Baptist TOP1000


VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát

VFI - Világot 
Formáló Igeversek

Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

9-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 fénykép a chicagoi találkozóról a chicagoiak web oldalán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2003. SZEPTEMBER

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA ..

 
Indul a tanév!  Istennek terve van veled!
Dan László
 
Még elevenen élnek bennem június utolsó napjai, amikor gyermekeim naponta jelezték, hogy hány nap van hátra az iskolából. Amilyen lassan érkezett el a nyári szünidő, olyan hirtelen rohantak el a pihenés napjai, és immár itt az ősz, megérkezett az iskolakezdés ideje.
      Szülőként naponta láthatom, hogy milyen érzésekkel, vágyakkal és tervekkel készülnek a gyermekek az iskolai időszakra. Lelkipásztorként örömmel tapasztalom, hogy gyermekeink és fiataljaink egyre jobban látják életük célját és benne a tanulás helyét és jelentőségét.
 
      Nagy igazságot írt le bölcs Salamon a Példabeszédek könyve 16:16-ban "Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt!" Sokszor hallhatunk olyanról, hogy valaki anyagi javait rosszul fekteti be, vagy értékei, javai semmisülnek meg pillanatok alatt. Azonban azt tudhatjuk, hogy amit ismeret szintjén elsajátítottunk, azt senki nem veheti el tőlünk. Néhány évvel ezelőtt szövetségünk egyik gyülekezetében voltam szolgálni, ahol az egyik testvérnő elmondta, hogy számára az a legnagyobb öröm, hogy a gyülekezet fiataljai közül kivétel nélkül mindegyik egyetemen és főiskolán tanul. Nagy örömömre azt is hozzátette, hogy ő naponta imádkozik érettük.
      Nagyon fontos, hogy diákok és szülők egyaránt helyesen viszonyuljanak az iskolához. Meg kell látnunk azt, hogy gyermekeink és ifjaink számára milyen nagy lehetőséget rejt a tanulás. Azonban azt is észre kell vennünk, hogy változó világunkban, egyre több olyan helyzettel is szembetalálják magukat a diákok, amelyek között nehéz eligazodniuk és helyesen dönteniük. A szülőknek tehát mindig ott kell állniuk gyermekeik mögött, hogy amikor szükség van rájuk, akkor tudjanak tanácsot adni, segítséget nyújtani az élet sűrűjében való eligazodáshoz.
      Vannak, aki felteszik a kérdést: fontos-e az iskola? A válasz természetesen: igen! Hiszen minél képzettebbek vagyunk és minél több ismeretet szerzünk, Isten annál sokrétűbben tud bennünket felhasználni. Sokan megfogalmazták már, hogy a lustaság ostobaság. Valóban így van, hiszen az életben mindennek rendelt ideje van, és ha a tanulást valaki a rendelt időben elhanyagolja, később nagyon nehezen tudja pótolni mulasztását, ha egyáltalán sikerül neki azt megtenni.
      Nagy kísértés azonban, hogy az egyre inkább pénz-orientált világunkban sokan csak azt nézik, hogy melyek azok a munkák amelyek a legjobban vannak elismerve anyagilag. Ha valaki csak ezt veszi figyelembe, könnyen csapdába eshet és későn ébred rá az ige üzenetének aktualitására. "Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?"  Nagyszerű dolog az, amikor valaki azt tanulhatja, amit szeret és egy életen át azt a munkát végezheti, ami örömet jelent neki. A teljes "győzelem" azonban az, ha mindez az Isten akaratával is megegyező. Istennek terve van mindannyiunkkal! Terve van gyermekeinkkel és fiataljainkkal is, és ha ez egyszer egyszer elhomályosodik előttük, segítsünk nekik újra eljutni a tisztánlátáshoz.
 
      Összefoglalásként jó néhány dolgot magunk előtt látni. Az iskola minden gyermek és fiatal számára fontos. De nem mindenkinek vannak ugyanazok az adottságai. Isten minden embert másnak teremtett, a tanulási lehetőségeink is különbözőek. Istennek olykor más terve van velünk, mint ahogy mi gondolnánk. Egyikünk ügyes kezű és a praktikus dolgokat szereti. Másikunk inkább a sportot vagy a zenét kedveli. De vannak olyanok is, akiknek az értelmi képességei kiválóbbak a többiekénél, nekik különösen fontos, hogy ne tékozolják el képességeiket. Isten mindannyiunkat a maga helyén szeretne használni. Fontos, hogy fiataljaink és gyermekeink is megértsék - ha kell a mi segítségünkkel - hogy mi az, amiben Isten megajándékozta őket, és hogy adottságaikat használva mit tehetnek Isten ügyéért! Senki se próbáljon olyan dolgot erőltetni, amire nem képes, de legyen szorgalmas, és tegye meg vidám szívvel mindazt, amire Isten őt alkalmassá tette.
      Induljunk Isten segítségével az új tanévben is, és higgyük el, hogy Ő mindenben segítségül lesz nekünk, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. Kezdjük imádsággal ez új időszakot, és napról napra megtapasztaljuk majd az Ő segítségét!

Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.
 
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
 
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.
 
...
 
S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
 
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.
 
(Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba)

A vers egésze és további versek itt.

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - NEW YORK - OKTÓBER 11-12

Szeretettel köszöntelek benneteket, és örömmel tudatom veletek, hogy ismét lehetőségünk lesz a találkozásra. Október 10 - 13 között a New Yorki gyülekezet ad otthont az őszi ifjusági konferenciánknak. A konferencia témája: Céltudatos hívő élet. Az igei tanítások alkalmával választ kaphatunk arra, hogy mit jelent ez az élet különböző területein. Megvizsgálhatjuk azt, hogy egyéni, családi és gyülekezeti életünkben mennyire vagyunk céltudatosak.
Kérlek benneteket, hogy gyülekezetenként beszéljétek meg azt, hogy kik tudnak részt venni a konferencián, és azt jelezzétek a vendéglátó gyülekezet felé. Minden ifjúság készüljön egy csoportjelenettel a konferencia témájából, kiválasztva az egyik területet.
Bízom benne, hogy nagy létszámban és nagy örömmel leszünk majd együtt nemsokára.
A találkozó alkalmával választásra is sor kerül majd. Kérlek benneteket imádkozzatok, és beszéljétek meg, hogy kik legyenek akik a jövőben vezessék az ifjúságot.
Életetekre és szolgálatotokra Isten gazdag áldását kívánom: 
                                             Dan László, az Ifjúsági Szövetség elnöke
 
SZERKESZTŐ ROVATA
 
Szeptemberi számunkban aktuális és a változó napoktól független - örökérvényű igei üzeneteket tartalmazó írásokat találunk.
      Kevés családot nem érint az iskolakezdés. Gyülekezeteinkben imádsággal indítjuk őket életük újabb fázisába. Jól tesszük, ha mellettük állunk Amenetközben@ is. Annyi információ éri őket; s nem is biztos, hogy készen vannak egyikre-másikra. Kísérjük figyelemmel, imádsággal formálódásukat!
      De még a felnőttek is tanulnak, ha máshol nem, a vasárnapi iskolán a gyülekezetben (nem csak a jó pap, holtig). Újságunk utolsó oldala a vasárnapi iskolai leckék helye. Ebben a hónapban az ITM Magyarországon és Erdélyben jónéhány éve használt anyagából vettük át a textuáriumot (amit a mindannyiunk által rendszeresen olvasott Áhítat is tartalmaz, Minden Korosztály Bibliaiskolája címmel) és a magyarázatokból is valamennyit. (A kiadó és a szerkesztő hozzájárulásával.) A változtatás kísérleti jellegű. Arra gondolt a szerkesztő, hogy amennyiben az óhazai testvéreink már elkészítették és rendszeresen használják is ezt az anyagot, talán mi is haszonnal alkalmazhatnánk gyülekezeteinkben. Egyébként is az Áhítat az egyetlen olyan kiadvány, amely a világban szétszórtan élő magyar baptisták figyelmét egészen egy irányba fordítja. Várom az olvasók észrevételeit ezzel a változtatással kapcsolatban is.
      9-11 emléke még elevenen él bennünk. S talán velünk is marad mindvégig néhány fölismerés, amit akkor értettünk meg életünkről, társadalmunkról, az emberekről, Istenről. Egyre könnyebb megértenünk, hogy elmúlik minden. Az Istennel való megbékélés szükségessége és sürgőssége is egyre világosabbá válik. Azt is egyre világosabban látja, aki akarja, hogy míg Istenről lehet nagyokat, szépeket és sokfélét mondani, Jézus Krisztus az egyetlen, aki elvezethet bennünket Hozzá, sőt, aki a megbékélés lehetőségét is magával hozza. Nincs más út, más név, más lehetőség, senkinek. A Steiner testvértől kapott cikk eredetileg a TWR magyar adásán hangzott el, írott formában is megrázó.
      Udvarnoki testvér igemagyarázata a Róma 8-ról újabb és újabb kincseket hoz elénk. A mostani részletből nekem legjobban ez a gondolat tetszik: AHa követjük a Lélek példáját, akkor mi is megtanulunk egymásért imádkozni. Az egymásért való ima a testvéri együttműködés próba köve. Nem csak könyörgünk, hanem hálát is adunk egymásért...@ Nehezebb hálát adni? Talán nem. Mégis ritkán gyakoroljuk.
      Kelownai testvéreink élték át talán a legnagyobb próbát az elmúlt hónapban. Viczián testvér írása megismerteti velünk e nehéz napokat és a gyülekezet hitét, az ott élő hívők segítőkészségét és a csodálatos szabadulás tényét. Ha még nem is múlt el teljesen a veszély, van okunk a hálaadásra is, könyörgésre is.
      Magam se gondoltam, hogy a Lapozgassuk a Bibliát egyszerű sorozatunk ilyen népszerű lesz, s hogy a századik feladathoz is elérkezünk. A lapozgatók száma nem csökken. Úgy látszik, hogy aki egyszer hozzáfog, újra és újra megpróbálkozik vele. Másrészt természetes is ez, hiszen a Bibliánkat nem a polcon tartjuk és nemcsak az imaházban olvassuk. Továbbra is várom leveleiket. Szerk.
 
 
2001. 
 
Ó, büszke Babilon!
Egy órában jött el
szörnyű ítéleted!
Mérhetetlen pompa,
egy világ vagyona
és lelke lett oda...
Tornyod szétrobbant és
a mélybe hullt vele
ezreknek reménye,
egy világvárosnak
messze földön híres,
büszke élessége.
 
Jajszó tört az égre.
Gyilkos indulatból
jött világod vége:
Halálba kényszerült
készületlen lelkek
pokolra szállása,
Jézus híveinek
szenvedés általi
elragadtatása,
névtelen hősöknek
füstben, porban fogant
földre születése.
 
Mindez egy órában!
S a döbbenet csendje
után megtelt sorra
a templomok mélye.
 

 

 

 

 

 

 

 

Oláh Lajosné


Genelle Guzman csodálatos megmentése 

A 2001. szeptember 11-i New-York-i Világ Kereskedelmi Központ elleni terror támadás második évfordulóján közöljük ezt a cikket, melyben Genelle Guzman, akit 27 órával az épület összeomlása után mentettek ki a romok alól, maga mondja el csodálatos szabadulása történetét.

EGYEDÜLLÉT
Faulkner Terézia
 
Társaslények vagyunk: éppen ezért, az embertársainktól való elszakadást nehezen tudjuk elviselni. Azonban az egyedüllét érzése akkor is reánk nehezedhet, ha embertömeg vesz körül, de figyelmen kívül hagynak bennünket. Ezért panaszkodott a zsoltáríró is így, amikor az elhagyatottság érzése erőt vett rajta: AYvárok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találék@. Az egyedüllét csak akkor lehet áldás, ha az Isten keresésére kényszerít bennünket.
      Embermilliók rohannak körülöttünk és keresnek valamit, ami megnyugtathatná őket: de amíg csak Avalamit@ keresnek és nem Avalakit@, nem lehetnek megelégedve. Részvétre várunk mindnyájan, amikor az élet gondjai reánk nehezednek: de éppen úgy részvétet várnak mások is tőlünk. Ha mi sem találtuk meg Istent előzőleg, a Apanaszkodók@ hamar kimerítik türelmünket, mert nincsen szívünkben részvét irántuk.
      Az egyedüllét érzése B és valóságos terhe B reá nehezedhet nemcsak az öregekre, hanem a fiatalokra is: nemcsak a szegényekre, hanem a gazdagokra is. Az idős emberek részére reménytelenné válik a jövő, ha erőtlenségükben nincsen, akire támaszkodjanak. Egy kis figyelmesség irántuk nagy segítség még akkor is, ha gondjaiktól nem is szabadítja meg őket. A zsidókhoz írt levél írója Istenre utalva mondja: ANem hagylak el, sem el nem távozom tőled!@ Az emberek is tesznek ilyen ígéretet, de csak Isten teljesítheti minden ígéretét. Isten felhasználhat embereket is a segélynyújtásra, de Ő önmagát ajánlja fel, amikor ezt ígéri: ANem hagylak el!@ A Ajóakaratú@ emberek holnap már maguk is a mások segítségére szorulhatnak. Ő önzetlenül ajánl fel mindent, és minden szükségünket kielégítheti.
      A legtöbb, amit Isten tehetett értünk, hogy Fiát áldozta fel értünk. Aki megszabadíthat bennünket az elhagyatottság érzésétől. Felőle mondta Ésaiás próféta: AÉs ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg@. Megért bennünket, mert mint ember szenvedett és az Ő életében is volt fájdalmas pillanat, amikor így kiáltott fel: AÉn Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?@ Amikor az elhagyatottság érzése nehezedett rá, Istent, akit mindig Atyjának nevezett, most Istenének szólítja. Most Isten az ő számára is ítélőbíró, aki Fiában megítéli a világ bűneit. Csoda-e, ha Aa nap elsötétült@? De amikor engedelmessége által győzedelmeskedett, ismét Atyjának szólítja Istent: AÉs kiáltván Jézus nagy szóval monda: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.@ Helyreállt a kapcsolat Fiú és Atya között.
      A megpróbáltatások idején mindenek előtt emberekhez szoktunk fordulni segítségért. Ezért vesz rajtunk erőt a félelem, ha nincsen, akivel gondjainkat megoszthatjuk. De az emberekben való bizalom megcsal, mert a felebaráti szeretet is igen hamar kihűl. Ezért mondta a zsoltáríró: ACsak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm: ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg@. Az Isten és Krisztus szeretetét nem korlátozza önző érdek, ezért mondhatta az Úr Jézus: ANincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek@. Ha ez nem így volna, hogyan mondhatta volna az Úr Jézus a következőket? AMert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen@. Megnyugtató részemre, hogy ha Ő az egész világot szerette, akkor engem is. Pál apostol ezt így foglalja egybe: AAz Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt@.
      Ha Krisztus barátaivá fogadott, akkor már nem vagyunk és nem leszünk többé elhagyatottak. De ha a Krisztus barátai vagyunk, mások se érezhetik magukat elhagyatottaknak a mi közelünkben, mert amint ő felkarolt bennünket, az Ő példáját követve ugyanúgy karoljuk mi is fel az elhagyatottakat.
      Isten felkínálja nekünk a vele való közösség lehetőségét. Ő mondja Ésaiás próféta által: ANe félj, mert én veled vagyok: ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítelek, sőt megsegítlek és igazságom jobbjával támogatlak@. Vágyakozunk az emberek barátsága után, de sok csalódás fog bennünket érni, ha emberektől várjuk el az ilyen ígéretek betartását: ANem hagylak el, sem el nem távozom tőled!@ Ezt az ígéretet is csak Krisztus tehette: AÉn ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig!@ Az emberekre még az életünk végéig se támaszkodhatunk, nemhogy a világ végéig. Ha a Krisztus ígéretét elfogadjuk, eloszlik szíveinkből a kétség és az egyedülléttől való félelem gyötrő érzése, és meggyőződünk, hogy valóban velünk van mindennap és a napnak minden órájában.
       Faulkner Károlyné, Szeretethíd az óceánon, Budapest 1994. 45k o.

TŰZVÉSZ KELOWNÁBAN (B.C. CANADA)

2003. augusztus 16-án, szombat hajnali 4 órakor egyetlen felhő vonult át Kelowna egén. Jó reménységgel töltött el minket, mert több, mint két hónap óta nem kapott esőt a város, a hőség pedig 35 C fok körül volt. De csak egy nagy villámlás töltötte el a sötét eget, és felgyújtott egy fát a hegytetőn. Ezzel indult el a később nagy félelmet és kárt előidéző tűz.
      Kezdetben senki sem gondolt arra, hogy milyen veszedelmet fog jelenteni, de egy héttel később szinte teljesen körbevette a tűz a völgyben levő várost. Annyira elhatalmasodott, hogy a
város harmadrészét ki kellett üríteni, és ez azt jelentette, hogy 36 ezer ember menekülni volt kénytelen otthonából. Az egyre növekedő veszedelem leküzdésére a környezetből 450 tűzoltó és 600 katona érkezett. A tűz oltásába bekapcsolódott még 18 helikopter, 8 repülőgép, valamint 50 tűzoltó autó, amelyek állandóan hordták a vizet földön és levegőben. Négy napon keresztül nem láttuk a kék eget, sem a napot, mert akkora füstfelhő takarta el előlünk. Végül kitisztult a légkör, de akkor nagy szél kerekedett, amely csak mégjobban felszította a tüzet. 60 km-es sebességgel száguldott.
      Egy tűzoltó - 26 év óta áll e szolgálatban - úgy nyilatkozott, hogy életében még ilyen veszedelmes gyors tüzet nem látott, mert a szél hatására, szinte 100 métert is elért a sebessége percenként. Azt gondolta, hogy gyujtózsinór viszi a tüzet a száraz avaron. Sajnos ezen az éjszakán - aug. 22. - összesen 203 ház égett le porig. Összesen 20 ezer hektár terület lett a tűz martaléka.
      A szakemberek és az önkéntesek a gépekkel összefogva próbálták megállítani a tüzet, de addigra már három oldalról is körül vette a várost, mert délen kezdődött, azután kelet felé húzódott, majd pedig északnak fordult. A nagy baj mellett még tetőzött a rémület, mert szombat délután - aug. 23. - egy spontán tűz indult el a város nyugati oldalán. De ezt a tűzoltók észrevették, és nagy erőket összpontosítva három óra alatt eloltották a kezdődő újabb tüzet.
      Augusztus 23-án, szombaton nem lehetett ráismerni Kelowna útjaira, mert nemcsak a füst lepte el a várost, hanem a hamu is, meg a fák üszkös kérge, amit lehordott a szél a hegyről. Mindnyájan rémülten figyeltük, hogy mit fog eredményezni mindez, mert fölkészítettek bennünket arra, hogy további veszély várható, és legyen kész mindenki az evakuálásra. De hova? - volt a nagy kérdés, mert a város legnagyobb temploma, a Trinity Baptist Churoh már zsúfolt volt a menekültekkel, kétezer ember volt ott elhelyezve. Teljes ellátást készítettek számukra, valamint éjszakai szállást adtak. A város sportcsarnokai is fogadták a menekülteket, elszállásolást biztosítva.
      A város templomai, imaházai éjjel-nappal nyitva voltak azoknak, akik lelki békességet kerestek, vagy pedig könyörögtek Istenhez a veszély megállításáért és esőért. A veszély közepette áhítat töltötte el gyülekezetünket - aug. 24. - mert a bátorító igék mellett imádságok hangzottak. Hisszük, nem hiába!
      Nagyon jól eső érzés volt, hogy Herjeczki Géza és Novák József lelkipásztor testvérek felhívtak gyülekezetük nevében, ezenkívül régi otthonunkból, Torontóból többen, barátaink, testvéreink Canada és az USA különböző városaiból, hogy nemcsak beszámolót kapjanak, hanem ígéretet tettek, hogy imádságaikban gondolnak reánk, és főképpen aug. 24-én, vasárnap. Köszönet e szeretetért, az aggódásért és az imádságokért!
      Két hét óta küzd már a nagyszámú tűzoltóság és katonaság, hogy eloltsák a további veszélyeket tartogató tüzet, de igazán egy eső tudna segíteni. Rendkívül nagy erőfeszítéseket tettek tűzoltók, katonák, rendőrök, önkéntes munkások, hogy mentsék a menthetőt. Emberéletben eddig nem történt veszteség. A város tele van köszönő és elismerő plakátokkal - Thank you Firefighters - akik ennyi áldozatot hoztak értünk. Volt három tűzoltó, akik elveszítették otthonukat a lángokban, ennek ellenére nem hagyták abba mentő munkájukat, hanem tovább fáradoztak. Mi is csak annyit tudunk mondani: Köszönet!
      Viszont Kelowna népének nagy tanítás, hogy az emberek lássák meg, melyek azok a dolgok, amelyek értékesek, és melyek azok, amelyek elmúlnak, méghozzá rövid idő alatt. "Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2Kor 4:18) A jövő fogja megmutatni, hogy mennyire tud az ember változtatni gondolkodásán és lelki beállítottságán.
      E nagy tragédia bizonyság volt arra nézve, hogy sokakban van könyörülő szív, mert megnyitották házukat, hogy befogadjanak barátokat, ismerősöket, és asztalukhoz ültették őket. Megnyitották erszényüket, hogy segítséget nyújtsanak a nagy veszteséget ért családoknak, mert végülis 250 otthon lett a tűz martaléka. De még nincs vége! Viszont vannak samaritánusok, akik tudnak áldozatot vállalni bajba jutott embertársukért.
      Figyelmeztetés arra nézve is, hogy keressétek először Isten országát, amíg nem késő. Voltak, akik a tűz kitörése után akarták biztosítani házukat, a berendezéseket. De már késő volt, nem fogadták el a kérést.
      Biztosítani Jézus Krisztusban örök életünket, üdvösségünket, ma még nem késő. Kelownaiak és testvérek, tegyük meg időben. A tűz pedig megpróbáltatás végett támadt, de legyen hála Istennek, aki megtartott, megóvott minket. (lPét 4:12)
           Dr. Viczián János
 
Miután meglaptam e cikket, újra felhívtam Viczián testvért a legfrissebb információkért. Elmondta, hogy vasárnap, augusztus 31-én egy soron kívüli hálaadónapot tartanak majd, hiszen a gyülekezetből tíz családnak kellet kiköltözni otthonából, de később mind a tíz család visszatérhetett, egyikőjük háza sem égett le. Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem. Hála érte. A veszély azonban még teljesen nem múlt el -- tette még hozzá Viczián testvér.
A JÓ PÁSZTOR
A 23. Zsoltár alapján
 
Az Úr az én pásztorom - Ilyen a mi kapcsolatunk.
nem szűkölködöm - mert Ő visel gondot rólam.
Fűves legelôkön nyugtat engem - Itt pihenek meg.
és csendes vizekhez terelget engem - ekkor van a felüdülésem.
Lelkemet megvidámítja - mert meggyógyít minden bajomból.
az igazság ösvényein vezet engem - utat mutat, hogy el ne tévedjek.
az Ő nevéért.  - Ez a szándékom.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is - ez a próbák ideje.
nem félek a gonosztól - ugyanis védelmed alatt vagyok.
mert te velem vagy - hűségére mindig számíthatok.
A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. - így nevelget naponként.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt - ez a reménységem.
elárasztod fejem olajjal - ez a felkenetésem.
csordultig van a poharam - Így lesz bővölködő az életem.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján - Micsoda áldás ez földi életemben.
És az Úr házában lakozom - ez a biztonságom.
hosszú ideig. - ez az örök életem, üdvösségem.
                     Fordította Dr. Cserepka Margit

Isten családja - Együttműködés
Dr. Udvarnoki Béla: Hiszek Uram című könyvéből a Róma 8 magyarázata
Isten családja (66kk.o.) Együttműködés
(5. rész)

A nevem Bákai István, másod éves teológus vagyok a Baptista Teológia Akadémián, Budapesten. Miért is Budapest? Mert Isten ide hívott. Régen meghallottam már a hívást, de nem éreztem magam alkalmasnak. Végül engedtem Istennek és a múlt év szeptemberében megérkeztem Magyarországra.
      (Egyébként a Torontói Gyülekezet tagja vagyok, szüleimmel együtt Torontó környékén élünk. A nyári szünetben hazajöttem és részt vettem a Rámai Ifjúsági táborozáson és a Közgyűlésen is. A napokban készülök vissza Budapestre.)
      A kezdetben nehéz volt, de lassan megismertem az ottani szokásokat. Az első évben a Váci Baptista Gyülekezetbe voltam beosztva gyakorlati szolgálatra. A váci testvérek szeretettel fogadtak, amiért midig hálás leszek.
      Szeretem a teológiát, nagyon jól érzem ott magam, egészen családias a hangulat. Amikor Isten megszólított, de sok idő telt el, mire válaszoltam neki! Nem volt egészen könnyű, és tudom, hogy lesznek még nehezebb napok, de Istenem velem lesz. Kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak azokért, akik tanulnak a teológián. Imádkozzanak a tanárokért is, hogy Isten vezesse az életüket, hogy fel tudják készíteni a szolgálatra a fiatalokat, és hogy Isten bölcsessége támogassa őket.
      Egyúttal szeretném megköszönni az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek a támogatást, amiben részesítenek. Thank you from the bottom of my heart. Kívánom Isten áldását minden testvér életére. Jó az Úr, örökké tart az Ő hűsége!
        Bákai István

BÓGÁR JÓZSEF (1917 - 2003)

HELEN MONUS (1914 - 2003)

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]