Baptist TOP1000

 

 

GYÜLEKEZETI HÍREK
Alhambra
 Torontó
New York
Detroit

A Magyarországi Baptista Központi Kórus
Észak-Amerikai körútjáról

VALÓBAN?

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK  - Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség havilapja

2002. JÚNIUS

Ez a "KORÁBBI SZÁMOK" EGYIK OLDALA

..

Szabadságra hívattatok
Galacia 5:13-26
 
Nem az a szándékom, hogy a nyári szabadságról írjak; arról, amikor legtöbben még a Bibliájukat is odahaza "felejtik," mert egy, két vagy három hétig nem kell gyülekezetbe menni. De megjegyzem, hogy az amerikai gyülekezetben sokszor örömmel láttam, hogy amikor a testvérek szabadságra mennek, mindig úgy tervezik azt, hogy egy gyülekezet a közelben legyen. Milyen szép gyakorlat.
      Arról a szabadságról szeretnék írni, amelyre Isten hívott el bennünket. Figyeljük meg, a szabadság Istentől oltatott az emberbe; a teremtéskor szabad akaratot kaptunk. Az a legtökéletesebb szabadság, amit Isten adott és ad az embereknek. Az ember által áhított szabadság gyakran át van itatva a mások feletti uralkodási vágytól.
      Az ige azt mondja: "Szabadságra hívattatok." Ez persze nem azt jelent, hogy szabadon engedhetem gondolataimat, cselekedeteimet - mindent szabad nékem, hiszen szabadságra hívott -, éppen ellenkezőleg. Inkább a személyes felelősségemet hangsúlyozza ezzel az ige.
      A szabadság utáni vágy minden ember lelke mélyén ott rejtőzik és amint egy kis lehetőséget sejt, megpróbálja vágyait érvényesíteni. Vajon sikerül-e?
      Figyeljük meg, hogy az emberi eszközökkel elért szabadság nem nyugtatja meg a lelket. Mivel azonban a legtöbb ember nem ismeri az Istentől való szabadságot, így próbálkozik megszerezni, saját eszközei által. Van is azután kudarc, van is azután csalódás, fejfájás, letörtség és így tovább.
      Nagyon kevesen tudják, vagy akarják tudni, hogy amíg a saját szabadságomat megsérteni nem hagyom, addig könnyen bánok mások szabadságával; ez a szabadsággal való visszaélés és önzés. Ne feledjük, hogy mint régen, úgy ma is megpróbálja a Sátán az embereket félrevezetni a szabadság frontján. Évát és Ádámot sikerült megtéveszteni, hogy egyenek a tiltott fa gyümölcséből, mert az csak javukra lehet. Hogy mily csalódás érte őket, csak az tudja, aki már felébredt a Sátán kínálta "szabadságból," a bűn álmából.
      Az igazi szabadság az, amikor mind Istennel, mind emberekkel békességben él valaki.
      Mennyi kegyelmi alkalom van Isten szabad gyermekei részére az ő gyülekezetében! Akár milyen nehéz időkben, vagy körülmények között élünk, még mindig szabad imádkozni, szabad énekelni, szabad az özvegyet, szabad az árvát gyámolítani, szabad a lelkibetegeket gyógyítani, az elárvult szíveket vigasztalni és szabad - ami nagyon fontos -, önmagamnak Istenhez közeledni.
      Szabadságra hívott Isten az Ő Fia, Jézus Krisztus által. S bár hangzik az ige az igazi szabadságról gyülekezetekben, templomokban -, mégis mennyi lélek rohan a kárhozat felé! Ezért is fontos lenne, hogy amikor szabadságra megyünk, ne vegyünk magunknak túl nagy "szabadságot," hogy a mi elhívatásunkból is szabadságra menjünk.
                                    Dr. Pintér Zoltán
JÚNIUS 29 - Július 1. Rámai Tábori Konferencia JÚLIUS 26-28 - Közgyűlés, Detroit, Michigan

A SZERKESZTŐ ROVATA

Júniusi számunk egy kicsit később jelenik meg a szokásosnál. A szerkesztő is ember, ráadásul csak (úgy értem: összesen) egy ember. Az órák száma sem változott, az utóbbi időkben is ugyanannyiból áll egy-egy nap. No, dehát a kedves olvasó is harcol eleget az Isten adta idővel. A július-augusztusi számnál remélhetőleg sikerülni fog helyre állítani a rendet.

TÁBORI KONFERENCIA. Olvasom Dan testvér írásában, hogy várja a jelentkezéseket. Nem azért, mert attól tart, hogy nem lesz elég vendége a tábornak -, lesz táborozó bőven az idén is! Hanem azért, hogy tudjanak tervezni, előre fölkészülni. Valahogy nehezen értjük meg, hogy az idejében való jelentkezés végül is a mi érdekünket szolgálná, azontúl, hogy a vendéglátók számára szükséges támaszpontokat jelent. Ha szabadságra megyünk, lefoglaljuk a szállodát, megtervezünk előre sokmindent. Miért nem tesszük ugyanezt akkor, amikor a táborba, vagy közgyűlésre készülünk? Fogadjátok el, szeretettel, ezt a biztatást is.

KÖZGYŰLÉS. Minden évben fontos esemény szövetségünk számára a közgyűlés. Így lesz ez az idén is. Testvéri találkozó, melyen missziós döntések is születnek. Szövetségünk, sőt gyülekezeteink életének is meghatározó alkalma egy-egy közgyűlés. Bár pillanatnyilag nem látszik különösebb feszültségre, vitára okot adó téma, igyekezni fogunk tudatosan is a szeretetre, munkálni akarjuk az egyetértést.

Készüljünk imádságos szívvel a detroiti közgyűlésre. a 9. oldalon angol és magyar nyelven megtalálhatjuk a közgyűléssel kapcsolatos lényegesebb információkat, részleteket a programból is. Szeretettel várjuk testvéreinket, mindenfelől. Jöjjetek szolgálatokra is fölkészülten. Istentiszteleteinken sok énekes, zenés és prózai szolgálatra is sor fog kerülni. Minden gyülekezetből számítunk egy-egy szolgáló csoportra.

Kérjük, hogy jelezzék jövetelüket a helyi lelkipásztornál, Herjeczki Gézánál a (313)382-3735 számon, vagy Fűr Bélánál (734)284-7107. Egy bizonyos létszámig családi körben is fogadunk vendégeket, azon fölül pedig szállodát ajánlunk a testvéreknek. Közvetlenül is felhívhatják a Southgate-i Cross Country Inn-t, - többször igénybe vettük már szolgáltatásaikat, egyszerű, tiszta és viszonylag olcsó szobáikat. Ingyenes telefonszámuk 1-800-621-1429. Július 10-ig fenntartanak számunkra 15 szobát. Hivatkozzanak a következő Reservation Nr.-ra: RGI 230725, Hungarian Baptist Church. Egy személyes szoba ára $54.00, két személyes szoba ára $61.00 (60 éven fölüliek számára 25%-os kedvezmény jön le ebből, amit kérni kell!). A közelben van még három másik, ennél drágább hotel is.

A MAGYARORSZÁGI BAPTISTÁK KÖZPONTI ÉNEKKARA áldásos körutazás után hazautazott. Hálát adhatunk az Úrnak a gondviselésért, mellyel végigkísérte az énekkart a sokezer kilóméteres, 5 világvárost felölelő útján. Köszönjük az énekeseknek azt az áldozatkészséget, fáradságot, igyekezetet, amellyel végigjárták gyülekezeteinket. Oláh Gábor karmester testvér és az énekkar vezetői, lelkigondozója, valamint a velük utazó zongora-, orgona- és ének-művész testvérek - és természetesen az énekkar egésze - minden gyülekezetünkben jó nyomot hagyott. A "legek" nyelvén fogalmaztak a gyülekezeti tagjaink éppen úgy, mint a meghívott magyar és amerikai vendégek. Köszönjük ezt a szép szolgálatot. Hisszük, hogy magvetés volt ez is és imádkozunk az aratásért is.

Ugyanakkor köszönjük a Bethesda Otthon vezetőjének, Kish Ernőnek és Drescher Lajos testvéreknek (aki egyébként házigazdaként végigkísérte útján az énekkart), hogy jó gazdálkodásukkal lehetővé tették, hogy a kiadások ránk háruló részét fedezni tudtuk. A tavalyi közgyűlésen az erre a célra ajánlott és a közgyűlés által jóváhagyott összeget valóban föl is használhattuk. Köszönjük az olvasóinktól erre a célra érkezett támogatást is, melyet hamarosan a lapban is visszaigazolunk.

Amennyiben képeket és beszámolókat kapok, a következő számban is olvashatunk majd az énekkar útjáról. (Szerk)

Június 29-július 1. Rámai Tábori Konferencia Július 26-28. szövetségi közgyűlés Detroitban

Hírek információk a Rámai táborban végzett munkákról, 
a konferenciáról, és a gyermek és ifjúsági táborról

Örülök annak, hogy sokan érdeklődnek a Rámai tábor felől. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek és évtizedek folyamán a szívünkhöz nőtt ez a hely.

Ebben az évben nagyon korán megtörtük a tábor csendjét. A táborbizottság által elkészített 2002 - es fejlesztési terv megvalósítását kezdtük el. A szép testvéri összefogás, és a legjobb időben érkezett anyagi segítség együttes megléte szép eredményt hozott. Lebontottuk a régi elavult raktárakat, és helyette egy új raktárépületet építettünk fel, amelyet már használatba is vettünk. A fenyőfa ültetés is nagy kihívást jelentett. Megtapasztaltuk Isten gondviselését a beszerzés folyamán is, hiszen nagyobb méretű fákat sikerült venni a tervezettnél amely árban nem jelenttett óriási többlet kiadást. Ma már örömmel tekintünk körül a táborban, hiszen 70 db szép fenyő lett elültetve. A tereprendezési munkálatok során újból nagy mennyiségű földet kellett hozatni és azt a megfelelő módon bérelt gépekkel elegyengetni. Hisszük, hogy mire ezeket a sorokat olvassák a testvérek a füvesítés munkálataival is végzünk. A néhány éve elkészült új épület mellől elszállítottuk az ott levő épületet a tábor egy másik részére. Erre azért volt szükség, hogy előkészíthessük a helyet két mobil home részére. A közeljövőben történik meg ennek a két épületnek a kiszállítása a helyszínre. Az egyik épület közösségi házként fog szolgálni, ezzel régi hiányt pótolunk, hiszen így esős idő esetén is lehet fedett helyen játszani és foglalkozásokat tartani minden korosztálynak. A másik épületből lakószobák lesznek majd kialakítva. Ugyancsak kialakítás alatt van az új tűzrakó hely. Ennek a szomszédságában lassan befejezéséhez közeledik egy impozáns Gazebo építése. Ehhez van hozzáépítve egy szabadtéri sütő amelyet több célra lehet majd használni: bbq, disznósütés, főzés. Ez a helyiség ideális lesz a szabadidő eltöltéséhez, beszélgetésekhez, ismerkedéshez, közös éneklésekhez.

Sokan talán azt kérdezik, hogyan lehet ennyi mindent elvégezni a rövíd Kanadai tavasz alatt. Mindenképpen elismerés illeti a torontói gyülekezet testvériségét az odaszánásért, amelyet a munka végzése során mutatott. A táborbizottság tagjai példamutatással nagy hozzáértéssel irányítják a munkát. A kiadásokhoz nagy mértékben hozzájárult a Palm Bay - i Otthontól kapott 25000 dollár. Köszönet ezért Kiss Ernő testvérnek és a Szövetség vezetőségének, és természetesen az egész Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetségnek. Hálásak vagyunk minden anyagi és lelki támogatásért amit a múltban és a jelenben kaptunk. Egyúttal szeretném azt is jelezni sokak kérdésére válaszként, hogy a fenyőfa akciónkat még nyitva tartjuk. Ez azt jelenti, hogy akik szeretnének ehhez a nemes és szép kezdeményezéshez csatlakozni azok a tábornyitó konferencián is megtehetik még, hogy anyagi javaikkal támogassák azt a célt.

Tábornyitó konferencia

Örömmel készülünk arra, hogy ebben az évben is megrendezzük a Rámai Táborunkban az évi konferenciánkat. A konferencia időpontja: június 29 - július 1. Az első közös étkezés szombaton délben lesz, az utolsó pedig hétfőn délben. Igei alkalmaink a konferencia témája köré csoportosulnak, mely így hangzik: Jézus a mi terheink hordozója! Bízunk abban, hogy minden résztvevő számára lelki és testi megerősödést jelent majd ez az alkalom. Kérjük a testvéreket, hogy a szállás és az étkezés szervezése és előkészítése miatt részvételi szándékukat junius 10 - ig jelezzék. Ha lehetséges, akkor gyülekezetenként juttassák el majd a jelentkezéseket. Jelentkezni telefonon az 1-416-752-1687-es számon lehet, vagy írásban a danlaci@rogers.com e-mail címen. A jelzett módon bővebb információt is szívesen adunk.

Gyermek és ifjusági tábor Ráma 2002

A konferenciát folytatva a hétfői (július 1) ebédet követően kezdődik a táborozás. Bár többször, több féle módon is kértem a jelentkezéseket erre a hétre, sokan még mindig nem tették ezt meg. Nagyon kérek mindenkit, hogy legkésőbb június 10-ig jelezze részvételi szándékát. A tanítók és a csoportvezetők számára elengedhetetlenül fontos, hogy időben tudjuk a résztvevők számát, életkorát és egyéb más szükséges információt. Jelentkezéseket a fentebb közölt címen és telefonszámon lehet jelezni. A táborozás költsége 100 USA dollár, ami magába foglalja az étkezést, szállást és a tanítások alkalmával használt segédeszközök költségeit is. A táborozás alkalmával a résztvevők életkor szerint lesznek csoportokba osztva. A csoportok önállóan végzik a foglalkozásokat, de természetesen lesznek közös alkalmak is. A szabadidő jó eltöltéséhez rendelkezésünkre áll: röplabda, foci, kosárlabda, asztali foci, ping-pong, és egyéb játékok. Természetesen a tóban való fürdőzés és játék sem maradhat el.

Végül szeretettel kérek mindenkit, imádkozzunk azért, hogy Isten tegye áldottá ebben az évben is a tábori alkalmainkat!              Dan László

  Június 29-július 1. Rámai Tábori Konferencia   Július 26-28. szövetségi közgyűlés Detroitban
 
Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség 95. Közgyűlése
Detroit (Lincoln Park), Michigan, 2002. július 26-28.
Jelige: Ő a mi békességünk. (Ef 2:14)
 
MEGHÍVÓ és előzetes TÁJÉKOZTATÓ
 
Szeretettel meghívjuk az észak-amerikai magyar baptisták tisztségviselőit, lelkipásztorait, gyülekezeteink tagságát, a szórványban élő testvériséget, valamint az Evangéliumi Hírnök olvasóit a július 26-28 között Detroitban tartandó 95. közgyűlésre.
 
A közgyűlés helye a 1362. Chandler Streeten, Lincoln Parkban lévő magyar baptista templom.
Időpontja: július 26-28.  További információ: 1-313-382-3735
 
Részletek a programból:
Péntek déltől regisztrálás, ebéd.
Délután 1:00 és 3:30 között bizottsági ülések
A közgyűlés ünnepélyes megnyitására péntek délután 4-kor kerül sor.
Este 7-kor istentisztelet a Nőszövetség rendezésében.
 
A közgyűlés hivatalos tárgyalásaira szombaton délelőtt és kora délután kerül sor.
 
Szombat délután Női, Férfi és Ifjúsági konferencia
Este 7-kor istentisztelet az Ifjúsági Szövetség aktív részvételével.
 
Vasárnap délelőtt istentisztelet, úrvacsora, közös ebéd.
Délután hazautazás.
  Június 29-július 1. Rámai Tábori Konferencia    Július 26-28. szövetségi közgyűlés Detroitban
SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESAPÁKAT!
 
OTTHONUNK
 
Alkonyra jár, lassulnak lépteim,
már otthonába ér a vándor.
Szeretteim közt lehetek megint,
elég volt mára lótásból, futásból.
 
A feleségem főz és énekel,
vidáman, frissen száll a pára,
mint egy estéli ételáldozat,
mint a szívből a hála.
 
Ó, mindenütt jó - mondták már sokan -,
de legjobb otthon - mondom én is -,
velem az élet akárhogy rohan,
itt meg tudok pihenni mégis.
 
Az otthonunk egy szép, külön világ,
jó íze van itt minden kis dolognak.
A Párom arcán nyílik a virág,
Fiam szeméből csillagok ragyognak.
               Füle Lajos
 
APAI TANÁCSOK
 
Tőrös Tamás egykori zilizi földesúr 1805-ben az alábbi levelet írta felnőtt fiának, aki a testőrség kötelékébe lépett. Őszinte tanácsai ma is érvényesek. (Jegyezte: Kövér Pál, volt zilizi ref. lelkész. Megjelent a KIE lapjában, 1937-ben.)
 
Édes Fiam! Én tégedet gyermekségedtől fogva úgy kívántalak nevelni, mint egy jó szívű atyához illett, aminthogy Isten segedelme által oly korban is vagy, hogy nem a rossz ifjak közé számláltathatsz. De íme, most már kívánságod szerint szárnyam és gondviselésem alól kimégy. Hogy azért most is jó tanácsommal bocsássalak el, íme, a következőket tartsd meg szentül, ha boldogulni akarsz:
 
Az Istent tiszteld minden erődből, mert aki az Urat féli, idvességét és boldogságát várhatja, és az minden veszedelmek között bátrabb, mint más.
      Barátod csak egy legyen, de azt is kiválaszd, hogy nálad érdemesebb legyen minden részben, nem alább való. De annak se bátorságos minden titkodat kijelenteni, mert az olyanokból is sok rossz következmények voltak már. Ellenben másokkal is lehet okosan barátkozni.
      A feletted valóknak soha ellen ne szegülj. Minden jó parancsolatjukat megtartsd, a magad kötelességét szentül az utolsó parancsig véghez vigyed. Amit ma elvégezhetsz, másnapra soha ne hagyd, mert akkor megint más adhatja elő magát, akkor aztán többet nehezebb elvégezni. Semmiféle pénzbeli játékot ne játsszál, megszokván az effélét, mely már sokakat elkoldúsított.
      Semmi részegítőt ne igyál. Jókor feküdjél, jókor kelj fel. Ez minden embernek hasznos, reggel mindenféle gondolkodásra alkalmatosabb az ember, mint este. A kemény munkától sose őrízd magad, mert az által tartósabb és erősebb leszel. Bő költő ne légy, mert aki ifjúságában rászokik, soha jó gazda nem lesz belőle. Azért pénzedet megkíméld, és amit költenél italodra, azt inkább költsd csinosságodra, mert ezért becsülnek, amazért pedig az okos megszól. Ha egy idegen nyelvet meg nem tanulsz, nem leszel emberséges ember.
 
Ezek, Édes fiam, olyan parancsok, melyeket be is lehet tölteni, melyre az Isten is segítsen. Szívesen kívánom. Ha pedig megveted, be nem teljesíted, az Isten ott szégyenít meg, ahol legnagyobb szerencsédet kívánod.      (Az alhambrai gyülekezet bulletinjából)

GYÜLEKEZETI HÍREK
Alhambra
 Torontó

New York

Detroit

Lapozgassuk a Bibliát
Vasárnapi iskola

VALÓBAN?
Novák József rovata

Verset mondok -
Versek, gyülekezeti használatra

A Magyarországi Baptista Központi Kórus
Észak-Amerikai körútjáról

 | Technical Problems? |

Véleményét, javaslatait szívesen fogadjuk.
Levél a szerkesztőnek

Evangéliumi Hírnök Internet ©1997 - 2002.

This Site Best Viewed with Microsot Internet Explorer 5

 [Aaddzz Counter]