Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2004. FEBRUÁR

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

.. 

Gyülekezeti hírek:  Detroit  /   Alhambra
 
Gyere, téged foglak elküldeni!
 
Egy híres keresztyén teológus és író, Henry Blackaby, azt tanácsolta olvasóinak, hogy "Nézzetek körül, és figyeljétek meg hogy Isten hol munkálkodik. Ha észreveszitek, akkor álljatok oda mellé és szolgáljatok vele."
      Nagyon szomorú az a helyzet, amikor egy hívő keresztyén nem talál lehetőségeket, hogy Isten munkájába bekapcsolódjon. Sem gyülekezeten belül, sem a munkahelyen, sem a lakónegyedében nem veszi észre, hogy kinek van valamire szüksége, amit éppen ő tehetne meg. Természetesen, az ilyen ember legtöbb esetben boldogtalan. Vannak azonban olyanok is, akik könnyen és mindenbe belekezdenek, de semmit nem fejeznek be. Egyik tanárom arra figyelmeztetett bennünket, hogy "Vigyázzatok, hogy ne szaladjatok Isten Lelke előtt, se ne kullogjatok Isten Lelke mögött, hanem haladjatok szorosan Isten Lelkével, annak vezetésével."
      Isten ma is keresi azokat az embereket, akik által tervét kivitelezheti. Sokan azt gondolják, hogy csak a lelkipásztori munkában lehet Istennek szolgálni, ezért egyszerűen nem veszik észre azokat a lehetőségeket, amikkel Isten fel akarja hívni a figyelmüket a szolgálati lehetőségekre.
 
      Isten egyszer egy érdekes tüneményt hozott létre, hogy felhívja azzal Mózes figyelmét. Amint apósa, Jetro bárányait legeltette a Hóreb hegyén, amely Isten hegye volt, angyalán keresztül egy égő csipkebokrot mutatott meg neki. Mózes felfigyelt a különös jelenségre és odament, hogy megnézze. Mikor Isten látta, hogy Mózes közeledik a bokorhoz, figyelmeztette Mózest, hogy vigyázzon, mert Ő Szent! Tisztelje meg Istent amikor jelenlétében van, azzal, hogy leveszi saruját. Ezután bemutatkozott Mózesnek, mint atyái - Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Elmondta, hogy látja népe szenvedését és meg akarja őket szabadítani az egyiptomiak kezéből. És ekkor valami egészen váratlan dolog történt; Mózes nem akart hinni a fülének, amikor így szólt hozzá Isten: ( És ekkor jött a nagy csattanó!)
      Gyere, téged foglak elküldeni, hogy rajtad keresztül végezzem el ezt a munkát!
 
      Sok hívő ember reagálása hasonlít a Mózesére. Mózes ellenállt Istennek. Egy birkózó meccsre hívta ki Istent. Valaki egyszer azt mondta, AAhova Isten helyez egy pontot (.) oda az ember ne helyezzen egy kérdőjelet (?)@ Bár Mózes ezt tette, hálás vagyok Istennek ezért a történetért, mert én is sokat tanultam általa. De lássuk, hogy mi történt.
 
      1. Az első forduló. (2 Mózes 3:7-12)
Isten: Gyere, elküldelek téged.
Mózes: Kit? Engem? Én egy Senki vagyok!
Isten: De Én veled leszek! Ez pedig elég lesz.
      2. A második forduló. (3:13-22)
Mózes: Kit? Engem? Nincs semmi hatalmam!
Isten: De nékem van! Én a VAGYOK Isten vagyok. A ti atyáitok, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene vagyok.
      3. A harmadik forduló. (4:1-9)
Mózes: Kit? Engem? Nem fognak hinni nekem!
Isten: Én majd adok néked három jelt. (A botod kígyóvá változik, a kezed leprássá változik és vissza egészségessé, a Nilus vize vérré változik.) Ha ezeket megmutatod, hinni fognak majd neked!
      4. A negyedik forduló. (4:10-12)
Mózes: Nincs tehetségem! Nincs tálentumom reá.
Isten: Az az Én problémám, nem a tiéd! Én majd megtanítalak, hogy mit mondj.
      5. Az ötödik forduló. (2Móz 4:13-17)
Mózes: Kit? Engem? Nem megyek. Küldj valaki mást!
Isten: (Isten haragja fellángolt Mózes ellen.) Melléd rendelem Áront. Én leszek a te száddal, és az Áron szájával.
      A birkózás kimenetele. (4:18)
      Mózes engedelmeskedett Istennek.
 
      Sokan szégyenkezve kell beismerjük, hogy gyakran ugyanez történik velünk is. Isten megmutatja a munkát, amit rajtunk keresztül akar elvégezni, és mi azt mondjuk: "Imhol vagyok Uram, küldjél valaki mást!"
      Dr. B. J. Miller azt mondta, hogy "Bármennyire is nehéz feladatot kapunk Istentől, sokkal könnyebb feladat megtenni azt, mint elvállalni azt a következményt, amit annak visszautasítása hozna magával."
      Lehet, hogy te is sokszor kételyekkel küszködsz, amikor Isten munkájába akar állítani. Engedd meg, hogy a következő gondolatokkal biztassalak.
      Ha Isten munkájához csatlakozol, ismerd fel Isten szentségét és hatalmát.
      Másodszor, ha Isten elhív, akkor vedd észre, hogy a szabadítás szerzője és annak irányítója Isten, és nem az ember. Ezért, a szabadulás az Ő érdeme.
      Harmadszor, ha Isten elhív, akkor megmutatja jelenlétének erejét életedben. Isten betölti életed hatalmas erejével. Ez erőt ad, hogy kitarts akkor is, ha nehéz körülmények vesznek majd körül.
      Végül, ha Isten elhív, akkor ismerd fel, hogy nem az ügyességed vagy tehetséged a fontos. Isten adja és biztosítja majd számodra az elhívás sikeréhez szükséges dolgokat.
 
      Gondoljuk meg azt, hogy mennyivel több lélek ismerné meg Isten szabadító kegyelmét, ha minden hívő komolyan venné az Isten szolgálatában adódó munkát? Mennyivel több lélek szabadulna meg a bűn rabláncaiból, ha minden hívő azonnal engedelmeskedne Isten hívására? Mennyivel több magyar testvérünk hallaná meg Isten hangját anyanyelvén? Mennyivel virágzóbbak lennének gyülekezeteink? Mennyivel kevesebb lenne a nyomor és fájdalom? Mennyivel több lenne az enyhítő kéz és a bátorító szó? Mennyivel több munkás állna Isten rendelkezésére? Mennyivel több lenne a szabadulás örömétől sugárzó arc?
      Ebben az évben új elhatározások születhetnek benned. Lehet hogy már megszülettek. Lehet, hogy még nem. Milyen döntéseket halogattál el? Milyen ígéreteid várnak még beteljesedésre? Samuel Johnson azt mondta, hogy Semmi sem valósulna meg, ha minden lehetséges kifogásra meg kellene válaszolni. A Prédikátor is figyelmeztet: "Aki a szelet nézi, nem vet az; és aki a sűrű fellegre néz, nem arat." (Prédikátor 11:4)
      Kedves olvasó, ismerd fel, amikor Isten számodra is megmutatja a lehetőséget arra, hogy munkájába bekapcsolódhass. Ő naponta jelentkezik. Figyelj fel Isten "égő csipkebokrára," és amikor elhív a szolgálatra, válaszolj!
      Ha Isten azt mondja neked, hogy Gyere, téged foglak elküldeni, mi lesz a válaszod?
                     Kulcsár Attila
Sándor Ernő
JEREMIÁSSAL MONDOM
 
Uram, én nem tudok beszélni,
engem ne küldj el, félni, félni
tudok csak...
Nyomorultan
rettegek én az emberektől.
Ifjú vagyok még, látva-látod,
nyelvemen görcs van, dadogások...
Nem akarok próféta lenni!
Nem akarok semmit sem tenni!
Ó hagyj magamra!
Jaj, rettenetes
ez a Te küldetésed,
ez a Te elhívásod!
 
Adj nekem valami szebbet,
valami mást,
emberibbet,
valami csendes boldogságot.
Nem könyörült gyermekfejemnek.
Kemény volt, küldött, mennem kellett.
Imé, igémet adom szádba.
S mentem. Azóta egyre járok,
nyelvemen görcs van, dadogások,
szívemben félelmek remegnek.
 
Uram, ugye már Te is látod,
hogy igazam volt?
Az én szájamból
egéd sem kell az embereknek.
Keménynyakú ez a Te néped,
tudod Te is.
Valaki más tán bírna véle
jobban, mint én, fáradt cseléded.
Uram, figyelsz rám?
Bocsáss el szépen
s bocsásd meg ezt a hatvan évet.
Az Úr felel:
(s szívem reá remegve dobban)
Csak menj tovább!
Ott van a tűz a csontjaidban.

  További versek itt.

SZERKESZTŐ ROVATA

Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom - mondta a Megváltó, még annak idején. De Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, írta róla Pál. Mi lehet annál szebb bizonyítéka ennek, minthogy ma is vannak olyanok -fiatalok és idősebbek-, akik hívó és küldő szavát meghallják és elindulnak a szolgálat útján, s a mindig munkálkodó Isten eszközeivé válnak. Januári számunkban több írás is foglalkozik az ELHÍVÁS gondolatával.

A New York-i ifjúsági találkozón sokat beszéltünk a CÉLTUDATOS ÉLETről, Rick Warren, The Purpose Driven Life című könyve alapján is - amit a szervezők mindenki figyelmébe ajánlottak. Tudom, hogy többen meg is vásárolták fiataljaink közül is ezt a mostanában igen népszerűvé lett könyvet (több mint hét millió eladott példány). Vajon csak megvásároltuk, vagy neki is fogtunk a könyv segítségével az ige tanulmányozásának - gyülekezeti csoportokban, vagy akár egyedül is? Néhány számunkban a könyv bibliaóráinkra alkalmazott változatát közöljük, abban a reményben, hogy így is áldást közvetíthet, vagy a könyv kézbevételére, s az igének ilyen szempontból való tanulmányozására serkentheti olvasóinkat.

A BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG napjával kapcsolatban a 9. oldalon olvashatunk részletes ismertetést és felhívást arra, hogy február első vasárnapján imádságban és anyagi támogatással is gondoljunk az egész világra kiterjedő baptista misszió munkára és munkásokra. Ehhez kapcsolódva jegyzem még meg, hogy a Déli Baptista Szövetség (SBC) Végrehajtó Bizottsága még nem döntött a BVSz-el való kapcsolat megszakítására vonatkozó javaslat felől. Erre a döntésre február közepén kerül majd sor. Reméljük, hogy alaposan megfontolják testvéreink ezt a javaslatot és nem léptetik életbe.

Végre kezembe vehettem a 2004-es ÁHÍTATOT, ami az idén egy kicsit késve érkezett meg gyülekezeteinkbe. Természetesen belelapoztam, megnéztem a magyarázatokat írók névsorát, a (sajnos több helyen pontosításra szoruló) címtárat. Azután arra voltam kíváncsi, hogy milyen igékkel foglalkozunk majd az év során - egyéni áhítataink során éppen úgy, mint a gyülekezetben elhangzó igehirdetésekben. Ezt találtam:  Józsué, Bírák, Ruth, Jób, Prédikátor, Ézsaiás, Dániel, Jóel, Jónás, Malakiás, Lukács, Róma, 1Korintus, 1Thessalonika - ezeket a csodálatos könyveket tanulmányozunk majd ebben az évben.

A könyvtáramra gondoltam - vajon van-e mindegyik bibliai könyvről kommentárom, magyarázatom? Igen, de jó részük angol nyelven.
Mivel a napokban Magyarországra látogatok, utána fogok nézni, hogy milyen bibliamagyarázó könyvekhez lehet ma hozzájutni. Azt azonban máris tudom, hogy az utóbbi évtized legjobb - könnyen érthető és kizárólag evangéliumi szellemiségű igemagyarázatai magyarra fordított kötetei -A Biblia Ma sorozat- a Harmat kiadónál kapható. Az eddig megjelent 15 kötetből (ebből 3 éppen nyomtatás alatt van) ezek a könyvek kerülnek sorra az év során: Ézsaiás, Jób, Dániel, Bírák, 1Korintus és a Római levél.
Szeretettel ajánlom az érdeklődő, igét szerető olvasóinknak. (szerk)

ZÁRT AJTÓK
Cselekedetek 16:6-10
 
Előfordul, hogy valamilyen komoly és nagy tervet készítünk magunknak. Aztán mindent meg is teszünk, hogy megvalósulhasson. Egy ideig minden rendben is van. Már-már úgy tűnik, hogy elérjük célunkat. S akkor áll utunkban valami.
      Dehát nekem olyan komoly, áldott célom volt; miért nem engedte meg Isten, hogy beteljesítsem? Miért gördített akadályt az utamba? Hát nem származott volna nagyobb dicsőség nevére, ha sikerült volna? - kérdezzük ilyenkor.
      Aztán egy ideig rágódunk. Míg rá nem döbbenünk, hogy Urunk kezében a zárt ajtóknak is célja van. Sőt lehet, hogy épp nagyobb áldást rejtegetnek, mint amilyet a mi tervünk eredményezhetett volna.
 
      A Bibliában több ilyen esetről olvasunk. Csak néhányat említek meg. Többek között Mózes előtt az Úr bezárta az Ígéret Földjének kapuját. Nem engedte be oda. Sőt felküldte egy hegyre meghalni s maga temette el, úgyhogy senkinek se legyen kísértése őt halála után imádni, vagy sírjához zarándokolni. Mózesnek fájdalmas lehetett ez a döntés. Viszont Isten ezáltal előre gondoskodott arról, hogy B akit érdekel Mózes élete és a törvény - az kénytelen legyen csupán Istenhez és az ő igéjéhez folyamodni.
      Aztán Dávid meg nem építhetett templomot az Úrnak; pedig szeretett volna. Számára csak az építkezés előkészítése jutott. Helyébe Isten ezt a feladatot fiára hárította. Ebbe sem lehetett könnyű belenyugodni.
      Majd Pál apostol is tapasztalt hasonló csalódást, amikor Ázsiában meg Bitiniában szerette volna hirdetni az Evangéliumot s Isten bezárta előtte az ajtót. Pedig neki is igazán áldott célja volt. A Cselekedetek 16:6-10-ben a következőket írta Lukács az esetről:
...átmentek Frigia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte
meg nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mizia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus Lelke nem engedte őket. Erre Mizián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak: egy macedon férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt: "Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre!" A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot.
       Vagyis, amikor Isten bezárta Pál előtt Ázsiát és Bitiniát, akkor nyitott előtte egy másik ajtót. S mi lett ennek a következménye? Sokkal nagyobb áldás, mint amilyet ő elképzelhetett volna. Mert Isten ahelyett átküldte Macedóniába, ahonnan az Evangélium egész Európára, sőt onnan szerte-e világra is elterjedt és terjed.
 
      Mit tanulhatunk a zárt ajtók példájából? A következőket:
      - Ha zárt ajtók előtt találjuk magunkat, ne essünk kétségbe, még akkor sem ha fáj a csalódás. Isten mindenről tud és irányítja lépéseinket. A mi feladatunk nem az, hogy minél többet fáradozzunk, hanem, hogy engedjünk, hogy oda vezessen és úgy használjon, ahol és ahogy abból B őszerinte B a legtöbb áldás származik szent nevére. Kár lenne töprengéssel, vagy kesergéssel elfecsérelni drága időnket és erőnket.
      - Ha zárt ajtókkal nézünk szembe, akkor ne adjuk fel a munkát, mert Istennek célja van velünk. Valami mást, sőt esetleg valami fontosabbat, vagy nagyobbat bíz ránk. Pálra kétségtelenül fontosabbat és nagyobbat bízott.
      - Zárt ajtók előtt figyeljünk Istenre és kérdezzük meg tőle, hogy mi az ő igazi terve velünk; merre menjünk, s mit tegyünk? Ő megmutatja számunkra, amint Pálnak is megmutatta. Mire mi is rádöbbenhetünk, hogy az ő nyitott ajtaja mögött még nagyobb áldás rejlik, mint a mi általunk választottak mögött lett volna; mert Urunk készítette el azokat számunkra.
                               *****
      Amikor tehát B Isten nevének dicsőségére B valamilyen komoly tervet készítünk s mindent megteszünk, hogy megvalósulhasson s mégis zárt ajtókra bukkanunk, akkor nagyon fontos, hogy ne essünk kétségbe, mert az munkaképtelenné tesz. Ne is adjuk fel a munkát, mert az eredménytelenséghez vezet. Helyébe kérjük Isten vezetését. Aztán működjünk ott, ahová ő állít.
      A mi drága Urunk tegyen mindannyiunkat minden körülmények között áldott, hasznos, bátor, buzgó eszközévé!
           D. Alexander lp. igehirdetése, angolból jegyezte és fordította: Mné.

GYÜLEKEZETI HÍREK:  DETROIT   /    ALHAMBRA
  

Nagyváradon születtem és nevelkedtem, ahol szüleim mindent megtettek azért, hogy tanulhassak és hogy felkészülten léphessek az élet küszöbére. Orvosnak készültem de a sok tanulás ellenére nem sikerült bejutnom, és mire felocsúdtam a nagy csalódásból, már a román katonaság színeiben találtam magam.

Miután leszereltem úgy döntöttem, hogy elhagyom Romániát és szerencsét próbálok a nagyvilágban. 1989 őszén átszöktem Magyarországra, onnan pedig Ausztriába, ahol egy menekültlágerben töltöttem egy újabb másfél évet. Itt ért utól engem Isten kegyelmes keze, amikor fiatal amerikai misszionáriusok által hirdetett evangélium hallatára felismertem bűnös voltomat és átadtam életemet az Úr Jézusnak. Már akkor láttam, hogy minden földi vágy, cél és álom nem más, mint kár és szemét az Úr Jézus szolgálatához képest, és Isten Lelke meggyőzött arról, hogy nekem a szolgálatban, illetve misszióban van a helyem.

Az Egyesült Államokban kötöttem ki, ahol New York városában kezdődött életem egy új fejezete. Itt tovább tanultam és dolgoztam. Számítógép programozó lettem és akként dolgoztam egészen 1996. őszéig, amikor is Isten nagyon sokféleképpen és hosszú ideig történő hívásának engedve visszaköltöztem Nagyváradra. A Nagyvárad-i Magyar Baptista Gyülekezetben munkálkodtam és szolgáltam, ahol Isten egy újabb áldással lepett meg azáltal, hogy megismerhettem kedves feleségemet, Matildot aki azóta is hűséges társam és állandó támogatóm. 2000. nyarán úgy láttuk jónak, hogy immár együtt jövünk ki újból az USA-ba egy rövid időre. Ez alkalommal délen, az Észak Carolina-i állam Hickory városában kezdtük újra, ahol Isten megajándékozott minket egy kisfiúval, Benjáminnal, aki a mai napig otthonunk öröme és kifogyhatatlan energiaforrása.

Itt Isten egy újabb választás elé állított, amikor egy meghívást kaptam a Wake Forestben (NC) található Southeasten Baptist Theological Seminary akkori elnökétől, hogy teológiai felkészítésben vegyek részt, azzal a feltétellel, hogy az iskola végeztével az otthoni, erdélyi gyülekezetekben lépek majd vissza a szolgálatba. Meg voltam és meg vagyok győződve most is, hogy ha erre az útra lépek, akkor nincs visszaút, és hogy a lelkipásztori szolgálat nem játék, hanem komoly és szent felelősséggel járó kemény munka. Meggyőződésem, hogy Isten erre a munkára hívott, és hogy rám is sok feladat vár.

Jelenleg a szeminárium területén lakunk feleségemmel és két éves kisfiunkkal, ahol is főiskolai tanulmányaimat Isten segítségével 2005. nyarán fogom befejezni. A szemináriumban való továbbtanulás még a jövő kérdése; meggyőződésem, hogy Isten ebben a kérdésben is vezetni fog. Közben a megyei börtönben nyújtott Isten számomra egy éjszakai állást, ahol börtönőrként dolgozva az ott található rabok között is lehetőségem van a missziózásra. Egy helyi gyülekezethez is csatlakoztunk nem is olyan rég, itt is igyekszünk helytállni és szolgálni.

Ezúton szeretnénk kifejezni őszinte hálánkat azért a támogatásért, amelyet az Észak Amerikai Magyar Baptista Szövetségtől, a New York-i gyülekezettől, valamint több családtól és személytől kaptunk és kapunk. Istenünk gazdag áldását kívánjuk életükre és szolgálatukra! Egyben szeretnénk megkérni testvéreinket arra, hogy imáikban ne feledkezzenek meg rólunk. Legfőbb vágyunk az, hogy Isten készítsen fel minket minden szolgálatra, és hogy tántoríthatatlanul, szilárd hittel és örömmel, a Szent és Drága Igéhez ragaszkodva tudjunk mindenben és mindenért Neki hálákat adni! (2 Kor 13:11)

Mégtöbbet az Interneten: www.pardi.info         Pardi Félix

LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATRA INDULÁS ELŐTT
(2Móz 33:15-16)
 
én Istenem - hatalmas Úr
ha orcád
ha orcád nem jár velem
nem akarok ez útra lépni
nem akarok
 
      mert nézd -
ha szívemre akasztom képed
s igédből kardot kovácsolok magamnak
testhez állót
jó éleset:
járhatóvá válik ez az út
s önelégült lépteim röpítenek
 
      mert látod -
az ember nem képtelen cselekedni
nélküled
képeddel gomblyukában legyőzi még
a legnagyobbat és legerősebbet is:
embertársát
 
ezért
én Istenem - hatalmas Úr
orcád járjon velem
arcod Jézus Krisztus maga
mi másról ismerhetném meg
hogy küldetésem Tőled való
ha nem arról hogy velem jársz
      Herjeczki Géza 1969

HA ÉN LENNÉK AZ ÖRDÖG...
 
Irányításom alá venném a Föld legerősebb országát.
Elhitetném velük, hogy hatalmukat emberi erőfeszítés útján nyerték, nem pedig Isten áldásaként.
Elősegíteném az anyagiasságra törekvő és másokat kihasználó magatartást.
Rászednék egész államokat, hogy szerencsejátékoktól reméljék az állam jövedelmét.
Meggyőzném az embereket, hogy jellem nem fontos a vezetői képességhez.
Törvényessé tenném a magzatelhajtást, a születés előtti gyermekek meggyilkolását.
Társadalmilag elfogadhatóvá tenném az öngyilkosságot és feltalálnék eszközöket, amelyek ezt megkönnyítenék.
Annyira olcsóvá tenném az emberi élet értékét, hogy az állatokat értékesebbeknek tartsák, mint az embereket.
Istent kivenném az iskolákból úgy, hogy még Nevének említése is alapot adjon perlésre.
Kábítószereket vezetnék be, amelyek megzavarják az elmét és a fiataloknak ajánlanám. Sportbajnokokat használnék fel ezeknek a reklámozására.
Átvenném a hírközlés eszközeit, a televíziót, hogy minden este megfertőzzek minden családtagot programommal.
Megtámadnám a család intézményét, amely minden nemzetnek az alapja.
Az elválást elfogadhatóvá és könnyűvé, sőt divatossá tenném. Amint a család tönkremegy, úgy megy tönkre a nemzet.
Kényszeríteném az embereket, hogy legzüllöttebb fantáziájukat festővásznon és mozivásznon fejezzék ki, amit én művészetnek fogok nevezni.
Meggyőzném az egész Világot, hogy az emberek némelyike homoszexuálisnak született és az ő életformájukat el kell fogadni, sőt csodálni.
Meggyőzném az embereket, hogy a jó és a rossz fogalmát néhány személy határozza meg, akik magukat hivatalos szerveknek nevezik és véleményüket politikailag helyesnek kiáltják ki.
Meggyőzném az embereket, hogy a hit és a vallás lényegtelen, elavult és a Biblia csak a naiv embereknek való.
Eltompítanám a keresztyének elméjét. Elhitetném velük, hogy az ima nem fontos, a hűség és engedelmesség nem feltétlenül kötelező.
Azt hiszem -- nagyjából úgy hagynék mindent, ahogy van...
             Paul Harvey,  ford. Marosi Béla

 

Vasárnapi Iskola, gyülekezeti bibliaórák

A hívő élet lényeges eleme Isten Igéjének tanulmányozása, egyrészt az ismeretek gyarapítása céljából, másrészt a kinyilatkoztatott igazságok alkalmazása céljából. Sok gyülekezetben ismert már a Gyülekezeti Bibliaiskola, más néven Minden Korosztály Bibliaiskolája vagy ITM (International Teaching Ministry), amely a bibliatanulmányozáshoz próbál segédeszközöket adni a testvériség kezébe Magyarországon, Erdélyben, sőt a tengerentúl is!
      Az ITM 1996-ban kezdte el működését a magyar baptista testvérek között. Öt korosztálynak ad ki bibliatanulmányozási füzeteket, félévenként, külön a bibliaóra vezetőknek (tanítóknak), külön a résztvevőknek. Vannak gyülekezetek, ahol kisebb csoportokban, korosztályok szerint tanulmányozzák a Bibliát, máshol az egész gyülekezet tart közös bibliaórát a hétköznap esti, vagy a vasárnap délelőtti összejövetelen.
      Az ITM által kiadott leckékhez a forrásanyag a Déli Baptista Szövetség által Nashville-ben kiadott Life and Work, illetve a felnőtt anyaghoz az Explore the Bible sorozat. Ezeket a leckéket fordítóink magyarra fordítják, szerkesztőink pedig átdolgozzák, hogy a magyar kultúrának, közegnek jobban megfeleljen. Vannak olyan leckék is, amelyeket úgy át kell dolgoznunk, hogy akár nyolcvan százalékban is eltérnek az eredetitől. Az átdolgozások során az a vezérelvünk, hogy minél jobb minőségű, a mi gyülekezeteinkben jól használható bibliatanulmányozási anyagot biztosítsunk gyülekezeteinknek.
      Mind a Magyarországi Baptista Egyházzal, mind Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségével nagyon jó a kapcsolatunk. A jó együttműködés jele az is, hogy leckéink alapigéje és témája megtalálható az Áhítat és a Bibliaolvasó Vezérfonal lapjain.
      Az igemagyarázatokat az ITM által kiadott füzetekben jelentetjük meg. Mivel a bibliatanulmányozás három fő részt tartalmaz, a megfigyelést, az értelmezést és az alkalmazást, szeretnénk helyet biztosítani e három területnek minden egyes lecke anyagában (két-három oldal).
Ezúton is köszönetet mondunk az imában való támogatásért és reméljük, hogy mind a tanítók és bibliaóra vezetők, mind a résztvevők hasznosnak és lelki növekedést serkentőnek találják ezeket az anyagokat.
      Örülünk annak, hogy az utóbbi hónapokban az Evangéliumi Hírnök is ezeket a magyarázatokat használja - kivonatosan, rövidítve - Vasárnapi Iskolai rovatában; sőt, hogy néhány amerikai magyar gyülekezet a bibliatanulmányozó füzeteinket is használja rendszeresen.
      A tengerentúliak számára egy félévre szóló füzet ára egy dollár, plusz postázási költségek. Szívesen megküldjük e füzeteket akár egyéni, akár gyülekezeti megrendelőknek. A kapcsolatfelvétel, vagy a megrendelés elősegítésére leírjuk címünket:
Magyarországon:
ITM Magyarország
1068 Budapest
Benczúr u. 31
Tel./Fax: (+36)-1-351-9495
E-mail: ITMHu@elender.hu 
 
Romániában:
ITM- Románia
Oradea (Nagyvárad)
Str. Albacului Nr. 12
3700 Románia
Tel.: (+40)-259-419950
Fax.: (+40)-259-410854
E-mail: itm@rdsor.ro 
Testvéri szeretettel,
                     Giorgiov Adrián

CÉLTUDATOS (HÍVŐ) ÉLET(VITEL)
(1), (2)

Rick Warren: The Purpose Driven Life című könyvének bibliaórákra alkalmazott változata