:
 
      2. A MABAVISZ jelenlegi elnöke, Borzási István testvér átadja az elnökséget a rotációs elvnek megfelelően a magyarországi elnöknek, Dr. Mészáros Kálmánnak. A hivatalos átadásra a MBE vezetőinek beiktatásával egy időben kerül sor, június 5-én.
      3. A tanács megerősítette azt a tavalyi határozatát, hogy a MABAVIT III-at 2006-ban, Debrecenben rendezi meg.
      4. A MABAVISZ alapszabályzatára vonatkozó, az erdélyi testvérek által előterjesztett javaslatot értékelve, a tanács egyet értett abban, hogy a legközelebbi gyűlésén hoz döntést, miután a többi tagszövetség is véleményezi azt.
      5. A legközelebbi tanácsülést folyó év szeptember 6-ra tűzte ki, melyet Debrecenben rendez meg a magyarországi vezetőség.
      6. A MABAVISZ tanácsa szükségesnek látja, hogy a tagszövetségek vezetői egymással konzultáljanak a lelkipásztorok meghívásának kérdésében, abban az esetben ha egy gyülekezet egy másik szövetség lelkipásztorát kívánja meghívni, mielőtt a bemutatkozó szolgálatra sor kerülne. A MABAVISZ vezetősége ilyen kérdésben tanácsadói szerepet vállal magára az egység és a hatékony misszió érdekében.
      7. A tanács keresi a lehetőségét annak, hogy hogyan támogathatnánk jobban a szórványban élő taggyülekezeteink misszióját.
      8. A tanács fenntartja azt az igényét, hogy a MABAVISZ egyetlen folyamatosan megjelenő kiadványát, az „Áhítatot”, közös szerkesztés alapján, közös munkával állítsa elő, arányosan elosztva az igemagyarázatok elkészítésének feladatát.
             Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége
             Budapest, 2004. június 4.


BEIKTATÁS. Június 5-én, szombaton délután az újpesti baptista templomban ünnepélyes keretek között beiktatták a Magyarországi Baptista Egyház tavaszi, választó közgyűlésén megválasztott szolgálattevőket - Az egyház elnöke Dr. Mészárok Kálmán, főtitkára Mészáros Kornél lett. (Ők voltak az elmúlt 4 év során is ebben a tisztségben..)
      Az istentiszteleten Borzási István, az erdélyi szövetség és a világszövetség elnöke hirdette az igét. A testvéregyházak vezetői sorában én is elmondtam köszöntőmet, melyet ide másolok.


Újpest, június 5. A Magyarországi Baptista Egyház megválasztott tisztségviselőit istentisztelet keretében iktatták be szolgálatukba.

      Az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetség megbízásából állok itt előttetek, de egyúttal képviselem a határon kívül élő és szolgáló magyar baptista gyülekezeteket és szövetségeket is. Köszöntésemet, jókívánságomat egy igével szeretném kifejezni, mégpedig Józsué könyve harmadik része 17-ik versével. Miért éppen ezzel az igével? A Magyar Baptista Világszövetségnek egyetlen folyamatosan megjelenő kiadványa van, az Áhítat. Ezt nem csak olvassák a világ minden részén, hanem ezt közösen állítjuk is elő. Aki ma este még nem olvasta volna az Áhítat igéit, majd otthon fogja olvasni ezeket az igéket. Amikor előre olvastam, azonnal éreztem, ez a vers lesz az én köszöntő igém..
      “Az Úr szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izráel átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestől át nem kelt a Jordánon.” (Józs 3:17)
      Úszni sokkal könnyebb a Jordánban is, meg úgy az árral is. De tőletek mást vár az Úr. Álljatok meg hát szilárdan a Jordán száraz medrében. Magatokat is megmentitek, de megmentitek a népet is. Hiszen mindenkinek át kell jutni, át kell kelni a Jordánon. Legyetek az Úr népe magyar baptista részén jó sáfárok. Képviseljétek és érvényesítsétek az igén alapuló baptista elveket, életgyakorlatot. Szolgáljatok úgy, hogy együtt munkálkodhassunk veletek, sőt, úgy, hogy fölnézhessünk rátok mi, a határon kívül élő magyar baptisták. Adjon ehhez nektek az Úr erőt és segítséget. Isten áldjon meg benneteket.

          Dr. Herjeczki Géza, alelnök, AMBSz

97. KÖZGYŰLÉS - CLEVELAND, 2004. JÚLIUS 23-25
 
AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
97. KÖZGYŰLÉSE — 2004. JÚLIUS 23-25.
Rendező gyülekezet: Clevelandi Bethánia Magyar Baptista Gyülekezet
A közgyűlés helye: 4124 Stickney Ave., CLEVELAND, OHIO - telefon (216)398-8873
Tiszteletbeli elnök: Kish Ernő
Tisztségviselők: Elnök: Kulcsár Sándor — Alelnök: dr. Herjeczki A. Géza — Főtitkár: Szabó István — Pénztáros: Drescher Lajos
Jelige: EGYÜTT A SZOLGÁLAT ÚTJÁN
 

Program

 
Péntek
3:00 - 6:00 Bizottsági ülések
3:00 - 4:00 Végrehajtó Bizottság
4:00 - 5:00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
6:00 Vacsora
7:00 Istentisztelet - a Nőszövetség estje
A közgyűlés megnyitása - Kulcsár Sándor szövetségi elnök
A Nőszövetség szolgálatait vezeti Oláh Lajosné elnök
igehirdetés: Elhívott és megbízott minket - Dan László torontói lp.
 
Szombat
9:00 - 9:20 Áhítat - kevés erő, nagy feladat - Vadász János Santa Monika-i lp.
9:25 - 9:30 Köszöntések - Kulcsár Sándor New York-i lp.
9:30 - 9:35 A tárgyrend ismertetése és elfogadása - Szabó István, Chicagó
9:35 - 9:55 Elnöki jelentés - Kulcsár Sándor
9:55 - 10:15 Főtitkári jelentés - Szabó István
A közgyűlés énekel
10:20 - 10:30 Szabályzatunk és az új bizottság - Novák József
10:30 - 10:50 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése - Herjeczki Géza
10:50 - 11:00 A pénztáros beszámolója - Drescher Lajos, Cleveland
11:00 - 11:20 Szünet
11:20 - 11:40 Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör - a szerkesztő és Fűr Béla lapkezelő tv. jelentése
11:40 - 12:00 Választás
12:00 - 12:20 Befejezetlen ügyek
12:20 - 12:30 Határozatok
12:30-12:50 Emlék-istentisztelet - Akik már bevégezték a szolgálatot - Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután - Kish Ernő tiszteletbeli elnök, Palm Bay
 
1:00 Ebéd
 
2:00 - 3:00 Lelkipásztor Szövetség - elnök: Novák József
3:00 - 5:00 Nőszövetség - elnök: Oláh Lajosné
                  Férfiszövetség - elnök: Vadász János
                  Ifjúsági Szövetség - elnök: Dan Lászó
 
6:00 vacsora
 
7:00 ISTENTISZTELET
Az ifjúság szolgálatait vezeti Gerstner Kornél (Chicagó) és Kulcsár Zsolt (New York)
105 éves a magyar baptista misszió Clevelandban - Dr. Pintér Zoltán clevelandi lp.
Igehirdetés - Sajátos feladatunk - Novák József alhambrai lp.
 
Vasárnap
10:00  Áh0tat - Gyülekezetek és a szövetség. Imádkozzunk szövetségünk gyülekezeteiért
Herjeczki Géza detroiti lp. és a gyülekezetek egy-egy képviselője
gyülekezeti csoportok szolgálata
igehirdetés - Minden baptista misszionárius - Lukács János chicagói lp.
úrvacsora - Együtt a szolgálat útján - Kulcsár Sándor és Pintér Zoltán
A közgyűlés berekesztése
Közös ebéd

Letölthető közgyűlési program, PDF file-ban

GYÜLEKEZETI  HIREK

35 éves jubileum MELBOURNE-ben
 
2004. május 23-én a Melbournei Magyar Baptista Gyülekezet jubileumi ünnepélyt tartott gyülekezetünk fennállásának 35-ik évfordulója alkalmából. Hálát adtunk Istennek, hogy itt, a legtávolabbi kontinensen, 22 ezer kilométer távolságra az óhazától van gyülekezetünk, melyet az évek folyamán ugyan sok megpróbáltatás ért, de Isten erős keze és gondviselése megvédett, megtartott.
      E gyülekezet hivatalos megnyitására 1969. május 25-én került sor. Lelkipásztorunk, idős Katona Lajos testvér és népes családja és Kerekes Lajos testvér, családjával voltak az alapítók, összesen 11 tag. Néhány hónappal később érkezett közénk Magyarországról Fonyódi Márta testvérnő majd Fábrik Antal testvér, családjával.
      Az alapítók közül itt vannak jelen a megemlékezési ünnepélyünkön ifjú Katona Lajos és özv. Novák Rózsika, mind a ketten id. Katona testvér gyermekei. Ifjú Katona testvér egy rövid bizonyságtételben felidézte a gyülekezet megnyitásának történetét - előzményeit és beindulását. Szólt a nagy lelkesedésről, a megnyitóra összejött résztvevők sokaságáról. Sok magyar is részt vett azon az alkalmon, akik azonban nem baptisták voltak, ugyanakkor elég sok más nemzetiségű baptista testvér is jelen volt - szerbek, horvátok, szlovének, szlovákok, románok, angol ausztrálok stb. Jelen volt a Viktória állam Baptista Uniójának képviselője is.
      Novák Katona Rózsika testvérnő elmondott egy szavalatot, melyet az édesapja írt. Ebben id. Katona testvér arra buzdította a testvériséget, hogy őrizzék meg a gyülekezetet tisztán, bűntől mentesen és őrizzék minden olyan eltéréstől, ami ellentétes Isten igéjével.
Az ünnepélyen az alkalmi szavalatok és bizonyságtételek közben gyülekezetünk énekkara szolgálat Istent dicsőítő énekekkel, áldásosan gazdagítva ünneplésünket.
      Jelenleg gyülekezetünk 31 tagot számlál és reméljük, hogy a Mindenható és Gondviselő mennyei Atyánk megsegít bennünket és küld lelkipásztort, mivel jelenleg nincs lelkipásztorunk és növekedni is fog a létszámunk. Adja az Úr, hogy úgy legyen.
             Szűcs Jenő

HIREK A FELVIDÉKRŐL  /  Wesselényi utca (szállás ajánlat)

NEW YORK-I   /    ALHAMBRAI   HIREK

CÉLTUDATOS ÉLETVITEL (A bemeritésről)

Rádiószolgálat Kaliforniában

 

A jó Isten kegyelméből 1971. novembere óta szolgálhatok minden héten magyar nyelven egy harminc perces műsorral. Jelenleg a KTYM am adó 1460-as hullámhosszán, vasárnap du. 4 órakor kezdődik a félóránk.
      1990-tól 1996-ig -amíg Magyarországon, mint a Déli Baptista Szövetség külmisszionáriusa szolgáltam- Rev. Smith Henrik testvér végezte ezt a szolgálatot.
      Az adás címe először (1971-85 között): MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ MISSZIÓ volt, 1985-től pedig A SANTA MONICAI MAGYAR BIBLIAI GYÜLEKEZET RÁDIÓ SZOLGÁLATA
      Az adás tartalma: Igehirdetés, szóló, vegyeskari és férfikari énekek, költemények.
      Az adás célja : Az Evangélium hirdetése, elérni azokat, akik nem tudnak eljutni a magyar gyülekezetbe, szólni azokhoz, akik nem értik az angol nyelvet, akiket a betegség az ágyhoz köt, mindezek segítségével a hallgatót az Úr Jézus Krisztushoz vezetni, szolgálni.
      Soha a rádión nem kértem pénzt, azonban egyes hallgatók küldtek. Hosszú évek óta a költségek fedezésének felét egy testvérnő adja és egy részét a Kaliforniai Déli Baptista Szövetség, ahol mint belmisszionárius szolgáltam közel 20 évig, valamint a Santa Monica-i Magyar Bibliai Gyülekezet.
      Érdemes ezt a szolgálatot végezni? Határozottan mondhatom, igen. Idős, angolul keveset értő, otthonukhoz kötött betegektől, magyar nemzeti összejöveteleken résztvevőktől és hozzánk küldött levelek alapján mondhatom ezt. Kazetta-tape szalagokat szintén küldünk azoknak, akik kérik, ahol adásunk nem hallható.
      Címünk: Hungarian Bible Church,
      P.O.Box 329
      Santa Monica, CA. 90406
A közel jövőben majd ismét írok arról, miért érdemes rádiószolgálatot végezni. Kérjük kedves olvasóinkat imádkozzanak azért, hogy e szolgálatok által a hallgatók közelebb jussanak az Úr Jézus Krisztus megismeréséhez.
                Hunter Vadász János

Lapzárta_után 

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2004.